Кафедри будівельного факультету

Перелік основних дисциплін

Останнє оновлення: Понеділок, 04 листопада 2019, 12:10
Дисципліна Факультет Спеціальність Програма підготовки
Геодезія Будівельний 193 Геодезія та землеустрій
(6-1-ГЗ, ГІС, 3-1-ГЗс)
Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи у землеустрої.
Топографія
Земельне право
Землеустрій
Геодезичні розбивочні роботи
Вища геодезія
Планування міст і транспорт
Фотограметрія та дистанційне зондування
GPS технології та електронні геодезичні прилади
Картографія
ГІС і бази данних
Землевпорядні вишукування і проектування
Планування та організація виробництва
Державний земельний кадастр
Інженерна геодезія
Супутникова геодезія, сферична астрономія
Проектування залізниць
Рекультивація земель
Методи оцінювання земельних ресурсів
Кошторисна справа землевпорядкувальних робіт
ГІС інженерних мереж та комп`ютерні технології при геодезичних роботах
ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(6-ПЦБм, 5-ПЦБм)
Промислове і цивільне будівництво
273 Залізничний транспорт
(6-ЗСм, 5-ЗСм)
Залізничні споруди та колійне господарство
ГІС НА ТРАНСПОРТІ Будівельний 273 Залізничний транспорт
(6-ЗСм, 5-ЗСм)
Залізничні споруди та колійне господарство
ЗВЕДЕННЯ І МОНТАЖ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(4,2,3-ПЦБ)
Промислове і цивільне будівництво
НАВЧАЛЬНА ГЕОДЕЗИЧНА ПРАКТИКА Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-ПЦБс)
Промислове та цивільне будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(1-БЕСс)

Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту

Управління процесами перевезень 131 Прикладна
механіка (1-ОМП)
Організація паливно-мастильного господарства підприємств
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ТСЛ)
Транспортний сервіс та логістика
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА  Будівельний 192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБс, 3-ПЦБс, 4-ПЦБ)
Промислове і цивільне будівництво

ОСНОВИ ГЕОДЕЗІЇ

Управління процесами перевезень 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОПУТс1,
2-ОПУТ,
1-ОПУТс) 
Організація перевезень і управління на транспорті
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ТСЛ)
Транспортний сервіс та логістика
 275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОПЕД)
Організація правової та експедиторської діяльності
275.02 Транспортні технології
(на залізничному транспорті)
(1-ОМП) 
Організація міжнародних перевезень
ОСНОВИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

 

Будівельний 273 Залізничний транспорт
(1-УКЗ) 
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(2,3-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
Будівельний

273 Залізничний транспорт 
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(5-БЕСм)
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Будівельний

273 Залізничний транспорт
(3-ЗСс, 4-ЗС,
4-ЗСс, 5-ЗС) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
(3-БЕСс, 4-БЕСс) 
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  
ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ Будівельний
273 Залізничний транспорт
 (2-ЗСс, 3-ЗСс,
4-ЗС)
Залізничні споруди та колійне господарство 
ПРОЕКТУВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ
 
Будівельний

 
273 Залізничний транспорт,
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
192 Будівництво та цивільна інженерія,
(5-БЕСс) 
 Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
 РОЗВИТОК І ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Будівельний
273 Залізничний транспорт
(5-ЗСм, 6-ЗСм) 
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
 ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(3,4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво 
 ТЕХНОЛОГІЯ ТА МЕХАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО БУДІВНИЦТВА Будівельний
273 Залізничний транспорт
(3-ЗСс, 4-ЗСс) 
Залізничні споруди та колійне господарство 
 ТЕХНОЛОГІЯ, МЕХАНІЗАЦІЯ ТА ІНЖ.-ТЕХНІЧНЕ СУПРОВ. БУДІВНИЦТВА Будівельний
 192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБм, 5-ПЦБс)
Промислове і цивільне будівництво 
 ТЕХНОЛОГІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕМ.-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(2-ПЦБс, 4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво  
     ІНЖЕНЕРНА ГЕОДЕЗІЯ Будівельний
192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-ПЦБ, 1-ПЦБс, 2-ПЦБс, 4-ПЦБ) 
Промислове і цивільне будівництво  
 192 Будівництво та цивільна інженерія
(1-БЕС, 1-БЕСс)
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту 
273 Залізничний транспорт (1-УКЗ)  Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту 
 273 Залізничний транспорт (1-ЗС) Залізничні споруди та колійне господарство 
133 Галузеве машинобудування
(1-БКМс)
Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини 

 

 

Кафедра проводила навчання студентів денної і безвідривної форми навчання з 18 дисциплін у 2018-2019 навчальному році