Кафедри факультету УПП

Прохорченко Андрій Володимирович

Останнє оновлення: Середа, 05 червня 2019, 18:40
Prokhorchenko

Прохорченко Андрій Володимирович
доктор технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

website: www.railwayhub.in.ua

Рік народження: 1982

Освіта: закінчив у 2001 році Артемівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю “ Організація перевезень і управління на залізничному транспорті ”. У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - транспортні системи з 2016 року. Захистив дисертацію на тему: "Формування методів управління розподілом пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу".

Напрямок наукової діяльності:  формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування. 

Автор понад 46 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 32 наукові статті, 14 тез доповідей, 3 навчально-методичних розробки, 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Профіль у Google Scholar

Профіль у  Research Gate

ORCID: 0000-0003-3123-5024
ResearcherID: L-7514- 2016
Scopus Author ID: 57190176454

Вибрані публікації:

 1. Improvement of the technology of accelerated passage of low-capacity car traffic on the basis of scheduling of grouped trains of operational purpose / Prokhorchenko A., Parkhomenko L., Kyman A., Matsiuk V., Stepanova J.//Procedia Computer Science.Р. 86-94. (SciVerse Scopus, WoS) Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919301188
 2. Розробка вимог до автоматизованої системи управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури України / Прохорченко А.В., Прокопов А.О., Найденов О.О., Святова І.І. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту -Харків:УкрДУЗТ, 2018. Вип. 5. С.23-31. (Index Copernicus) Режим доступу: http://jiks.kart.edu.ua/article/view/146307
 3. Управління пропускною спроможністю міжнародних залізничних транспортних коридорів за принципом One-Stop-Shop / Прохорченко А.В., Онуфрієнко Г.С., Невара С.О., Кальницький П.С. // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту-Харків:УкрДУЗТ,2018.-Вип.177.-С.123-124 (Index Copernicus) Режим доступу: http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/zbirnuk-177.pdf
 4. Вибір способу розділення залізничної галузі України на основі світового досвіду / Прохорченко А.В., Пучков І.О., Погорілий В.С., Соловйова І.І.// Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту -Харків:УкрДУЗТ,2018.-Вип.177.-С.125-126. (Index Copernicus) Режим доступу: http://znp.kart.edu.ua/images/arhiv/2018/zbirnuk-177.pdf
 5. Прохорченко А. В. Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах україни в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2017. – Вип. 169. – С. 213-224. http://csw.kart.edu.ua/article/view/111157
 6. Butko T. Prokhorchenko A., Muzykin M. An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5(3(83)). – P. 47-55.
 7. Butko T., Prokhorchenko A., Kyman A. Formalization of the technology of arranging tactical group trains // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – 3 (76). – P. 38-43.
 8. Прохорченко А. В., Кравченко Д. О. Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2015. – Вип. 154. – С. 70-74. http://csw.kart.edu.ua/article/view/65901
 9. Prokhorchenko A. Investigation of scale- invariant property of organization system of train traffic volume based on the percolation theory / Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2014. – Vol. 5(53). – P. 56-64. http://stp.diit.edu.ua/article/view/30471
 10. Прохорченко А.В., Петренко В.Г. Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків / Збірник наукових праць Української державної академії залізничного трансспорту. – 2014. – Вип. 145. – С. 88-95. http://csw.kart.edu.ua/article/view/80971
 11. Прохорченко А.В. Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин / Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – Вип.4. – С. 36-41. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ikszt_2014_4_8
 12. Prokhorchenko A. Analysis of survivability of the system of organisationof trains flow on percolation theory / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Vol. 6. – 3(66). P.-10. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18707

 1. Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна
1 Управління експлуатаційною роботою
2 Пасажирські перевезення
3 Безпека руху та ПТЕ