Ковтун Ірина Володимирівна

Останнє оновлення: Четвер, 06 червня 2019, 09:58
Ковтун Ірина Володимирівна

Ковтун Ірина Володимирівна
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1977

Освіта: У 2000 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю “Автоматика та автоматизація на транспорті ”.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д. 64.820.01 при Української академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі . Тема дисертації: «Міжкадрове поліадичне кодування для скорочення часу обробки та передачі відеоінформації у системах мобільного радіозв’язку». Науковий керівник – к.т.н., доц. Корольова Н.А.

Напрямок наукової діяльності: обробка та передача відеоданих.

Автор 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки. Нагороджена Почесною грамотою у 2016 р. від начальника регіональної філії «Південно-Західна Залізниця». У 2018 році оголошено подяку ректора Українського державного університету залізничного транспорту.

GoogleScholar профіль

ORCID ID

Вибрані публікації:

1. Трубчанінова К. А.Дослідження значення величини середньої затримки пакета даних інформаційних потоків у мережах передачі даних [Текст] / Трубчанінова К. А., Ковтун І. В., Рубльов В. О., Cоболєвська Н. В. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 5 (126). – С. 16 – 25.

2. Ковтун И.В. Сравнительная оценка результатов сжатия и восстановления изображений с помощью межкадрового полиадического кодирования длин серий и других существующих методов [Текст]/ Ковтун И.В. // Системи обробки інформації. – Харків: ХВУ, 2013. – Вип.1. – С. 272 – 274.

3. Ковтун И.В. Особенности локально – равномерного распределения кодов-номеров полиадических чисел, сформированных для массивов длин межкадровых серий /  Ковтун И.В. методов [Текст] // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – № 1. – С. 47 – 50.

4. Ковтун І.В. Оптимізація передачі відеоінформаційних потоків по пакетах в системах транкінгового зв’язку стандарту TETRA [Текст] / Ковтун І.В. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 127. – С.39 43.

5.  Ковтун И.В. Особенности передачи данных по блокам в транкинговой системе стандарта APCO 25 [Текст] /Ковтун И.В. // Радиотехника: всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. – Харьков: ХНУРЕ, 2012. – Вип. 171. – С. 270 – 274.

6. Ковтун И.В. Оценка эффективности метода сжатия на основе межкадрового полиадического кодирования видеоданных в стандарте TETRA / Ковтун И.В. // Проблеми телекомунікацій: електронне наукове фахове видання ХНУРЕ. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – Вип.4 (9). – С. 72 – 85.

7. Ковтун І.В. Оптимізація передачі відеоінформаційних потоків по пакетах в системах транкінгового зв’язку стандарту TETRA [Текст] / Н.А. Корольова, І. В. Ковтун // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. 116. – С. 106-110.

8. Теорія електричного зв’язку. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України, №14/18-Г від 9.01.2009 р. [Текст] / Батаєв О.П., Корольова Н.А., Ковтун І.В. / Харків: УкрДАЗТ, 2010. – 630 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Схемотехніка засобів телекомунікацій 172 / Бакалавр
2 Обчислювальна техніка та мікропроцесори у системах 172 / Бакалавр
3 Проектно-технічна документація у галузі телекомунікацій 172 / Бакалавр
4 Мікропроцесорна техніка 273 / Бакалавр
5 Керування технічними проектами у телекомунікаціях 172 / Магістр
6 Компоненти цифрових систем технологічного зв’язку залізничного транспорту 273 / Бакалавр