Кафедри будівельного факультету

Про кафедру

Останнє оновлення: Вівторок, 05 листопада 2019, 09:21

Актуальні новини. Перспективи розвитку.

День відкритих дверей 26.10.2019 року в УкрДУЗТ.
На базі Українського державного університету залізничного транспорту 26.10.2019 року відбувся День відкритих дверей. До проведення були залучені провідні науково-дослідні організації міста Харкова. Партнерами нашого вишу та кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою на протязі останніх років є Навігаційно-Геодезичний Центр (представництво швейцарської фірми Leica). Натхненним та ідейним керівником є Горб Олександр Іванович.
Представлено новітнє геодезичне обладнання та розглянуті питання сучасних інноваційних технологій проектування, будівництва та реконструкції шляхів сполучення та актуальні питання нормативного та інформаційно-аналітичного забезпечення вишукувальних, геодезичних та землевпорядних робіт.

1

2

3

5

Земельна реформа, проведення якої було оголошено Верховною Радою України 18.12.1990 року стала однієї з найскладніших суспільних змін в Україні після набуття незалежності.

Здійснення земельної реформи в Україні стало можливим завдяки виконанню значного обсягу робіт із землеустрою:

-        проведення інвентаризації земель;
-        формування земель резервного фонду;
-        розробка проектів роздержавлення та приватизації земель;
-        розпаювання земель з видачею сертифікатів.

Ці та інші нагальні питання було розглянуто на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні», що відбулась на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка 21-22 травня 2019 року.

Фахівці кафедри прийняли участь у конференції та обговоренні питань:

-        нормативно-правова база узгодження та реалізації землевпорядної документації управління земельними ресурсами;
-        геодезична система координат у кадастровій діяльності фахівців України;
-        значення інформаційних систем і технологій для ведення Державного кадастру нерухомості;
-        застосування реперної мережі для геодезичного моніторингу параметрів залізничної колії; -        перспективи ГІС-технологій при зйомці залізниць України;

Співробітникам кафедри ВПГЗ надано сертифікати учасників.

photo sert spiv

Кафедра вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою (ВПГЗ) активно співпрацює з провідними науковими та учбовими закладами України.

Провідні фахівці кафедри ВПГЗ 26.02.2019 року прийняли участь у науково-практичній студентській конференції «Нові досягнення в будівництві і ремонті автомобільних доріг, мостів та інших штучних споруд», що проведена на базі Харківського державного автомобільно-дорожнього коледжу.

Для підвищення фахової підготовки студентів та для налагодження зв’язків між науково-дослідною роботою та земельно-кадастровим виробництвом, кафедрою землеустрою та кадастру Національного авіаційного університету (НАУ, м. Київ) була започаткована Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», яка проводиться щороку, в березні місяці, до Дня землевпорядника України.

Викладачі кафедри ВПГЗ 14-15.03.2019 року прийняли участь у V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», що проводилась в Національному авіаційному університеті на факультеті екологічної безпеки, інженерії та технологій кафедрою землеустрою та кадастру.

Провідні фахівці кафедри ВПГЗ підвищили кваліфікацію у сфері використання сучасних геоінформаційних технологій та навігаційно-геодезічного обладнання при виконанні робіт із геодезії, землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами. Надано сертифікати, що підтверджують кваліфікацію.

Науково-практична конференція «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами».

 konf 1

photo sert spiv2
Розвиток транспортної інфраструктури і євроінтеграція
є головними і незмінними пріоритетами Міністерства інфраструктури України. Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та  ЄС, що здійснюються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих європейських стандартів у сфері інфраструктури.

Сучасна система автоматизованого проектування, сучасні технології та методи вишукувань шляхів сполучення, що засновані на використанні ГІС технологій, дозволяють фахівцям вирішувати актуальні задачі з формування цифрових моделей місцевості побудови генеральних планів об’єктів транспортної інфраструктури та проводити оцінку проектних рішень.

Актуальна задача інженерних вишукувань - обробка супутникових та наземних вимірів різних класів точності, результатів тахеометричних знімків у вибраній системі координат з урахуванням моделей геоіди.

Програми геодезичного спрямування комплексу CREDO дозволяють повністю автоматизувати процес обробки польових матеріалів і отримати в результаті цифрову модель місцевості інженерного призначення, яка є основною для  виконання проектних робіт в області будівництва.

Єдина логіка та взаємозв'язок програм CREDO допомагають побудувати ефективну виробничо-технологічну схему від підготовки вихідних даних до передачі проектних рішень на будівельний майданчик, в тому числі для 3D-систем автоматизованого управління дорожно-будівельними машинами.

З метою подальшого розвитку автоматизованого проектування шляхів сполучення та впровадження програмного комплексу КРЕДО в учбовий процес на базі Українського державного університету залізничного транспорту проведено семінар та майстер-класи:

26.09.2018 року. «Геоінформаційні та комп'ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення в системі програмного комплексу КРЕДО».

kredo1

kredo2

15.11.2018 року - науково-практичний семінар і майстер клас "Сучасні комп'ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення".

Основні доповідачі - генеральний конструктор компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» к.т.н. доц. Величко Геннадій Вікторович і представник компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» в Україні к.т.н. доцент Павленко Н.В.

 5 1

5 2

5 3

5 4

5 6

Провідні фахівці кафедри вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою (ВПГЗ) пройшли off-line навчання за курсами:

-        Современные автоматизированные технологии при производстве инженерно-геологических наук;
-        Современные автоматизированные технологии создания топографических планов;
-        Современные автоматизированные технологии проектирования транспортных коммуникаций;

sert3

stend