Кафедри будівельного факультету

Факультет «Будівельний»

Останнє оновлення: Вівторок, 01 жовтня 2019, 08:12

На будівельний факультет перший набір студентів відбувся ще у 1945 році. Зараз на факультеті навчається понад 1500 студентів денної та заочної форм навчання за такими спеціальностями:

273 - «Залізничний транспорт»

Освітні програми:

  • «Залізничні споруди та колійне господарство»,
  • «Управління колійним комплексом залізниць міського та промислового транспорту»;

192 - «Будівництво та експлуатація інженерних споруд»

Освітні програми:

  • «Промислове та цивільне будівництво»,
  • «Будівництво і експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту»;

133 - «Галузеве машинобудування»

Освітні програми:

  • «Підйомно-транспорті, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання»,
  • «Машини та обладнання гірничих та нафтогазових промислів»,
  • «Галузева хіммотологія»

До складу будівельного факультету входять чотири випускаючих кафедри: «Колія та колійне господарство», «Будівельні, колійні та вантажно-розвантажувальні машини», «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» Кафедра «вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою», та дві загальноінженерних: «Будівельна механіка та гідравліка» і «Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка».

Завідувачі кафедр:

Загальні відомості

Спеціальності, які отримують випускники будівельного факультету, відкривають широкі перспективи та надають право вибору майбутньої роботи, яка передбачає впровадження високих технологій в керівництво та експлуатацію залізничної інфраструктури, будівництво швидкісних магістралей та реконструкцію існуючих залізниць, інформаційні системи моніторингу при технічному обслуговуванні колії та інших споруд, передові методи експлуатації і ремонту машин, механізацію та автоматизацію різних видів робіт на залізничному транспорті – будівельних, колійних, підйомно-транспортних та вантажно-розвантажувальних. Студенти отримують знання з нових технологій будівництва, утримання, ремонту і реконструкції будівель різноманітного призначення та інженерних споруд – мостів, тунелів, труб, земляного полотна та ін., які передбачають діагностування технічного стану конструкцій, безпомилковий прогноз їх довговічності та відновлення без заміни та значних витрат. Широкий простір діяльності майбутніх залізничників дозволить випускникам повністю реалізувати отримані знання у проектних та науково-дослідних організаціях, у державних та приватних фірмах за допомогою комп’ютерного математичного моделювання при розробці та створенні нових конструкцій, оптимальних технологій та вирішенні власних бізнес-проектів.

Високий рівень знань досягається завдяки використанню сучасних форм та оригінальних методик навчання, застосуванню авторських лекційних курсів провідних вчених академії та спеціалістів залізничного транспорту, досвіду передових навчальних технологій найкращих закордонних та вітчизняних закладів освіти та наукових шкіл, можливостей нових комп’ютерних технологій, гнучких навчальних планів. Для вільної орієнтації спеціалістів у сучасних ринкових відносинах значне місце в навчанні надається вивченню макро- і мікроекономіки, фінансово-економічної діяльності підприємств, володінню податковими питаннями та бізнесу, а також діловому спілкуванню в колективі та керуванню соціальними групами.

Враховуючи особливості залізничного транспорту, фахівці будівельного факультету поєднують в собі глибокі фундаментальні, професійні знання та різноманітну практичну підготовку, завдяки чому замовлення залізниць та підприємств будівельного комплексу України на фахівців спеціальностей будівельного факультету в останні роки є стабільними, практично всі випускники отримують перспективне працевлаштування.