Кафедри будівельного факультету

Петренко Дмитро Григорович

Останнє оновлення: Середа, 11 березня 2020, 10:59
Петренко Дмитро Григорович

Петренко Дмитро Григорович
кандидат технічних наук,
завідувач лабораторії


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1987

Освіта: У 2011 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

З 2011 по 2014 р. – аспірант Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

З 2014 р. - завідувач лабораторії кафедри будівельної механіки та гідравліки.

Кандидат технічних наук з 2019 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: «Напружено-деформований стан гнучких сталебетонних колон». Науковий керівник - д.т.н., доц. Г.Л. Ватуля.

Напрямок наукової діяльності: оптимізація сталебетонних гнучких колон різного поперечного перерізу.

Автор 22 наукових праць. Має 3 патенти.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Pavliuchenkov M., Petrenko D. Methods to improve bracket support structures of light oil tank wagons. Globalization of scientific and educational space. Innovations of transport. problems, experience, prospects. Theses of international scientific and practical conference. Salou (Spain), 2019. pp. 70-72.
  2. Галагуря Є.І., Биченок, І.В., Петренко Д.Г., Павлюченков М.В. Визначення фізико-механічних характеристик бетону виготовленого за технологією ТОВ “MAPEI”. Сучасні проблеми містобудування. перспективи та пріоритети розвитку. Всеукр. наук.-прак. інтер.-конф. молод. учен. та студ. – Луцьк, 2019. С. 72-73.
  3. Петренко Д.Г., Павлюченков М.В. Оцінка несучої здатності сталебетонних колон прямокутного поперечного перерізу. Експлуатація та реконструкція будівель і споруд: зб. тез доповідей ІII міжнародної конференції. – Одеса, ОДАБА, 2019. С. 124.
  4. Галагуря Є.І., Ковальов М.О., Кравців Л.Б., Биченок, І.В., Петренко Д.Г. Ефективність використання самонапруженого бетону як ядра для сталебетонних колон квадратного поперечного перерізу. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. 2019. Вип. 184. С. 37-44.
  5. Vatulia G., Rezunenko M., Petrenko D., Rezunenko S. Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns. Civil and Environmental Engineering. 2018. Vol. 14. pp. 76-83.
  6. Vatulia G., Rezunenko M., Orel Ye., Petrenko D. Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation. DYN-WIND'2017 – MATEC Web of Conferences Vol.107. 00051(2017).
  7. Vatulia G., Petrenko D.H., Novikova M.A. Experimental estimation of load-carrying capacity of circular, square and rectangular CFTS columns. Scientific Bulletin of National Mining University Scientific and Technical Journal. Dnipro: National Mining University, 2017. pp. 97–102.
  8. Ватуля Г.Л., Резуненко М.Е., Петренко Д.Г., Рожнова М.А. Экспериментальные исследования сталебетонных колонн круглого, квадратного и прямоугольного поперечного сечения при осевом внецентренном сжатии с учетом гибкости. Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті: зб. тез доповідей 6-ї міжн. наук.-техн. конф. Харків: УкрДУЗТ, 2017. С. 109-111.
  9. Петренко Д.Г. Методы расчета прочности сталебетонных элементов. Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение». Днепропетровск. 2015. Вып. 82. С. 154-162.
  10. Ватуля Г.Л., Галагуря Е.И., Петренко Д.Г. Определение физико-механических характеристик свойств бетона при различных условиях твердения. Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте: сб. тез. докл. ІХ Междун. конф. Санкт-Петербург: ПГУПС, 2014. С. 375-380.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаОсвітня програмаРівень вищої освіти
1 Опір матеріалів

192 БЕІСЗТ

перший (бакалаврський)
2 Будівельна механіка

192 ПЦБ

перший (бакалаврський)