Кафедри факультету УПП

Прохорченко Андрій Володимирович

Останнє оновлення: Четвер, 29 березня 2018, 11:43
Prokhorchenko

Прохорченко Андрій Володимирович
доктор технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

website: www.railwayhub.in.ua

Рік народження: 1982

Освіта: закінчив у 2001 році Артемівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю “ Організація перевезень і управління на залізничному транспорті ”. У 2005 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту. Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.01 - транспортні системи з 2016 року. Захистив дисертацію на тему: "Формування методів управління розподілом пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу".

Напрямок наукової діяльності:  формування методів управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах недискримінаційного доступу. Дослідження живучості системи організації поїздопотоків на основі теорії перколяції. Макроаналіз організації транспортних систем, зокрема залізничних на основі методів аналізу складних мереж. Дослідження проблем реформування залізничного транспорту загального користування. 

Автор понад 46 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 32 наукові статті, 14 тез доповідей, 3 навчально-методичних розробки, 1 навчальний посібник “Пасажирські перевезення (залізничний транспорт)” з грифом Міністерства освіти і науки України та 2 патенти.

Профільу Google Scholar

Профільу Research Gate

ORCID: 0000-0003-3123-5024
ResearcherID: L-7514- 2016
Scopus Author ID: 57190176454

Вибрані публікації:

1. Прохорченко А. В. Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах україни в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2017. – Вип. 169. – С. 213-224. http://csw.kart.edu.ua/article/view/111157
2. Butko T. Prokhorchenko A., Muzykin M. An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – Vol. 5(3(83)). – P. 47-55.
3. Butko T., Prokhorchenko A., Kyman A. Formalization of the technology of arranging tactical group trains // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – 3 (76). – P. 38-43.
4. Прохорченко А. В., Кравченко Д. О. Аналіз наукових досліджень щодо проектування транспортних мереж високошвидкісного та звичайного руху / Зб. наук. пр. Укр. держ. ун-ту залізнич. трансп. – 2015. – Вип. 154. – С. 70-74. http://csw.kart.edu.ua/article/view/65901
5. Prokhorchenko A. Investigation of scale- invariant property of organization system of train traffic volume based on the percolation theory / Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. – 2014. – Vol. 5(53). – P. 56-64. http://stp.diit.edu.ua/article/view/30471
6. Прохорченко А.В., Петренко В.Г. Дослідження пропускної спроможності залізничної інфраструктури з позиції теорії транспортних потоків / Збірник наукових праць Української державної академії залізничного трансспорту. – 2014. – Вип. 145. – С. 88-95. http://csw.kart.edu.ua/article/view/80971
7. Прохорченко А.В. Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин / Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2014. – Вип.4. – С. 36-41. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exeI21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ikszt_2014_4_8
8. Prokhorchenko A. Analysis of survivability of the system of organisationof trains flow on percolation theory / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2013. – Vol. 6. – 3(66). – P. 7-10. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/18707
9. Прохорченко А.В. Формування системи маршрутизації перевезень на основі концепції спеціалізації залізничної інфраструктури // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Т.1. – 3(61). – С. 20 24.
10. Бутько Т.В., Ломотько Д.В., Прохорченко А.В., Олійник К.О. Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіку руху поїзді / Зб. наук. пр. Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – 2009. – Вип. 111. – С. 23-30.

  1. Основні навчальні дисципліни, які викладає

Дисципліна
1 Управління експлуатаційною роботою
2 Пасажирські перевезення
3 Безпека руху та ПТЕ