Студенство

Студентська рада

Останнє оновлення: Субота, 17 грудня 2016, 19:03

Студентське самоврядування це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

В Університеті органи студентського самоврядування мають форму студентських рад.

Студентське самоврядування в Університеті здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, Університету.

В Університеті діють такі органи студентського самоврядування:

  1. конференція студентів Університету;
  2. студентська рада Університету;
  3. конференція студентів факультету;
  4. студентські ради факультетів;
  5. загальні збори мешканців гуртожитку;
  6. студентські ради гуртожитків.

Склад студентської ради Університету:

Голова студентської ради Університету –
Рузматов Артур Алішерович, студент 3 курсу;

Голова студентської ради факультету АТЗ –
Кладко Анастасія Сергіївна, студентка 1 курсу;

Голова студентської ради будівельного факультету –
Яковенко Тетяна Анатоліївна, студентка 5 курсу;

Голова студентської ради механічного факультету –
Кіблик Єгор Олександрович, студент 4 курсу;

Голова студентської ради факультету економіки транспорту –
Колєнова Катерина Олександрівна, студентка 5 курсу;

Голова студентської ради факультету УПП –
Лисенко Євгенія Миколаївна, студентка 5 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №1/2 –
Щербацька Анастасія Іллівна, студентка 5 курсу.

Голова студентської ради гуртожитку №3 –
Козацька Юлія Вікторівна, студентка 3 курсу;

Голова студентської ради гуртожитку №4/1 –
Омельченко Микита Вадимович, студент 5 курсу.

Голова студентської ради гуртожитку №4/2 –
Олефіренко Тетяна Миколаївна, студентка 4 курсу.

Голова студентської ради гуртожитку №4/3 –
- .