Менеджмент організацій і адміністрування

Останнє оновлення: Понеділок, 19 лютого 2018, 11:00
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Менеджмент
Назва програми Менеджмент організацій і адміністрування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання поглиблених теоретичних знань, практичних навичок і компетенцій з менеджменту організацій і адміністрування, підготовка управлінців на рівні світових стандартів, конкурентоспроможних в глобальній економіці, здатних ефективно управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам вищої освіти, зацікавлених в забезпеченні ефективного управління організацією, організації систем управління, вдосконалення управління відповідно до тенденцій соціально-економічного розвитку.

В ході навчання слухачі беруть участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних та європейських організацій.

Студенти старших курсів успішно поєднують навчання з роботою за спеціальністю, що дозволяє до закінчення навчання набути досвіду роботи в якості менеджера або економіста. Існує можливість захисту дипломної роботи іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою).

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
 • вміння застосовувати основні методи аналізу наукових досліджень та володіння відповідними теоретичними заннями;
 • володіння основами методології та технологіями формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально- цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • вміння організовувати управління процесом змін в організації, застосовуючи відповідні методи стратегічного менеджменту та організаційної культури;
 • вміння приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід;
 • володіння практичними навичками щодо економічної оцінки доцільності впровадження інноваційних проектів на залізничному транспорті
 • володіння навичками розвитку керівних і лідерських здібностей;
 • володіння навичками щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємства залізничного транспорту;
 • управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємств залізничного транспорту;
 • управління підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу;
 • управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
 • застосування універсального інструментарію розробки та реалізації проектів в організації;
 • розроблення фінансової стратегії підприємств у взаємозв'язку із місією та загальною корпоративною стратегією їх розвитку;
 • застосування методів ціноутворення, особливостей формування цін в сучасних умовах господарювання, обґрунтування цінової стратегії підприємств.;
 • написання власних ділових листів та резюме, декларацій та інших текстів професійно-орієнтованого характеру певного рівня складності англійською мовою;
 • застосування теоретичних положень процесу формування системи екологічного менеджменту на підприємстві та усвідомлення екологічної складової прийняття управлінських рішень;
 • застосування теоретичних основ з проведення практичних досліджень, аналізу проблемних ситуацій, розробки пропозицій та рекомендацій, що підвищують ефективність управлінської діяльності;
 • засвоєння особливостей організації та умов транспортного обслуговування підприємницької діяльності різними видами транспорту
Можливості працевлаштування

Магістр за фахом «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування» здатен виконувати професійну роботу з менеджменту і адміністрування і відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності». Випускники можуть працювати керівниками або провідними фахівцями підприємств різних форм власності, галузей економіки та організаційно-правових установ; керівниками та спеціалістами державних установ та транспортних підприємств; менеджерами та консультантами з менеджменту; керівниками або заступниками керівника з економічних питань; менеджерами зі збуту, постачання, персоналу, логістики, реклами тощо; методистами з економічної освіти, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів. Фахівці матимуть можливість працювати в органах державного управління; на підприємствах транспорту, промисловості та торгівлі; банках та банківських установах; в сфері туризму та страхування.

Додаткова інформація

В навчальному процесі кафедри широко використовуються комп’ютерні технології та програмне забезпечення Microsoft Project з метою підготовки нормативної документації, пропозицій, рекомендацій, проектів для суб’єкта публічного адміністрування щодо визначення цілей і завдань та етапів управлінських рішень. Особливістю програми є наявність практичної підготовки, зокрема на підприємствах залізничного комплексу.

До викладацької та наукової роботи активно залучаються керівники структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України та Укрзалізниці, а також провідні вчені вищих навчальних закладів Харкова та України.

Випускаюча кафедра: Менеджмент і адміністрування

+38 (057) 730-10-46, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 3, поверх 4, кабінет 406.