Кафедри будівельного факультету

Ужвієва Олена Миколаївна

Останнє оновлення: Понеділок, 25 лютого 2019, 14:09
uzh

Ужвієва Олена Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1972

Освіта:У 1997 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» з професійною кваліфікацією «інженер-механік». Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми (м. Київ, Національний авіаційний університет). Тема дисертації: «Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.Б. Угненко. В 2017 році отримала другу вищу освіту з спеціальності «Геодезія та землеустрій» у Луганському національному аграрному університеті та у тому ж році пройшла піврічне підвищення кваліфікації в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників; геоінформаційні системи в землеустрої.

Автор понад 50 наукових праць, та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 монографія, 2 навчальних посібника, 2 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS. Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Організаційна робота: Керівник діючого студентського наукового гуртка «Геодезія та проектування шляхів сполучення» при кафедрі вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою.

Відомості про підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС/055245 в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за дисциплінами «Картографія», «Землеустрій», «Фотограметрія та дистанційне зондування» у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології при виробництві інженерно-геологічних робіт» та «Сучасні автоматизовані технології створення топографічних планів» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

ORCID ID

Вибрані публікації:

 1. Ужвієва О.М. Удосконалення методу обґрунтування будівництва обходів населених пунктів з урахуванням екологічних показників : монографія / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. – Х.:ХНАДУ, 2014. – 120 с.
 2. Навчальна геодезична практика: навч. посібник / Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Ужвієва О.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 196 с.
 3. Ужвієва О. М. Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості: навч. посібник / Угненко Є.Б.,Ужвієва О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Сорочук Н.І. – Київ: Видавничийдім «Кондор», 2019. – 184 с.
 4. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Дослідження режимів руху на дорогах, що підлягають реконструкції/ Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. - Науковий вісник будівництва, № 44, - Харків, 2007. - с. 246-248.
 5. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Теоретичні проблеми реконструкції автомобільних доріг і поліпшення екологічного стану придорожнього простору населених пунктів / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. - науково-технічний журнал, «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», № 74, - Київ, 2008. - с. 325-327.
 6. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Удосконалення проектування обхідних кільцевих та напівкільцевих автомобільних доріг /Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. - Науковий вісник будівництва, № 55 - Харків, 2009. - с. 113-117.
 7. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Проектування траси обхідних автомобільних доріг з урахуванням економії матеріальних та енергетичних ресурсів / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Автомобильный транспорт, № 26, - Харків, 2010, - с. 123-125
 8. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Урахування вимог екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища при реконструкції автомобільних доріг / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Автошляховик України, № 2, - Київ, 2010, - с. 43-45.
 9. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Вплив пересічень автомобільних доріг на забруднення навколишнього придорожнього середовища / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Автошляховик України, № 3, - Київ, 2010, - с. 46-47.
 10. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Визначення радіусів обходів та кута відхилення обхідних автомобільних доріг / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. - науково-технічний журнал «Вісник ХНАДУ», вип. 49, Харків: ХНАДУ, 2010. - с.108-111.
 11. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н., Тимченко О.Н. Влияние фильтрационных воздействий грунтовых и межпластовых вод на устойчивость склонов / Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н., Тимченко О.Н. - Міжвідомчий науково-технічний збірник «Будівельні конструкції», вип. 75, часть 2. - Київ-Одесса, 2011. - с. 482-489.
 12. Ye. Ugnenko, E. Voronova, Е. Uzhvieva, O. Timchenko / Ugnenko Ye., Voronova E., Uzhvieva Е., Timchenko O. 7th International Scientific Conference TRANSBALTICA May 5-6, 2011, Vilnius, 2011. P. 89-92
 13. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н.. Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами / Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н.. - науково-технічний збірник «Проблеми розвитку міського середовища», вип. 5-6, Київ, 2011. - с. 336-337.
 14. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Теоретичні проблеми реконструкції автомобільних доріг і поліпшення екологічного стану придорожнього простору населених пунктів / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. - науково-технічний журнал, «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», № 74, - Київ, 2011. - с. 125-128.
 15. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.М. Современные технологи управления транспортом. Оптимизация перевозок./ Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. – Сб. научн. трудов – Минск: БНТУ, 2012.С. 270-277
 16. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами / Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник / – К.: НАУ, 2012. – Вип. 7. – с.260–264.
 17. Е. Uzhvieva Multicriterion estimation of performances of the automobile breaking system / Uzhvieva Е. Proceedings of the 8th International Scientific Conference TRANSBALTICA 2013–Vilnius: VGTU. –2013. - Р. 251-253
 18. E. Ugnenko, Ye.Voronova, Е. Uzhvieva, V. Gavrish Physical principles of small space settlements roadside area pollution forecasting / Ugnenko E., Voronova Ye., Uzhvieva Е., Gavrish V. Вісник Національного університету «Львівська політехніка. Теорія і практика будівництва.» - Львів. – 2013. - c. 304-309
 19. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Імовірнісна оцінка покращення дорожніх умов та математичні моделі підвищення безпеки руху / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Наукові нотатки: міжвузівський зб. – Луцьк.: ЛНТУ. – 2013. – Вип. 46. – 2014. – с. 546-550.
 20. Evgeniya Ugnenko, Elena Uzhvieva, Radu Makovyey Features of measurement of harmful vehicle emissions concentrations in the atmosphere of the urban area / Ugnenko Evgeniya, Uzhvieva Elena, Makovyey Radu 17th Conference for Junior Researchers «Science - Future of Lithuania. Transport Engineering and Management». – Vilnius, 2014. – P. 175-177.
 21. Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Методика определения средней скорости транспортного потока с учетом экологических показателей / Угненко Е.Б., Ужвиева Е.Н. Проблеми розвитку міського середовища: наук.-техн. збірник / – К.: НАУ, 2014. – Вип. 11. – с. 404–411
 22. Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсацій) за викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортними засобами / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М. Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць: . – Х.: ХДТУБА. –2015. – № 4(82). – С. 211 – 213.
 23. Ye. B. Ugnenko, Е. Uzhvieva, Ye. Voronova Simulation of traffic flows on the road network of urban area / Ugnenko Ye. B., Uzhvieva Е., Voronova Ye. Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania, - 2016, - Р.153-156
 24. Ye. B. Ugnenko, Еlena Uzhvieva, Rady Makovyey, Virgaudas Puodžiukas Study Of Construction Of Bypass Roads With Consideration Of Environmental And Energy Indicators / Ugnenko Ye. B., Uzhvieva Еlena, Makovyey Rady, Puodžiukas Virgaudas “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Геодезичне забезпечення галузі 192, 273 / Магістр
2 Інженерна геодезія 192, 273,133 / Бакалавр
3 Навчальна геодезична практика 192, 275 / Бакалавр