Кафедри факультету УПП

Альошинський Євген Семенович

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 15:47
AleshunskiyES

Альошинський Євген Семенович
доктор технічних наук, професор,
академік Транспортної академії України


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1975

Освіта: Освіта вища. У 1997 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 2001 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Вчене звання доцента кафедри залізничний станцій та вузлів присвоєно у 2003 році.

Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 2010 році зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

Вчене звання професора кафедри залізничний станцій та вузлів присвоєно у 2011 році.

Академік Транспортної академії України з 2016 року.

З 1998 по теперішній час працював асистентом, доцентом та професором кафедри залізничний станцій та вузлів, завідувачем кафедри транспортних систем та логістики, професором кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Профіль GoogleScholar

ORCID iD

Scopus profile

Напрямок наукової діяльності:удосконалення роботи залізничних технічних станцій; логістичні системи; логістичні кластери; митні операції на транспорті; раціоналізація функціонування транспортної системи при міжнародних перевезеннях.

Керує підготовкою аспірантів та здобувачів.

Має 240 публікацій, з них 115 наукових, у тому числі включені до міжнародних науково метричних баз, 4 патенти (авторських свідоцтва) та 32 публікації навчально-методичного характеру, у тому числі включені до міжнародних науково метричних баз, рекомендованих МОН.

Автор понад 130 наукових праць. З них понад 85 наукових, 45 навчально-методичного характеру, 4 патенти та 2 авторських свідоцтва.

Вибрані публікації:

