Абітурієнт

Випускникам технікумів та коледжів

Останнє оновлення: П'ятниця, 30 червня 2017, 09:19

Скорочена форма навчання загальна інформація

Така форма навчання для абітурієнтів, що мають диплом «молодшого спеціаліста» або «молодшого бакалавра» та бажають продовжити навчання за обраним профілем.

Оцінка рівня знань для вступу на скорочений термін навчання відбуваються відповідно до розкладу затвердженого ректором університету починаючи з лютого місяця. Абітурієнти мають змогу пройти випробування або на базі УкрДУЗТ (м. Харків), або на базі коледжу (технікуму) під час виїзних випробувань коли приймальна та екзаменаційна комісії виїздять по таким містам як Київ, Дніпропетровськ, Вінниця, Львів, Одеса, Чернівці, Бахмут, Слов'янськ, Полтава, Кривий Ріг та інші. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (057) 732-19-77.

Адреса для кореспонденції: 61050, Харків, площа Фейєрбаха, 7, приймальна комісія ауд. 121 

Терміни подання заяв та зарахування

Прийом заяв та документів на попередні випробування для вступу на скорочену форму навчання з 01.02.17 по 24.07.17
(згідно з графіком)
Кінцеві сроки проведення вступних випробувань з 25.07.17 по 31.07.17
Оприлюднення рейтингового списку вступників 01.08.17
Термін зарахування на місця держзамовлення до 07.08.17
Термін зарахування на контрактні місця до 30.09.17

Вартість навчання на контрактній основі:

  • денна форма навчання  - 10300 грн/рік (9400 грн/рік для Економічного факультету )
  • заочна форма навчання - 5130 грн/рік (4670 грн/рік для факультету Економічного факультету).

Державне замовлення, освітні програми, терміни навчання


Спеціальність
Програма підготовки Наявність місць державного замовлення
Денна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Заочна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Мережеві технології та комп’ютерна техніка бюджет
(3 роки)
конракт
(3 роки)
Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи бюджет
(3 роки)
конракт
(3 роки)
Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікації та радіотехніка конракт
(3 роки)
конракт
(3 роки)
Факультет "Управління процесами перевезень"
Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Факультет "Механіко-енергетичний"
Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Вагони та вагонне господарство бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Локомотиви та локомотивне господарство бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Теплоенергетика Теплоенергетика бюджет
(3 роки)
контракт
(3 роки)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні системи і комплекси транспортних засобів -------- контракт
(3 роки)
Електричний транспорт бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Факультет "Будівельний"
Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання бюджет
(2 роки)
бюджет
(3 роки)
Машини та обладнання гірничих та нафтогазових промислів бюджет
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Галузева хіммотологія бюджет
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Будівництво та цивільна інженерія Будівництво і технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту бюджет
(3 роки)
--------
Промислове та цивільне будівництво бюджет
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство бюджет
(3 роки)
бюджет
(3 роки)
Факультет "Економічний"
Економіка Економіка підприємства контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Маркетинг Маркетинг контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Облік і оподаткування Облік і оподаткування контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)
Управління персоналом та економіка праці контракт
(2 роки)
контракт
(3 роки)

Умови вступу

Комплексне фахове вступне випробування з відкритими відповідями на питання.

Тестовий білет

Програми по яким формуються тести:

Транспортні технології (Організація перевезень) 2017 рік .pdf

Теплоенергетика 2017 рік .pdf

Рухомий склад (Локомотиви) 2017 рік .pdf

Рухомий склад (Вагони) 2017 рік .pdf

Облік і аудит, фінанси і кредит 2017 рік .pdf

Менеджмент, економіка підприємства, маркетинг 2017 рік .pdf

Машинобудування 2017 рік .pdf

Залізничні споруди та колійне господарство 2017 рік .pdf

Електромеханіка (Електричні системи та комплекси транспортних засобів) 2017 рік .pdf

Електромеханіка (Електричний транспорт) 2017 рік .pdf

Будівництво 2017 рік .pdf

Автоматика, телекомунікації, компютерна інженерія 2017 рік .pdf

Документи, що додаються до заяви

  1. Направлення з технікуму (коледжу) або копія студентського квитка (при відсутності диплому на момент проходження випробувань)
  2. Диплом про закінчення технікуму (коледжу) з додатком до диплому
  3. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  4. Дві копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка)
  5. Дві копії ідентифікаційного номеру

Для денної форми навчання додається одне фото на електронному носії (диск, тощо) у форматі ТІFF або JPEG та по одній паперовій копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

Чоловіками додатково надається копія військового квитка або свідоцтво про приписку до призивної дільниці.

У разі зміни прізвища додається завірена копія шлюбного свідоцтва або довідка з РАГСу.