Кафедри факультету УПП

Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна

Останнє оновлення: Субота, 12 жовтня 2019, 08:02
Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна

Примаченко (Сіваконева) Ганна Олександрівна
кандидат технічних наук,
доцент


e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1988

Освіта: у 2010 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)» та здобула кваліфікацію наукового співробітника. Видано диплом з відзнакою, номер диплома ХА №39832453. З 2011 року по 2014 рік навчалася у денній аспірантурі УкрДАЗТ. У 2013 році закінчила школу молодого викладача на базі Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів при УкрДАЗТ. У червні 2015 року захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 – транспортні системи на тему «Удосконалення технології пасажирських залізничних перевезень у безпересадковому сполученні».

Напрямок наукової діяльності: логістика пасажирських залізничних перевезень, логістика інтермодальних та мультимодальних пасажирських перевезень.

Автор 78 наукових публікацій: з них 20 наукових статей, 2 патенти на корисні моделі та 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права, 48 тез доповідей на наукових технічних, практичних та науково-методичних конференціях, 8 навчально-методичного характеру та 1 звіт про науково-дослідну роботу.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID)

Персональний ідентифікатор вченого, що пов'язаний з системою Web of Science ResearcherID: L-1714-2015

Scopus ID 57191477655

Вибрані публікації:

