Кафедри механіко-енергетичного факультету

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Останнє оновлення: Понеділок, 12 лютого 2018, 13:36
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Назва програми Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки 10 місяців / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра або спеціаліста (1,5 року / 3 семестри )
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра або спеціаліста(1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі метрологічного забезпечення технологічних процесів виготовлення та відновлення продукції, процедури розробки нормативних документів, процедури підтвердження відповідності, методи сертифікаційних випробувань та інформаційно-вимірювальних засобів забезпечення випробувань та контролю продукції та послуг.

Застосування набутих компетентностей в розробці та використанні засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювання, вимірювальних систем, мір та еталонів, стандартних зразків та будь-яких частин засобів вимірювань або вимірювальних систем), в використанні інформаційних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації метрологічної діяльності, при виконанні організаційних та технічних робіт, прикладних досліджень у сфері метрології та метрологічної діяльності

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з виконанням функцій пов’язаних з упровадженням нових засобів вимірювальної техніки; новими методами вимірювань, випробувань і контролю, метрологічної атестації; аналізом причин виникнення браку і розробленням засобів з покращання якості продукції; розроблення і впровадження систем управління якістю; організацією виробництва згідно з міжнародними стандартами.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • базові знання гуманітарного та економічного спрямування, що сприяють формуванню особистості, здатності до ефективної комунікаційної взаємодії та використовуються у професійній та соціальній діяльності;
 • фундаментальні теоретичні знання з математики, фізики, інформатики, які використовуються у професійній діяльності;
 • вміння кваліфіковано застосувати нормативно-технічні документи; здійснювати їх метрологічну експертизу;
 • вміння правильно формулювати і поставити експеримент, виконувати експериментальні дослідження та повірку засобів вимірювання;
 • вміння творчо застосовувати нові підходи до метрологічного забезпечення, робити висновки на основі отриманих результатів про якість вимірювання і стан метрологічного забезпечення;
 • вміння проводити сертифікацію продукції та послуг;
 • вміння здійснювати контроль за дотриманням стандартів та нормоконтроль технічної документації при виготовленні та відновленні продукції;
 • вміння розробляти сертифікати на системи управління якості, складати, оформляти і редагувати нормативно-технічну документацію, вдосконалювати існуючі на підприємстві методи та розробляти нові;
 • вміння вибирати засоби вимірювань для певного виду вимірювань; оцінювати похибки вимірювань та здійснювати випробування засобів вимірювань;
 • вміння здійснювати роботи з проектування засобів інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип роботи їх;
 • вміння використовувати стандарти з оцінювання характерних властивостей якості продукції;
 • вміння використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації.
Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності можуть займати провідні посади в службах та органах стандартизації, метрології та сертифікації в бюджетних сферах та на державних підприємствах багатьох галузей, службах митного контролю, на підприємствах адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах; що займаються питаннями метрології, стандартизації та сертифікації. Випускники спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» можуть працювати на таких посадах як: інженер з метрології; інженер з налагодження й випробувань; інженер з об'єктивного контролю; інженер з якості; інженер із стандартизації; інженер із стандартизації та якості; інженер-конструктор; технік з метрології, технік із стандартизації; інспектор з контролю якості продукції

Додаткова інформація

Сучасний цивілізований ринок це: сертифікована продукція; сертифіковані послуги; сертифіковане виробництво; сертифікована система якості підприємства, а інженер з якості - одна з найбільш затребуваних на ринку праці професій, як у нас, так і за кордоном.

Випускаюча кафедра: «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів»

+38 (057) 730-10-49, +38 (057) 730-10-50, +38 (057) 732-28-84; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 3, кабінет 323.