Абітурієнт

Випускникам шкіл та училищ

Останнє оновлення: П'ятниця, 04 серпня 2017, 11:19

Загальна інформація

Випускники, які отримали повну загальну середню освіту (підтверджується атестатом) будь-якого року закінчення закладу для подальшого навчання, за повною формою навчання, повинні проходити тестування Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).
В залежності від переліку трьох сертифікатів ЗНО можна вибрати спеціальності університету. Додаткові бали до сертифікатів ЗНО можна отримати пройшовши навчання на підготовчих курсах.

Перелік необхідних сертифікатів ЗНО в залежності від спеціальності

Спеціальність Освітня програма Сертифікати ЗНО (предмети) Ліцен-
зований
обсяг
Вартість року навчання, грн
денна заочна
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
300 10300 5130
Комп’ютерні, інформаційно-управляючі системи 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Мережеві технології та комп’ютерна техніка 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
10300   5130
Інтелектуальні машини 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.3
100 10300   5130
Інтелектуальні інформаційні технології 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/ 0.3
 10300  5130
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
 50  10300  5130
Системи мобільного зв'язку та мережі доступу 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
126 Інформаційні системи та технології Технології штучного інтелекту 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.3
60 10300 5130 
Інтелектуальні технології обробки великих об’ємів даних  1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.3
 10300  5130
273 Залізничний транспорт Інфокомунікації та інженерія 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
1050* 10300   5130
Системи керування рухом поїздів 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Фізика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Факультет "Механіко-енергетичний"
273 Залізничний транспорт Мехатроніка у вагонобудуванні 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
1050* 10300  5130 
Вагони та вагонне господарство 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Високошвидкісний рухомий склад 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Локомотиви та локомотивне господарство 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Фізика/0.25
 -  5130
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
200 10300   5130
Електричні системи та комплекси транспортних засобів 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
144 Теплоенергетика Теплоенергетика 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
180 10300   5130
Енергетичний менеджмент 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Фізика/0.25
 10300  5130
Енерго-екологічний контроль і аудит 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Біологія/0.25
 10300  5130
Факультет "Будівельний"
133 Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика /0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
150  10300  5130
Машини та обладнання гірничних та нафтогазових промислів 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Фізика або Іноземна мова/0.25
10300   5130
Галузева хіммотологія 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Іноземна мова/0.25
150 10300  5130 
Промислове та цивільне будівництво 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
1050*  10300 5130 
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Фізика/0.25
 10300  5130
Факультет "Економічний"
051 Економіка Економіка підприємства 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Географія/0.3
50 9400 4670 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
100 9400 4670  
075 Маркетинг Маркетинг 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.3
50    9400  4670 
Комерційна діяльність та логістика  1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Геграфия/0.3
9400   4670 
 Реклама та PR  1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.3
 9400 4670  
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Історія України або Географія/0.3
100 9400  4670  
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
 9400  4670 
071 Облік і оподаткування Облік і оподаткування 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
120  9400 4670  
 Облік, аудит  і оподаткування банків та фінансових установ  1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
9400 4670 
 Облік та оподаткування в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі  1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.3
9400 4670 
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
150  9400  4670 
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
165 9400  4670  
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
 9400  4670 
Управління персоналом та економіка праці 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.3
 9400  4670 
Факультет "Управління процесами перевезень" 
275 Транспортні технології
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Організація митного контролю 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Іноземна мова або Географія/0.25
900 10300  5130 
Організація міжнародних перевезень 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.25
 10300  5130
Організація перевезень і управління на транспорті 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Фізика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Організація спеціальних перевезень 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
Організація правової та експедиторської діяльності 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.25
 10300  5130
Транспортний сервіс та логістика 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Іноземна мова/0.25
 10300  5130
263 Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Математика або Географія/0.25
50  10300 5130 
Екологічний нагляд та цивільна безпека 1. Укр.мова та література/0.3
2. Математика/0.3
3. Іноземна мова або Біологія/0.25
 10300  5130
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти
035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)
Переклад та англійська мова і література 1. Укр.мова та література/0.3
2. Історія України/0.3
3. Іноземна мова або Географія/0.3
25 9400 4670

* - всього місць по спеціальності 273 Залізничний транспорт

Прийом заяв та документів за сертифікатами ЗНО:
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua з 29.06.17
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження фотокарток та додатків до документів про повну загальну середню освіту  до 25.07.17 
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО до 26.07.17
Прийом заяв за вступними іспитами:
реєстрація за адресою м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, кімн. 1.121 з 01.07.17 по
24.07.17
м. Харків, майд. Фейєрбаха, 7, кімн. 1.121 з 25.07.17 по 
31.07.17

Терміни подачі документів

Оприлюднення рейтингових списків  01.08.17
Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення вступниками, які отримали рекомендації з 01.08.17 по 05.08.17 до 18.00 години

Вступником до приймальної комісії надаються

  1. Атестат про повну середню освіту.
  2. Cертифікати відповідного рівня ЗНО-2017 (2016).
  3. Дві копії паспорта (1, 2 сторінки та прописка).
  4. Дві копії ідентифікаційного коду.
  5. Чотири фотокартки розміром 3x4 см.
  6. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та зарахування поза конкурсом (за наявності).
Зарахування вступників за державним замовленням не пізніше 07.08.17 до 12.00 години
Зарахування вступників на контрактні місця до 30.09.17

Вартість навчання на контрактній формі

Денна форма: технічні спеціальності - 10 300 грн/рік, факультет Економічний - 9 400 грн/рік
Заочна форма: технічні спеціальності - 5 130 грн/рік, факультет Економічний - 4 670 грн/рік