Наука

Рада НДРС

Останнє оновлення: Понеділок, 28 листопада 2016, 12:24

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
(УкрДУЗТ)

НАКАЗ

10 жовтня 2016р.

м. Харків

№ 144

В зв’язку з втратою чинності наказ № 132 від 22 вересня 2015 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Раду науково-дослідної роботи студентів Українського державного університету залізничного транспорту у такому складі:

Панченко С.В. – голова, ректор університету, професор;
Приходько С.І. – заст. голови, проректор університету з науково-педагогічної роботи, професор;
Войтов М.І. – голова первинної профспілкової організації УкрДУЗТ;
Михалків С.В. – завідувач НДЧ, доцент;
Янченко Л.В. – секретар, провідний інженер НДЧ;
Устенко О.В. – голова Ради НДРС механічного факультету, професор;
Пасько О.В. – заст. голови Ради НДРС механічного факультету, доцент;
Борова Л.С. – секретар Ради НДРС механічного факультету, студент гр.16-IV-ТЕм;
Скорик О.О. – голова Ради НДРС будівельного факультету, доцент;
Фаст Д.А. – заст. голови Ради НДРС будівельного факультету, доцент;
Галюк В.В. – секретар Ради НДРС будівельного факультету, студент гр.3-V-ЗС;
Мкртичьян Д.І. – голова Ради НДРС факультету УПП, доцент;
Продащук С.М. – заст. голови Ради НДРС факультету УПП, доцент;
Лисенко Є.М. – секретар Ради НДРС факультету УПП, студент гр. 13-V-ОПУТ;
Прогонний О.М. – голова Ради НДРС факультету АТЗ, доцент;
Лапко А.О. – секретар ради НДРС факультету АТЗ, доцент;
Калабухін Ю.Є. – голова Ради НДРС факультету економічного транспорту, професор;
Єлагін Ю.В. – заст. голови Ради НДРС факультету економіки транспорту, доцент;
Колесник К.Е. – голова Ради НДРС, директор ННЦГО, доцент;
Донець С.М. – заст. голови Ради НДРС ННЦГО, доцент;
Колесников М.О. – секретар Ради НДРС ННЦГО, студент гр. 1-III-ЗСс.

2. Затвердити Ради НДРС факультетів:

Механічного:

Устенко О.В. – голова, декан факультету, професор;
Пасько О.В. – заст. голови, доцент;
Борова Л.С. – секретар Ради НДРС механічного факультету, студент гр.16-V-ТЕм;

Члени ради:

Рукавішніков П.В. – заст. декана, старш. викладач;
Тартаковський Е.Д. – зав. каф. ЕРРС, професор;
Бабаєв М.М. – зав. каф. ЕТЕМ, професор;
Мартинов І.Е. – зав. каф. вагонів, професор;
Фалендиш А.П. – зав. каф. Т і ТД, професор;
Мороз В.І. – зав. каф. М і ПМ, професор;
Тимофеєва Л.А. – зав.каф. ЯССтаТВМ, професор;
Загородний Д.В. – студент гр.1-V-Л;
Татарінов В.В. – студент гр.12-V-Лм;

Управління процесами перевезень:

Мкртичьян Д.І. – голова, декан факультету, доцент;
Продащук С.М. – заст. голови, доцент;
Лисенко Є.М. – секретар, студент гр.13-V-ОПУТ.

Члени ради:

Огар О.М. – зав. каф. ЗСВ, професор;
Бутько Т.В. – зав. каф. УЕР, професор;
Лаврухін О.В. – зав. каф. УВКР, професор;
Храбустовський В.І. – зав. каф. ВМ, професор;
Костиркін О.В. – зав. каф. ОПНС, доцент;
Ломотько Д.В. – зав. каф. ТСЛ, професор;
Златьєв Д.В. – студент гр. 13-V-ОПУТм.

Факультет економіки транспорту:

Калабухін Ю.Є. – голова, декан факультету, професор;
Єлагін Ю.В. – заст. голови, доцент.

Члени ради:

Дикань В.Л. – зав. каф. економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом, професор;
Зоріна О.І. – зав. каф. маркетинг, професор;
Дейнека О.Г. – зав. каф. менеджмент і адміністрування, професор;
Чебанова Н.В. – зав. каф. облік і аудит, професор;
Позднякова Л.О. – зав. каф. економіка бізнесу та управління персоналом на транспорті, професор;
Каменева Н.М. – зав. каф. економічна теорія та право, професор;
Зайцева І.Ю. – зав. каф. управління державними і корпоративними фінансами, професор;
Деєва Я.С. – студент гр.8-III-ЕП;
Омельченко М.В. – студент гр. 29-V-Пм.

Будівельного:

Скорик О.О. – голова, декан факультету, доцент;
Фаст Д.А. – заст. голови, доцент;
Галюк В.В. – секретар, студент гр. 3-V-ЗС.

Члени ради:

Бабенко А.О. – зав.каф. НГКГ, доцент;
Ватуля Г.Л. – зав. каф. БМ і Г, доцент;
Плугін А.А. – зав. каф. БМКС, професор;
Воронін С.В. – зав. каф. БКВРМ, доцент;
Даренський О.М. – зав. каф. ККГ, професор;
Мануйленко В.Г. – зав. секцією каф. ККГ, доцент;
Тихонова Д.Г. – студент гр. 3- V-ЗС;
Волобуєв В.С. – студент гр. 3- V-ЗС;

Автоматики, телемеханіки та зв'язку:

Прогонний О.М.– голова, декан факультету, доцент;
Лапко А.О. - секретар ради НДРС факультету АТ, доцент.

Члени ради:

Бойнік А.Б. – зав. каф. АТ, професор;
Мойсеєнко В.І. – зав. каф. СКС, професор;
Приходько С.І. – зав. каф. ТЗ, професор;
Вовк Р.В. – зав. каф. Фізики, професор;
Каргін А.О. – зав. каф. ІТ, професор;
Бантюков С.Є. – зав. каф. ОТ і СУ, доцент;
Сагайдачний В.Г. – студент гр. 2-V-АТЗ;
Літковець А.О. – студент гр. 1-VI-АТЗ;
Перегон К.А. – студент гр. 4-IV-АТЗ.

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти:

Колесник К.Е. – голова, директор навчально-наукового центру гуманітарної освіти, доцент;
Донець С.М. – заст. голови, доцент;
Колесников М.О. – секретар ради НДРС ННЦГО, студент гр. 1-III-ЗСс.

Члени ради:

Близнюк Л.М. – зав. каф. історії та мовознавства, доцент;
Петрушов В.М. – зав. каф. філософії та соціології, професор;
Нешко С.І. – зав. каф. іноземних мов, доцент;
Шепеленко Т.В. – в.о. зав. каф. фізичного виховання і спорту, старш.викл.;
Андреєва А.М. – студент гр. 2-I-ЗСс;
Козеняшева А.І. – студент гр. 22-III - ПЦБ.

В.о ректора університету

С.І. Приходько