Університет

V міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології»

Останнє оновлення: Вівторок, 05 вересня 2017, 11:12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Краснолиманська філія
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ім. Г.С.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «Укрзалізниця

V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО,
КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас до участі в V міжнародній науково-практичній конференції «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яка відбудеться 22-23 вересня 2017 року в Українському державному університеті залізничного транспорту на базі Краснолиманської філії.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

І. Філософські науки

 • Тенденція до індивідуалізації та криза ідентичності;
 • Зміна трендів суспільного розвитку;
 • Технологічний розвиток як суспільний прогрес та виклик людським цінностям.

ІІ. Економічні науки

 • Створення транспортно-логістичних центрів в умовах глобалізації.

ІІІ. Технічні науки

 • Інноваційні технології на транспорті.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Панченко Сергій, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, ректор Українського державного університету залізничного транспорту – голова оргкомітету конференції (м. Харків);

Андрущенко Віктор, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного педагогічного університету ім.М.Драгоманова – співголова оргкомітету конференції (м. Київ);

Борисенко Дмитро, головний інженер – перший заступник начальника регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» – співголова оргкомітету конференції (м. Лиман);

Драч Юрій, перший заступник Лиманського міського голови – член оргкомітету конференції (м. Лиман);

Приходько Сергій, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Дикань Володимир, доктор економічних наук, професор, академік Транспортної академії України і Міжнародної інженерної академії, заслужений будівельник України, завідувач кафедри економіки організації і управління підприємством Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Лях Віталій, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу історії зарубіжної філософії Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України – член оргкомітету конференції (м. Київ);

Петрушов Володимир, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Мозговий Леонід, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук Донбаського державного педагогічного університету – член оргкомітету конференції (м. Слов’янськ);

Устенко Олександр, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, декан механіко-енергетичного факультету Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Бутько Тетяна, доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, завідувач кафедри управління експлуатаційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Лаврухін Олександр, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Транспортної академії України, завідувач кафедри управління вантажною та комерційною роботою Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Кірдіна Олена, доктор економічних наук, професор, заступник декана факультету економіки транспорту Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Зайцева Іраїда, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління державними і корпоративними фінансами Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету конференції (м. Харків);

Сиднєв Володимир, начальник структурного підрозділу «Краснолиманський центр професійного розвитку персоналу» регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» – член оргкомітету конференції (м. Лиман);

Кулешов Олексій, директор комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Школа мистецтв м. Слов’янськ» – член оргкомітету конференції (м. Слов’янськ);

Павлов Віталій, кандидат філософських наук, доцент, директор Краснолиманської філії Українського державного університету залізничного транспорту – член оргкомітету, координатор конференції (м. Лиман).

ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ДО 10 вересня 2017 р. ПОДАТИ ДО ОРГКОМІТЕТУ НАСТУПНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заявку на участь;
 2. Матеріали доповіді;
 3. Відгук наукового керівника (для студентів та аспірантів)

Матеріали, необхідні для участі в конференції, приймаються виключно в електронному вигляді на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. вкладеними файлами. У темі листа необхідно вказати обраний напрямок (секцію) і прізвище першого автора (наприклад, <Секція 1, Іваненко І.І.>).

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ЗА НАСТУПНИМ ЗРАЗКОМ:

 • прізвище, ім'я, по батькові;
 • місце роботи: організація, підрозділ (ВНЗ, факультет, кафедра, відділ тощо);
 • посада, вчений ступінь, наукове звання;
 • контактний телефон, електронна та поштова адреса;
 • назва секції, у роботі якої планується участь;
 • назва доповіді;
 • кількість екземплярів збірника тез;
 • потреба у поселенні.

До участі в конференції приймаються виключно матеріали, які відповідають тематиці конференції та вимогам їх оформлення. Оргкомітет залишає за собою право відмовити авторам у друкуванні матеріалів доповіді, якщо вони не мають наукової новизни та значущості. При цьому рецензії на матеріали доповідей авторам не надсилаються. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Розмір оргвнеску для участі в конференції складає 250 грн. Оргвнесок включає вартість збірника доповідей та інших матеріалів конференції. Вартість кожного додаткового екземпляра збірника доповідей складає 100 грн. та сплачується додатково до оргвнеску. Оргвнесок сплачується виключно після отримання запрошення за реквізитами, вказаними в ньому.

Оргкомітет конференції планує видати збірник доповідей до початку роботи конференції.

Про програму проведення конференції оргкомітет проінформує додатково.

Увага! Просимо учасників конференції завчасно потурбуватись про проїзні квітки!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДІ:

Тези доповіді друкуються на листах формату А 4 з полями 2 см з кожного боку. Шрифт TIMES NEW ROMAN, кегль 14, інтервал – 1.5.

Матеріали приймаються виключно в електронному варіанті у форматі файлів MS WORD (висилаються на E-MAIL конференції).

Об’єм тез не може перевищувати 5 повних сторінок. Кожна додаткова сторінка тез, що перевершує вказаний об’єм, оплачується додатково у розмірі 10 грн.

Розташування на сторінці:

 • прізвище, ініціали автора (жирний шрифт) із зазначенням ступеню та звання мають бути надруковані в правому верхньому кутку курсивом;
 • на наступному рядку по центру друкується назва закладу і місто його розташування;
 • на наступному рядку друкується назва тез посередині рядку прописними буквами (жирний шрифт);
 • з наступного рядка друкується текст тез.

Приклад:

ІВАНЕНКО І.І., к. філос.н., доцент
Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

СИСТЕМНА КРИЗА ПЕРЕДІСТОРІЇ
ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ

ТЕКСТ ТЕЗ.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

84404, Україна, Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Кірова, 35
Краснолиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту
E-MAIL: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Контактний телефон: 0993700828
Координатор конференції: Павлов Віталій Іванович, к.філос.н., доцент, директор Краснолиманської філії.

З ПОВАГОЮ, ОРГКОМІТЕТ.