Факультет ІКСТ (АТЗ)

Кафедри ІКСТ

Організація навчального процесу на факультеті ІКСТ (АТЗ)

Останнє оновлення: Четвер, 02 лютого 2017, 08:50

На факультеті розроблено та впроваджено сучасні навчальні плани, які включають цикли гуманітарних, соціально - економічних, фундаментальних, спеціальних дисциплін за професійним спрямуванням підготовки бакалаврів і магістрів. З урахуванням сучасних вимог ринку праці, посилена підготовка студентів в області іноземних мов. Здійснюється підготовка фахівців за денною та заочною формою, як повного, так і скороченого терміну навчання. На 2 і 3 курсах студенти отримують профільну робочу професію в центрі професійно - практичної підготовки при університеті. Це дає можливість їм проходити технологічну і експлуатаційну практики на оплачуваних робочих місцях або працювати в студентських загонах і до моменту випуску з університету мати достатній стаж та досвід работи для отримання права заняття інженерних посад.

В процесі навчання студенти залучаються до науково - дослідної роботи з актуальних проблем залізничної автоматики і систем управління під керівництвом кваліфікованих викладачів випускаючих кафедр факультету. Реалізацію навчальних планів на факультеті забезпечує висококваліфікований викладацький колектив: 14 докторів технічних наук, професорів, 35 кандидатів технічних наук, доцентів. У складі факультету працюють новітні комп'ютерні класи з вільним доступом до мережі INTERNET, аудиторії зі спеціалізованою технікою, 28 лабораторій з сучасним обладнанням.