Кафедри будівельного факультету

Петренко Дмитро Григорович

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 10:09
Петренко Дмитро Григорович

Петренко Дмитро Григорович
кандидат технічних наук,
завідувач лабораторії


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1987

Освіта: У 2011 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

З 2011 по 2014 р. – аспірант Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

З 2014 р. - завідувач лабораторії кафедри будівельної механіки та гідравліки.

Кандидат технічних наук з 2019 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних колон». Науковий керівник - д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: оптимізація сталебетонних гнучких колон різного поперечного перерізу.

Автор 19 наукових праць. Має 3 патенти.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Vatulia G., Rezunenko M., Petrenko D., Rezunenko S. Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns. Civil and Environmental Engineering. 2018. Vol. 14. pp. 76-83.
  2. Vatulia G., Rezunenko M., Orel Ye., Petrenko D. Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation. DYN-WIND'2017 – MATEC Web of Conferences Vol.107. 00051(2017).
  3. Vatulia G., Petrenko D.H., Novikova M.A. Experimental estimation of load-carrying capacity of circular, square and rectangular CFTS columns. Scientific Bulletin of National Mining University Scientific and Technical Journal. Dnipro: National Mining University, 2017. С. 97–102.
  4. Ватуля Г.Л., Резуненко М.Е., Петренко Д.Г., Рожнова М.А. Экспериментальные исследования сталебетонных колонн круглого, квадратного и прямоугольного поперечного сечения при осевом внецентренном сжатии с учетом гибкости. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. тез доповідей 6-ї міжн. наук.-техн. конф. Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 109-111.
  5. Петренко Д.Г. Методы расчета прочности сталебетонных элементов. Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Днепропетровск. 2015. Вып. 82. С. 154-162.
  6. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение физико-механических характеристик свойств бетона при различных условиях твердения. Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: сб. тез. докл. ІХ Междун. конф. Санкт-Петербург: ПГУПС, 2014. С. 375-380.
  7. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение деформаций бетона с помощью глубинных датчиков. Вестник ПНИПУ. Транспорт. Транспортные сооружения. Экология. Пермь, 2014. Вып. № 2. С.48-56.
  8. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г., Быченок И.В. Исследование деформативности бетонных колонн методом глубинной тензометрии. Зб. наук. статей «Сталезалізобетонні конструкції». Полтава. 2014. Вип. № 11. С. 54-60.
  9. Ватуля Г.Л. Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение механических характеристик конструкций с помощью глубинных датчиков. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. 2013. Вип. 138. С. 231-235.
  10. Ватуля Г.Л., Игнатенко Е.В., Петренко Д.Г. Экспериментальные исследования сталебетонных колонн в гофрированной обойме. Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Днепропетровск. 2012. Вып. 65. С. 123-126.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна Код напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Опір матеріалів

133 / Бакалавріат
192 / Бакалавріат

2 Будівельна механіка

133 / Бакалавріат
192 / Бакалавріат