Кафедри будівельного факультету

Плугін Олексій Андрійович

Останнє оновлення: П'ятниця, 24 травня 2019, 10:19
Плугін Олексій Андрійович

Плугін Олексій Андрійович
кандидат технічних наук, доцент, докторант


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Рік народження: 1985

Освіта: У 2007 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

Кандидат технічних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.056.04 за спеціальністю 05.23.05 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Вплив постійного струму на бетон обводнених конструкцій та споруд, розташованих поблизу електрифікованих залізничних колій». Науковий керівник - д.т.н., доц. О.А. Калінін.

Напрямок наукової діяльності: дослідження дії постійного струму на бетон, конструкції з нього та споруди залізниць, розробка способів захисту від електрокорозії; удосконалення технології виробництва і властивостей композиційних будівельних матеріалів. Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2013-го року.

Автор має 54 наукові праці та навчально-методичні розробки, 4 патенти.

GoogleScholar
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Плугин А.Н. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.1. Коллоидная химия и физико-химическая механика цементных бетонов / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, Л.В.Трикоз, А.С.Кагановский, Ал.А.Плугин; Под ред.А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2011. – 331 с.
  2. Плугин А.Н. Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них: Монография в 3-х тт. Т.3. Теория прочности, разрушения и долговечности бетона, железобетона и конструкций из них / А.Н.Плугин, А.А.Плугин, О.А.Калинин, С.В.Мирошиниченко, Д.А.Плугин, А.С.Кагановский, Ал.А.Плугин, О.В.Градобоев, О.С.Борзяк; Под ред. А.Н.Плугина. – К.: Наук. думка, 2012. − 288 с.
  3. Електричні впливи на бетон (електрообробка та захист від електрокорозії бетонів, виробів і конструкцій із них) / [Плугін О.А., Борзяк О.С., Мартинова В.Б., Халюшев О.К.; за ред. проф. А.А. Плугіна і проф. М.М. Зайченка ]. – Харків: Видавництво «Форт», 2013. – 300 с.
  4. Плугин А.А. Механизм электрокоррозии железобетонных конструкций под действием высоковольтного переменного напряжения в контактных проводах [Текст] / А.А.Плугин, А.Н.Плугин, Д.А.Плугин, О.С.Борзяк, Ал.А.Плугин, А.А.Дудин // Комунальне господарство міст. Наук.-техн. зб. - Харків: ХНАМГ, 2012. − Вип.103 − Серія технічні науки та архітектура. − С.13−23.
  5. Плугин Ал.А. Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: обоснование конструкции защиты и требований к покрытию / Ал.А. Плугин // Вісник НТУ «ХПІ».- Харків, 2013.- № 47. – С. 100 – 105
  6. Плугин Ал.А. Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: разработка составов / Ал.А. Плугин // Вісник НТУ «ХПІ».- Харків, 2013.- № 64 (1037) 2013 – С. 120 – 128
  7. Плугин А.Н. Внутренние напряжения в бетоне, обусловленные электрическими воздействиями на него: экспериментальные исследования/ [А.Н. Плугин,  А.А. Плугин, Ал.А. Плугин, А.А. Конев, Забияка А.А.] // Зб. наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2013.- Вип. 138. – С. 102–119
  8. Плугин А.Н. Внутренние напряжения в бетоне, обусловленные электрическими воздействиями на него: экспериментальные исследования  / [А.Н. Плугин,  А.А. Плугин, А.А. Конев, Ал.А. Плугин,] // Зб. наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2013.- Вип. 138. – С. 102 – 119
  9. Plugin D.A. Electro-corrosion of constructions of railway tunnels / [D.A. Plugin, A.N. Plugin, Al.A. Plugin, O.S.Borzyak] //Materiály IX mezináodní vědecko-praktická konference «Aplikované vědecké novinky – 2013». – Díl 13. Moderní informační technologie. Výstavba a architektura, 27 Červenců – 05 Srpna 2013, Praha, Ceska republika: Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Praha, 2013. – P.52 – 58
  10. Плугин Ал.А. Высокоэффективные композиционные материалы на основе минеральных и синтетических волокон: физико-химические свойства волокон / Ал.А. Плугин, А.С. Кагановский, О.В. Градобоев, А.А. Плугин // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 2014. – №2(76). – С.94 – 102

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисциплина Код направления подготовки, специальности / ОКУ
1 Будівельні матеріали та вироби 6.070108 / Бакалавріат
2 Будівельні конструкції та будівлі на залізничному транспорті 6.070108 / Бакалавріат
3 Метрологія і стандартизація 6.070108 / Бакалавріат
4 Загальний курс залізниць 6.060101 / Бакалавріат