Кафедри факультету УПП

Кисельова Світлана Олександрівна

Останнє оновлення: Вівторок, 26 лютого 2019, 12:51
Кисельова Світлана Олександрівна

Кисельова Світлана Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1967

Освіта: У 1991 році закінчила Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли», науковий керівник – д-р. техн. наук, професор, Г.М. Шабанова. Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрямок наукової діяльності: CSH – фази, автоклавні бетони, енергоефективність, ресурсозберігаючі технології.

Автор 70 наукових праць та науково-методичних розробок.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Shabanova G. Intensification of Phase Formation in the CaO – SiO2 – H2O System / Shabanova G., Kiseleva S., Shabanov D. // 18 International Baustofftagung. 12-15 September, 2012. – Tagungsbericht. – Band 2. – Weimar, P. 1248 – 1253.
  2. Ворожбіян М.І. Дослідження особливостей впливу кремнеземвмісного шламу на процеси фазоутворення в системі CaO – SiO2 – H2O / Ворожбіян М.І., Шабанова Г.М., Кисельова С.О. // Збірн. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 138. – С. 164 – 169.
  3. Плугин А.Н. Исследование особенностей процесса гидратации извести растворами электролитов / Плугин А.Н., Шабанова Г.М., Киселева С.А. // Збірн. наук. праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 142. – С. 162 – 168.
  4. Кисельова С.О. Дослідження механізму гідратації вапна під впливом розчинів електролітів / С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – 28 (1071). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С.45 – 52.
  5. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування.Частина 1. Розробка енергозберігаючих технологічних параметрів автоклавування силікатної цегли з добавкою алюміній (ІІІ) хлориду / С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». 2014.– № 51 (1093). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 80 – 86.
  6. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду // С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». – № 52 (1094). – 2014. – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 175 – 187.
  7. Шабанова Г.М. Підвищення енергоефективності у технологіях автоклавних силікатних матеріалів / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова // Науковий вісник будівництва (Scientific Bulletin of building). – Харків: ХНУБА, 2016. – Т. 86. - № 4. – С. 176 – 181.
  8. Патент на корисну модель UA № 115620 U, МПК (2006.01) С 04 В 28/20, С 04 В 28/18, С 04 В 28/08, С04 В 22/08. Сировинна суміш для виготовлення силікатної цегли / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю.; заявник Український державний університет залізничного транспорту. – номер заявки u 2016 10476 UA заявл. 17. 10. 2016, опубл. 25.04.2017, Бюл. №8. – 3 с.
  9. Патент на корисну модель UA № 119263 U, МПК (2006.01) C04B 28/20, C04b 111/00. Сировинна суміш для виготовлення силікатної цегли / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю.; заявник Український державний університет залізничного транспорту. – номер заявки u 2016 13024, заявл. 20.12.2016, опубл. 25.09.2017, Бюл. №18. – 2 с.
  10. Брусенцов В.Г. Основи ергономіки: навчальний посібник / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, І.І. Бугайченко, С.О. Кисельова. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. – 141 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки спеціальності / ОКР
1 Цивільний захист та охорона праці в галузі 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / магістр
273 Залізничний транспорт / магістр
2 Основи екології 263 Цивільна безпека / бакалавріат
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
3 Основи охорони праці 073 Менеджмент / бакалавріат
4 Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
192 Будівництво та цивільна інженерія / бакалавріат
273 Залізничний транспорт / бакалавріат
5 Хімія 273 Залізничний транспорт / бакалавріат
133 Галузеве машинобудування / бакалавріат
192 Будівництво та цивільна інженерія / бакалавріат
275 Транспортні технології (залізничний транспорт) / бакалавріат
144 Теплоенергетика / бакалавріат