Кафедри будівельного факультету

Борзяк Ольга Сергіївна

Останнє оновлення: Понеділок, 27 листопада 2017, 18:26

Борзяк Ольга Сергіївна

Борзяк Ольга Сергіївна
кандидат технічних наук, доцент,
Лауреат премії Президента України для молодих вчених


Кваліфікація:
- магістр геології (2003, спеціальність«Геологія», ХНУ ім. В.Н. Каразіна);

- кандидат технічних наук (2010, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Механізм електрокорозії бетону залізобетонних конструкцій в складних умовах експлуатації» захистила в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02, науковий керівник А.М. Плугін, д.х.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Транспортної академії України, Почесний професор УкрДУЗТ);

- доцент (2013, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд)

Основні напрямки наукових досліджень :
фізико-хімічні дослідження будівельних матеріалів, процесів їх створення та корозії, дослідження електрокорозійних впливів на конструкції та споруди залізниць і розробка заходів із захисту від них.

Автор понад 40 наукових праць, у т.ч. 3 монографій, 3 патентів на винахід; 6 навчально-методичних розробок, у т.ч. одного навчального посібника, нормативних та інструктивних документів для залізничного транспорту.

GoogleScholar профіль: перейти

ORCID ID перейти

Обрані праці:

1. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.3. Теория прочности, разрушения и долговечности бетона, железобетона и конструкций из них / [А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.А. Калинин и др.]; Под ред. А.Н. Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 288 с.

2. Електричні впливи на бетон (електрообробка та захист від електрокорозії бетонів, виробів і конструкцій із них): Монографія / [О.А. Плугін, О.С. Борзяк, В.Б. Мартинова, О.К. Халюшев]; за ред. А.А. Плугіна. – Харків: Форт, 2013. – 300 с.

3. Research of influence of leakage currents and stray currents on railways on buildings and constructions / [A.N. Plugin, A.A. Plugin, O. Plugin and etc] // 17 Internationale Baustofftagung, 23–26 September 2009, Bundes­republik Deutscland: Tagungsbericht. – Weimar, 2009. – Band 2. – P.1151–1156.

4. Борзяк О.С. Физико-химические исследования фазового состава цементного камня в бетоне, находившемся под воздействием пульсирующего однонаправленного электрического потенциала / О.С. Борзяк // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків, 2012. – Вип.130. – С.71–78.

5. Трикоз Л.В. Исследование изменений структуры глиносодержащих материалов методом рентгенофазового анализа / Л.В.Трикоз, О Борзяк // Сборник научных трудов SWorld. – Вып. 2. – Том 17. – Иваново: Маркова АД, 2014. – ЦИТ: 214-306 – С. 10-17.

6. Плугин А.Н. Зависимость углов отражения рентгеновского излучения от электроповерхностного потенциала кристаллов / А.Н. Плугин, А.А. Плугин, О.С. Борзяк // Зб.наук. праць УкрДУЗТ. Харків, 2015. Вип.155. − С.153-158.

7. Повышение водостойкости гипса добавками микронаполнителей / [А.А. Плугин, С.В. Воронин, О.С. Борзяк, А.С. Ефименко] // Науковий вісник будівництва. − Харків: ХНУБА; ХОТВ АБУ, 2016. − №2(84). − С.239−242.

8. Borziak O. Effect of microfillers on the concrete structure formation / [O. Borziak, S. Vandolovskyi, V. Chajka and etc] // Matec Web of Conference, 2017. − V.116. − 01001 (6 р.).

9. Pluhin O. The effect of structural characteristics on electrical and physical properties of electrically conductive compositions based on mineral binders / [O. Pluhin, A. Plugin, D. Plugin and etc] // Matec Web of Conferences, 2017. − V.116. − 01013 (9 р.).

10. Трикоз Л.В. Дослідження взаємодій компонентів глиновмісних матеріалів методом інфрачервоної спектроскопії // Л.В.Трикоз, О Борзяк, В.Ю. Савчук // Зб.наук. праць УкрДУЗТ. Харків, 2017. Вип.171. − С.44-52.

Викладає дисципліни : «Інженерна геологія», «Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій»

Тел. (057) 730 10 63

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.