 1. Нагорный Е.В., Алёшинский Е.С. Моделирование функционирования комплекса “Сортировочная станция – прилегающие участки” с помощью сетей Петри // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2000. - № 2. – С. 68-73.
 2. Альошинський Є.С. Моніторинг роботи державних митних органів України та формування передумов для зміни порядку взаємовідносин в системі «Перевізник – Митниця» / М.І. Данько, Є.С. Альошинський, Д.А. Шварьов // Залізничний транспорт України. – Київ, 2008. - № 2. – С. 11-13.
 3. Альошинський Є.С. Розробка моделі функціонування системи залізничних вантажних перевезень в міжнародних транспортних коридорах / Є.С. Альошинський // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2008. - №2. - С. 31-35.
 4. Альошинський Є.С. Моделювання системи переробки експортно-імпортного вантажопотоку на припортових залізничних станціях / Є.С. Альошинський // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - № 3/3 (33) – Харьков. – 2008. – С. 20-23.
 5. Альошинський Є.С. Сучасні концепції аналізу функціонування транспортного процесу міжнародних вантажних перевезень / М.І. Данько, Є.С.Альошинський // Збірник наук. праць, - Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 102 – С. 5-14.
 6. Альошинський Є.С. Аналіз транспортної мобільності населення під час проведення Євро-2012 та перспективи розвитку залізничного туризму в Україні / Є.С. Альошинський, Г.О. Сіваконева, О.О. Іванько // Вагонный парк. - № 4. – Харьков, 2011. – С. 15-18.
 7. Альошинський Є.С. Удосконалення технології обробки вантажопотоків в рамках Єдиної системи управління парком вантажних вагонів (ЄСУПВВ) / В.В. Козак, М.І. Данько, Є.С. Альошинський, А.С. Смаглюк, О.О. Тремполець // Вагонный парк. - № 8. – Харьков, 2011. – С. 27-29.
 8. Альошинський Є.С. Аналіз ефективності застосування принципів інтероперабельності при реалізації програми перерозподілу вантажних поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів України / В.В. Козак, М.І. Данько, Є.С. Альошинський // Зб. наук. праць НТУ ХПІ. - № 33. - Харків, 2011. – С. 70-77.
 9. Альошинський Є.С., Балака Є.І., Шульдінер Ю.В., Світлична С.О., Сіваконева Г.О.Концепція диверсифікації діяльності залізничного транспорту України на основі створення регіональних транспортно-логістичних кластерів // Залізничний транспорт України. – Київ, 2012. - № 6 (97). – С. 24-28.
 10. Альошинський Є.С. Організаційні принципи планування мультимодальних перевезень // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков, 2013. – № 6/6 (14). – С. 4-6.
 11. Альошинський Є.С., Світлична С.О. Совершенствование системы организации международных грузопотоков внутри припортового транспортного узла// Логистическое управление грузо- и вагонопотоками / Lambert Academic Publishing. – Saarbrucken (Germany), 2014. –С. 45-54.
 12. Альошинський Є.С., Огарь А.Н., Пестременко-Скрипка О.С. Рационализация технологии работы пограничных передаточных станций Украины// Логистическое управление грузо- и вагонопотоками / Lambert Academic Publishing. – Saarbrucken (Germany), 2014. – С. 33-44.
 13. Альошинський Є.С., Пестременко-Скрипка О.С., Таратушка К.В. Розробка математичної моделі процесу раціоналізації роботи прикордонних передавальних станцій при застосуванні системи управління ризиками// Залізничний транспорт України. – Київ, 2015. - № 5 (114). – С. 13-17.
 14. Організація виконання вантажних і складських операцій: Навч. Посібник / О.В.Лаврухін, Д.В.Ломотько, Є.С.Альошинський та ін.; за заг. ред. С.В.Панченка.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-181 с. - ІSBN 978-617-654-031-1
 15. Альошинський Є.С., Мещеряков В.В., Біловус Л.В. Разработка принципов создания региональных транспортно-логистических кластеров в Украине// Science rise. – Харків, 2016. - № 9/2 (26). – С. 54-58.
 16. Ломотько Д.В., Альошинський Є.С., Замбрибор Г.Г. Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways// Transportation Research Procedia. - Warsaw, Poland, 2016. - Volume 14, 2016, Pages 2762–2766. - DOI: 10/1016/j.trpro.2016.05.482.
 17. Альошинський Є.С., Наумов В.С., Примаченко Г.О. Using the Petri nets to form technological lines of the passenger trains in Ukraine// Transportation Research Procedia. - Warsaw, Poland, 2016. - Volume 14, 2016, Pages 2762–2766. - DOI: 10/1016/j.trpro.2016.05.482.
 18. Альошинський Є.С., Рудакова А.С. Розвиток логістичного сервісу експрес-доставки дрібних відправлень на залізничному транспорті// Українська залізниця, 2017. – № 5-6 (47-48). - С. 33-35.
 19. Альошинський Є.С., Балака Є.І. Раціоналізація митних процедур в умовах міжнародної транспортної діяльності// Українська залізниця, 2017. – № 7-8 (49-50). - С. 27-30.
 20. Альошинський Є.С., Примаченко Г.О. Дослідження перспектив розвитку логістики пасажирських залізничних перевезень в країнах Східної Європи// Science and Education a New Dimension. - Budapesht, 2017. – (15), Issue 140. - С. 52-56.
 21. Aloshynskyi Ye., Naumov V., Pestremenko-Skripka O.The modelling of technological processes at border transfer stations in Ukraine// Technical Transaction. Civil Engineering. - №6. Crakow, Poland, 2018. – Р. 43-54.
 22. Альошинський Є.С., Примаченко Г.О. Впровадження логістичних підходів до аналізу перспектив розвитку міжнародних пасажирських залізничних перевезень // European Journal of Intelligent Transportation Systems. - Warshaw: RS Global, 2018. – №1. - P. 31-36.
 23. Aloshynskyi Ye., Prymachenko H., Shuldiner Yu. Analysis of ways to increase the level of logistics principles implementation in Ukraine// 5th International Science Conference «Perspectives of Science and Education» (19 october 2018). – New York, 2018. - P. 5-12.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Єдина транспортна система 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
2 Взаємодія видів транспорту 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
3 Логістика 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
4 Основи наукових досліджень 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
5 Управління ланцюгом постачання 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
6 Управління запасами в ланцюгах постачань 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
7 Логістика постачання 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
8 Економічні основи логістики 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
9 Транспортний маркетинг та логістика 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр
10 Транспортний маркетинг та логістика 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Магістр
11 Організація перевезень небезпечних вантажів 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт)