Наука

Прийом до аспірантури, докторантури

Останнє оновлення: Понеділок, 23 лютого 2015, 13:54

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр академії, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування академії витрат на підготовку.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора.
До заяви додаються:

  • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра з додатком;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • рекомендація, оформлена як витяг з протоколу засідання ради факультету (для тих, хто закінчив академію в поточному році);
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених іспитів);
  • список наукових праць, або реферат (обсягом 24 сторінки) за темою, що визначив науковий керівник;
  • медична довідка за формою № 086-у;
  • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто.
  • довідку з місця роботи з зазначенням посадового окладу;
  • копію довідки з ідентифікаційним кодом.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів. 
Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (в терміни з 1 жовтня до 1 листопада).

Термін навчання для аспірантів, що навчаються з відривом від виробництва 3 роки, без відриву – 4 роки. Аспіранти зараховуються до аспірантури з 1 грудня поточного року.
Прийом документів на конкурс до аспірантури: з 1 вересня до 30 вересня поточного року за адресою: м. Харків, майдан Феєрбаха, 7, корп.3, кімната № 3.331, тел. (057) 730-19-41.