Кафедри механіко-енергетичного факультету

Якість, стандартизація та сертифікація

Останнє оновлення: Понеділок, 12 лютого 2018, 13:54
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Назва програми Якість, стандартизація та сертифікація
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки 10 місяців / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра або спеціаліста (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра або спеціаліста(1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є сукупність організаційних та технічних питань метрологічного забезпечення виробництва та наукових досліджень, забезпечення якості промислової продукції, проведення експертизи та сертифікації, менеджменту та маркетингу в метрологічній діяльності, удосконалення засобів вимірювальної техніки, а також способи і методи діяльності, спрямовані на забезпечення їх ефективного застосування за призначенням, прогнозування розвитку, проектування, виробництво, модернізація, технічне обслуговування, ремонт, відновлення та зберігання засобів вимірювальної техніки.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки за програмою «Якість, стандартизація та сертифікація». Це затребувані фахівці на сучасному ринку праці, здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку сертифікації та розвиток систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Така освіта також необхідна фахівцям, які займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції та послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу тощо.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • базові знання щодо теоретичних основ методів оцінки управління якістю продукції та послуг
  • вміння застосовувати основні інформаційно-вимірювальні пристрої та системи;
  • вміння використовувати професійно профільовані знання в галузі математичної статистики, для статистичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання;
  • вміння складати планові та звітні баланси об'єктів метрологічного аудиту, користуватися засобами метрологічного аудиту, проводити метрологічний аудит на виробництві
  • вміння користуватись керівними документами системи сертифікації продукції; організовувати сертифікацію продукції; визначати й аналізувати особливості сертифікації продукції за кордоном.
  • вміння користуватися класифікаторами, довідниками, каталогами, картотеками, покажчиками нормативної, технічної та патентної інформації, науковими періодичними виданнями, довідниковими системами та Internet.
  • вміння розробляти, планувати та проводити заходи з сертифікації промислової продукції із урахуванням досвіду Європейських країн.
  • вміння користуватись основними керівними документами системи сертифікації продукції, забезпечувати та проводити сертифікацію промислової продукції з урахуванням світового досвіду.
Можливості працевлаштування

Випускники спеціальності «Якість,стандартизація та сертифікація» можуть працювати на таких посадах які: інженер із стандартизації та якості, фахівець з неруйнівного контролю, інженер із впровадження нової техніки й технології; викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник (галузь інженерної справи); інженер з організації та нормування праці; інженер з підготовки кадрів.

Місцем роботи і застосування знань випускників є підприємства промисловості, органи місцевого самоврядування, органи сертифікації, випробувальні лабораторії - всюди, де потрібен контроль якості продукції, сертифікація продукції, послуг, робіт, робочих місць, розробка нормативних документів (стандартів, регламентів, склепінь правил і ін.), розробка і сертифікація систем менеджменту якості.

Додаткова інформація

Отримавши диплом магістра за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація", Ви станете затребуваним фахівцем, умів вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, для Вас не складе труднощів забезпечувати створення, підготовку до сертифікації і розвитку систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів .

У магістратурі готуються фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями, широкою ерудицією, які володіють методологією наукової творчості та сучасними інформаційними технологіями. Як показує досвід, знання, набуті в магістратурі, забезпечують випускникам широкі можливості працевлаштування як в українських так і зарубіжних фірмах, компаніях і підприємствах.

Випускаюча кафедра: «Якість, стандартизація, сертифікація та технології виготовлення матеріалів»

+38 (057) 730-10-49, +38 (057) 730-10-50, +38 (057) 732-28-84, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 3, кабінет 323.