Кафедри ІКСТ

Головко Олександра Володимирівна

Останнє оновлення: Четвер, 12 грудня 2019, 13:40
Головко Олександра Володимирівна

Головко Олександра Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

або резервний Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1972

Освіта: Закінчила ХНУ в 1994р. за спеціальністю «Прикладна математика».

Кваліфікація:

  • математик-прикладник (1994, спеціальність «Прикладна математика», ХДУ);
  • кандидат технічних наук (у 2012 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.102.01 при Харківському національному університеті ім.Каразіна за спеціальністю 01.05.02 - «Математичне моделювання та обчислювальні методи», номер диплому ДК № 006706);
  • доцент кафедри обчислювальної техніки та систем управління ( атестат 31.10.2014         12ДЦ№040329).

Основний напрямок наукової діяльності: моделювання автоматизованих систем управління на залізничному транспорті.

Автор понад 37 публікацій з них 10 навчально-методичних розробок та 27 наукових,   у т.ч. 5 патентів. Є співавтором 2 навчальних посібників з грифом МОН.

Scopus ID

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Головко А.В., И.Г.Филиппенко Клеточные автоматы – основа построения математической модели процесса распространения пожара. //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. - №3/5(45) – С.8 – 13.
  2. Головко А.В., И.Г.Филиппенко Математическая и компьютерная модель процесса распространения пожара. //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. - №4/3(46) – С.22 – 28.
  3. Головко А.В. Математическое моделирование процесса горения в системах транспротной инфраструктуры. //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2012. – № 6. – С. 58-62.
  4. Головко А.В., Бутенко В.М., Цехмистро И.И. Моделирование колебаний контактной пружины электромагнитного нейтрального реле клапанного типа в системах автоматической коммутации на транспорте. //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – № 1(98).
  5. Головко А.В. Использование клеточных автоматов для представления массообмена и енергообмена в процессе распространения огня //Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті//. – Харків: УкрДАЗТ. – 2013. – № 2(99).
  6. Listrovoy S.V., Butenko V.M., Bryksin V. O., Golovko O. V. Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph [Text] / S. V. Listrovoy, V. M. Butenko, V. O. Bryksin, O. V. Golovko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 5, №4 (89). – P. 12 – 17. DOІ: 10.15587/1729-4061.2017.111056.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт 151, 273 / Бакалавр
2 Алгоритмізація та програмування 151, 273 / Бакалавр
3 Числові методи і моделювання на ЕОМ 151 / Бакалавр
4 Системне програмне забезпечення 151 / Бакалавр