 1. Сіваконева, Г.О. Удосконалення технології та умов перевезення пасажирів залізничним транспортом України [Текст] / Г.О. Сіваконева // Збірник наукових праць Sworld. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті 2011». – Одеса, 2011. – Том 3. – №4. – С.58-59.
 2. Сіваконева, Г.О. Впровадження швидкісного руху на залізничному транспорті України [Текст] / Г.О. Сіваконева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні напрями теоретичних та прикладних досліджень 2012». – Одеса, 2012. – С. 42-44.
 3. Сіваконева, Г.О. Здійснення пасажирських перевезень в умовах надання транспортних туристичних послуг [Текст] / Г.О. Сіваконева // Журнал «Технологический аудит и резервы производства». Матеріали міжнародної наукової конференції «Наукова періодика слов’нських країн в умовах глобалізації». – К., 2012. – Том 1. – №5/1(7). – С. 41-42.
 4. Сіваконева, Г.О. Логістичні основи взаємодії під’їзних колій промислових підприємств зі станцією примикання у Лозовському вузлі [Текст] / Г.О. Сіваконева, С.О. Світлична, О.С. Губачова // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Логістика промислових регіонів». – Донецьк: ДААТ , 2012. – С. 77-78.
 5. Сіваконева, Г.О. Дослідження закономірностей по формуванню попиту на транспортні послуги по перевезенню пасажирів [Текст] / Г.О. Сіваконева // Тези доповідей за матеріалами восьмої науково-практичної міжнародної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України». – Коктебель, 2012. – С. 123-125.
 6. Сіваконева, Г.О. Траспортно-логістичні кластери як передумова диверсифікації залізничного транспорту України [Текст] / Є.І. Балака, Г.О. Сіваконева, С.О. Світлична // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті». – Судак, 2012. – С. 226-227.
 7. Сіваконева, Г.О. Обґрунтування потреби моделювання процесу організації пасажирських залізничних перевезень при взаємодії з туристичними організаціями [Текст] / Г.О. Сіваконева // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасна наука в мережі Інтернет». – К., 2013. – С. 74-76.
 8. Сіваконева, Г.О. Аналіз основних етапів розробки туристичного маршруту в умовах організації перевезень залізницею [Текст] / Г.О. Сіваконева // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблеми і перспективи розвитку транспорту: технологія, управління,економіка, логістика, право». – Одеса, 2013. – С. 24-27.
 9. Сіваконева, Г.О. Розробка стратегічних принципів формування транспортно-логістичного кластеру Харківського регіону [Текст] / Є.С. Альошинський, Є.І. Балака, Г.О. Сіваконева, С.О. Світлична // Матеріали 75-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». –Х.: УкрДАЗТ, 2013. – С. 113-115.
 10. Сіваконева, Г.О. Технологія визначення часу знаходження пасажирських вагонів у русі для планування орендних відносин з туристичними компаніями [Текст] / Г.О. Сіваконева // Труды Международной научно-практической конференции «Транспорт - 2013». – Ростов-на-Дону, 2013. – Часть 1. – С. 204-206.
 11. Сіваконева, Г.О. Використання автоматизованих систем для визначення тривалості залізничних турів [Текст] / Г.О. Сіваконева // Матеріали 73-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту». – Днепропетровск, 2013. – С. 167-168.
 12. Сіваконева, Г.О. Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів [Текст] / Є.С. Альошинський, Є.І. Балака, Г.О. Сіваконева, С.О. Світлична // Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України». – Коктебель, 2013. – С. 9-10.
 13. Сіваконева, Г.О. Участь залізниці в кластеризації транспортно-логістичних послуг як чинник поліпшення її фінансового стану [Текст] / Є.С. Альошинський, Є.І. Балака, С.О. Світлична, Г.О. Сіваконева // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології». – К.: ДЕТУТ, 2013. – С. 146-147.
 14. Сіваконева, Г.О. Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків – Лозова. Станція стикування постійного 3,3кВ та змінного 27,5кВ видів тягового струму по ст. Лозова. Розробка технології обслуговування під’їзних і тракційних колій залізничних та промислових підприємств Лозовського вузла [Текст] / Є.С. Альошинський, О.М. Огар, М.Ю. Куценко, Г.О. Сіваконева, О.С. Губачова, С.О. Світлична // Звіт про НДР № ДР 0112U000423. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – 362 с.
 15. Сіваконева, Г. О. Формалізація процесу функціонування автоматизованої технології формування розкладу руху залізничних пасажирських перевезень у спеціальних вагонах [Текст] / Г. О. Сіваконева // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – К., 2015. – №5 (114). – C. 55-60.
 16. Примаченко, Г. О. Розробка пропозицій щодо підвищення доходності пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст] / Г. О. Примаченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х., 2015. – №6/3(78). – С. 33-39.
 17. Примаченко, Г. О. Аналіз технології роботи високошвидкісного залізничного транспорту [Текст] / Г. О.Примаченко, З. А. Аскеров // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 161. – С. 13-24.
 18. Aleshinskiy, E. S. Using the Petri nets for forming the technological lines of the passenger trains processing in Ukraine [Text] / E. S.Aleshinskiy, V. S. Naumov, G. O. Prymschenko // Archives of Transport. – Warsaw, Poland, 2016. – Volume 38, Issue 2. – Pages 7-15.
 19. Примаченко, Г. О. Побудова математичної моделі ліквідації ворожих маршрутів пасажирських поїздів в горловині залізничної станції [Текст] / Г. О.Примаченко, Р. О. Трохименко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 162. – С. 108-117.
 20. Альошинський, Є. С. Напрям диверсифікації діяльності залізниць у сферу туристичних послуг [Текст] / Є. С. Альошинський, Г. О.Примаченко // Журнал «Українська залізниця». – Х., 2017. – №1-2 (43-44). – С. 24-27.
 21. Примаченко, Г. О. Дослідження питань логістики пасажирських перевезень далекого сполучення в сучасних умовах [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник матеріалів (тез доповідей) VI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту на залізничному транспорті («МіЛ-2016»)» (27-29 вересня 2016 р. м. Запоріжжя). – К., 2016. – С. 46-48.
 22. Примаченко, Г. О. Впровадження методів логістики у сферу пасажирських залізничних перевезень в Україні [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник тез науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, технічних та гуманітарних системах», м. Одеса, 24-26 листопада 2016 р. – Сєвєродонецьк, 2016. – С. 125-128.
 23. Примаченко, Г. О. Застосування логістики до управління експлуатаційною роботою залізничного транспорту у сфері пасажирських перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека та електромагнітна сумісність на залізничному транспорті», 1-3 лютого 2017 р., м. Чернівці. – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 51-52.
 24. Примаченко, Г. О. Дослідження сучасного стану пасажирської логістики залізничного транспорту в Україні [Текст] / Г. О.Примаченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження» (5-7 квітня 2017 р.). Громадська організація «Академія технічних наук України». – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – С. 157.
 25. Примаченко, Г. О. Стратегічне логістичне управління у сфері пасажирських залізничних перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі і науці» (16 березня 2017 р., м. Харків, ХНАДУ). – Х.: ХНАДУ, 2017. – С. 63-65.
 26. Примаченко, Г. О. Аналіз логістичної системи пасажирських залізничних міжнародних перевезень [Текст] / Г. О.Примаченко // Тези 2 Міжнародної науково-практичної конференції «Енергооптимальні технології перевізного процесу» (м. Львів, 22.05-26.05.2017). – Дніпро: ДНУЗТ, 2017. – С. 88-89.
 27. Primachenko, A. A. Development of intermodal transport and logistics schemes for passenger transportation by railway transport within Ukraine-Europe direction [Text] / A. A. Primachenko // V International scientific and technical conference «Engineering. Techologies. Education. Security». Volume III. Management. Safety and ecology education. Public science. P. 258-260.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Транспортний маркетинг та логістика 275 / Магістр
2 Логістика 275 / Бакалавр
3 Єдина транспортна система 275 / Бакалавр
4 Взаємодія видів транспорту 275/ Бакалавр
6 Інформаційні системи та технології 275 / Бакалавр
7 Управління ланцюгом постачання 275 / Магістр