Абітурієнт

Випускникам технікумів та коледжів

Останнє оновлення: Середа, 17 жовтня 2018, 07:56

Скорочена форма навчання загальна інформація

Така форма навчання для абітурієнтів, що мають диплом «молодшого спеціаліста» або «молодшого бакалавра» та бажають продовжити навчання за обраним профілем.

Оцінка рівня знань для вступу на скорочений термін навчання відбуваються відповідно до розкладу затвердженого ректором університету починаючи з лютого місяця. Абітурієнти мають змогу пройти випробування або на базі УкрДУЗТ (м. Харків), або на базі коледжу (технікуму) під час виїзних випробувань коли приймальна та екзаменаційна комісії виїздять по таким містам як Київ, Дніпропетровськ, Вінниця, Львів, Одеса, Чернівці, Бахмут, Слов'янськ, Полтава, Кривий Ріг та інші. Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном (057) 730-19-77.

Адреса для кореспонденції: 61050, Харків, площа Фейєрбаха, 7, приймальна комісія ауд. 121 

Терміни подання заяв та зарахування

Прийом заяв та документів на попередні випробування для вступу на скорочену форму навчання з 01.02.18 по 24.07.18
(згідно з графіком)
Кінцеві сроки проведення вступних випробувань з 25.07.18 по 31.07.18
Оприлюднення рейтингового списку вступників 01.08.18
Термін зарахування на місця держзамовлення до 07.08.18
Термін зарахування на контрактні місця до 30.09.18

Вартість навчання на контрактній основі (2018-2019 р.н.):

  • денна форма навчання - 11 900 грн/рік (11 000 грн/рік для Економічного факультету).
  • заочна форма навчання - 6 000 грн/рік (5 800 грн/рік для Економічного факультету).

Державне замовлення, освітні програми, терміни навчання


Спеціальність
Програма підготовки Наявність місць державного замовлення
Денна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Заочна форма
(термін навчання до ступеня бакалавр)
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Факультет "Управління процесами перевезень"
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Факультет "Механіко-енергетичний"
273 Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Вагони та вагонне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Локомотиви та локомотивне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Високошвидкісний рухомий склад бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
144 Теплоенергетика Теплоенергетика бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Електричний транспорт бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Електромобілі та електропривод автономного транспорту бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Факультет "Будівельний"
133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Галузева хіммотологія бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  бюджет
(2 роки 10 міс)
--------
Промислове та цивільне будівництво бюджет
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство бюджет
(2 роки 10 міс)
бюджет
(2 роки 10 міс)
Управління колійним комплексом залізниць міського та промислового транспорту бюджет
(2 роки 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво контракт
(1 рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
 075 Маркетинг Маркетинг контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках контракт
(1 рік 10 міс) 
 контракт
(2 роки 10 міс)
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткуваннябанків та фінансових установ контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Менеджмент туристичного та рекреаційного бізнесу контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)
Управління персоналом та економіка праці контракт
(рік 10 міс)
контракт
(2 роки 10 міс)

Умови вступу

Комплексне фахове вступне випробування з відкритими відповідями на питання.

Тестовий білет

Програми по яким формуються тести:

Транспортні технології (Організація перевезень)

Теплоенергетика

Рухомий склад (Локомотиви)

Рухомий склад (Вагони)

Облік і аудит, фінанси і кредит

Менеджмент, економіка підприємства, маркетинг

Машинобудування 

Залізничні споруди та колійне господарство

Електромеханіка (Електричні системи та комплекси транспортних засобів)

Електромеханіка (Електричний транспорт)

Будівництво

Автоматика, телекомунікації, компютерна інженерія

Документи, що додаються до заяви

  1. Направлення з технікуму (коледжу) або копія студентського квитка (при відсутності диплому на момент проходження випробувань)
  2. Диплом про закінчення технікуму (коледжу) з додатком до диплому
  3. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  4. Три копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка)
  5. Три копії ідентифікаційного номеру
  6. Військовий білет або приписне свідоцтво (для юнаків)

Для денної форми навчання додається одне фото на електронному носії (диск, тощо) у форматі ТІFF або JPEG та по одній паперовій копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

Чоловіками додатково надається копія військового квитка або свідоцтво про приписку до призивної дільниці.

У разі зміни прізвища додається завірена копія шлюбного свідоцтва або довідка з РАГСу.