Кафедри факультету УПП

Кафедра «Транспортні системи та логістика» (ТСЛ)

Останнє оновлення: Вівторок, 29 січня 2019, 13:22

Small TSL

Напрямок наукової діяльності кафедри ТСЛ: удосконалення технології роботи транспортних та логістичних систем.

Науково-дослідна робота кафедри

 • удосконалення транспортно-логістичної системи, дослідження питань логістики вантажних перевезень, інтелектуальних транспортних систем та контейнерних перевезень (проф. Ломотько Д.В.);
 • удосконалення роботи залізничних технічних станцій, митні операції на транспорті, раціоналізація функціонування транспортної системи при міжнародних перевезеннях (проф. Альошинський Є.С.);
 • теоретико-методологічні та практичні аспекти оцінки економічної ефективності виробництва і інноваційних рішень (доц. Балака Є.І.);
 • організація перевезень небезпечних вантажів, взаємодія видів транспорту (доц. Лючков Д.С.);
 • удосконалення функціонування транспортної системи при міжнародних перевезеннях (доц. Шульдінер Ю.В.);
 • раціоналізація інфраструктури пасажирських перевезень, дослідження попиту на транспортні туристські послуги (ст викл. Примаченко Г.О.);
 • раціоналізація інфраструктури пасажирських перевезень, дослідження технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні, дослідження питань логістики пасажирських перевезень (ст викл. Примаченко Г.О.);
 • удосконалення вантажних перевезень у межах прикордонних транспортно-логістичних кластерів (асп. Пестременко-Скрипка О.С.).

Матеріально-технічне забезпечення кафедри

Колективом кафедри ТСЛ було видано близько 400 наукових статей, розроблено більше 45 лекцій та методичних розробок, отримано 7 патенти та 2 свідоцтва на твір. Навчально-методична база кафедри постійно оновлюється.

У спеціалізованих класах факультету УПП для ефективної організації навчального процесу розроблено програми з підготовки та проведення тестування за окремими дисциплінами. Комплекс цих програм охоплює майже весь матеріал, що викладається за професійно-орієнтованими дисциплінами.

Зовнішні зв’язки

Постійно здійснюється зв’язок з виробництвом, надаються консультації, виконуються дослідження. Виробнича практика проводиться на станціях всіх залізниць України (Основа, Харків-Сортувальний, Харків-Пасажирський, Харків-Балашівський, Лозова, Куп’янськ-Сортувальний, Красний Лиман, Дарниця, Одеса-Сортувальна, Львів та на багатьох інших), в УЗШК, УДЦТС Ліски ведеться підготовка магістрів.

Дисципліни кафедри

Основні дисципліни:

 • логістика;
 • взаємодія видів транспорту;
 • управління ланцюгом постачання;
 • економічна оцінка інноваційних проектів;
 • транспортний маркетинг та логістика;
 • єдина транспортна система;
 • основи наукових досліджень;
 • інформаційні системи та технології;
 • міжнародне транспортне обслуговування і транспортне право;
 • методи наукових досліджень;
 • інтелектуальна власність;
 • перевезення на особливих умовах.

Додаткові дисципліни для навчальной програми «Логістичні системи на транспорті»:

 • виробнича логістика;
 • економічні основи логістики;
 • логістика постачання;
 • логістика розподілу;
 • управління запасами в ланцюгах постачань;
 • управління інноваційно-інвестиційними проектами в логістиці.

Випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів проводиться за спецiльнiстю «Транспортні технології» та спеціалізацією «Логістичні транспортні системи».

Загальна характеристика кафедри «ТСЛ»
Кількість студентів, що пройшли підготовку по кафедрі «ТСЛ»

Робота по новому набору

Робота кафедри по новому набору здійснюється за окремим планом, у якому передбачено робота в рамках комплексу коледж-вуз, з молоддю на залізницях та середньоосвітних закладах освіти, співпраця у роботі з приймальною комісією.

Робота аспірантури та докторантури

В 2017 було захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ковальовой Оксаной Володимірівной за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (наук. керівник проф. Ломотько Д.В.)

У 2015 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Сіваконевої Г.О. за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи (керівник – д.т.н. Альошинський Є.С.).

Над кандидатською дисертацією працюють:

 • асп. Мещеряков В.В. – керівник – д.т.н. Альошинський Є.С., приблизний термін захисту – 2019 р.;
 • асп. Пестременко-Скрипка О.С. – керівник – д.т.н. Альошинський Є.С., приблизний термін захисту – 2018 р.;
 • асп. Арсененко Д.В. – керівник – д.т.н. Ломотько Д.В., приблизний термін захисту – 2019 р.