Наука

Докторські спеціалізовані ради

Останнє оновлення: Вівторок, 20 лютого 2018, 12:26

В Університеті діють чотири спеціалізовані вчені ради, які приймають захист дисертації за 8 спеціальностями:

1) Вчена рада Д64.820.01, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації за спеціальністю 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі.

2) Вчена рада Д64.820.02, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди та 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби.

3) Вчена рада Д64.820.04, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей 05.22.01 – транспортні системи, 05.22.07 – рухомий склад залізниць та тяга поїздів і 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

4) Вчена рада Д64.820.05, яка приймає до захисту докторські та кандидатські дисертації зі спеціальностей 08.00.03 - економіка та управління національним господарством та 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (економіка залізничного та автомобільного транспорту).

Дисертації, захищені в Українському державному університеті залізничного транспорту з 1947 по 2011 рік.

Дисертації, захищені в Українському державному університеті залізничного транспорту з 2011 по 2017 рік.