Абітурієнт

Енергетичний менеджмент

Останнє оновлення: П'ятниця, 16 лютого 2018, 13:02
Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Теплоенергетика
Назва програми Енергетичний менеджмент
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (2 роки / 4 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 років / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь і навичок для ефективного використання енергетичних ресурсів при забезпеченні мінімально необхідних потреб підприємств в енергії і мінімальному негативному впливі на навколишнє середовище.

Адресати освітньої програми

Програма адресована тим, хто планує отримати широкопрофільну змістовну інженерну підготовку, яка включає вивчення дисциплін теплотехнічного, електротехнічного, економічного та інформаційно-комунікаційного профілів і здатний вирішувати технічні, економічні, організаційні та юридичні питання реалізації проектів з підвищення енергоефективності.

Програма зацікавить бажаючих отримати знання в сфері виробництва, ефективного використання та збереження енергетичних ресурсів.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Бакалавріат (I):

 • вивчаються базові уявлення про механізми теплових процесів, сучасні методи розрахунку і оптимізації теплоенергетичних і теплотехнологічних процесів, засоби автоматизації та системи автоматизованого управління виробництвом, основи конструювання теплоенергетичного обладнання;
 • формуються навички визначення енергетичних характеристик обладнання та технологічних процесів;
 • формуються вміння розрахунку втрат енергоресурсів;
 • формуються знання про принципи роботи та використання вимірювальних приладів, необхідних для проведення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження;
 • формуються знання зі збору даних по потоках сировини, паливно-енергетичних ресурсів та готової продукції.
 • формуються навички складання та аналізу енергетичних балансів;
 • формуються навички визначення енергетичної ефективності підприємства, виробничої одиниці, технологічного процесу, окремого електрообладнання;
 • формуються знання про організаційні та технологічні умови застосування нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів.

Магістратура (ІІ):

 • засвоюються спеціальні знання і вміння розробки, планування та впровадження заходів по економії енергії, які не потребують інвестицій, з мінімальними або з крупними інвестиціями;
 • засвоюються спеціальні знання про сучасні міжнародні практики, найбільш доступні технології з енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності;
 • засвоюються спеціальні знання про основи енергосервісної діяльності, побудови систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50001: 2011, елементів проектного аналізу, енергоефективного проектування;
 • засвоюються спеціальні знання про принципи сучасної організації та управлінні виробництвом в енергетичній сфері;
 • засвоюються спеціальні знання і вміння складання звітів з енергетичного аудиту, енергетичного менеджменту, розробці програм енергозбереження і планів реалізації енергозберігаючих та енергоефективних заходів, енергетичного паспорта і сертифіката енергоефективності підприємства;
 • формується вміння виявляти джерела нераціональних і марнотратних енерговитрат на підприємстві та визначення інноваційних шляхів підвищення ефективності споживання електроенергії в промисловості;
 • формується здатність розробки організаційних і технічних інноваційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергоспоживання промислових підприємств, промислового обладнання;
 • формується здатність фінансової оцінки інноваційних енергозберігаючих заходів, енергоефективних технологій при їх впровадженні в секторах економіки;
 • засвоюються спеціальні знання і вміння надавати консультаційні послуги в сфері енергоефективності, керувати групою з раціонального використання енергії та проектами в сфері енергозбереження;
 • засвоюються спеціальні знання і вміння проводити навчання з працівниками підприємства з питань ефективного використання енергії, розробляти заходи заохочення робітників, які енергоефективно експлуатують обладнання.
Можливості працевлаштування

Широкий профіль спеціальності дозволяє в подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем в широкому спектрі професійної діяльності: енергоаудитор аудиторської компанії; розробник і виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності; викладач вищого навчального закладу; інженер служби енергетичного менеджменту; енергетичний менеджер об'єктів комунального господарства; енергетичний менеджер в органах державного і муніципального управління; науковий співробітник; інженер-дослідник; керівник сектора проектно-наукового інституту; завідуючий лабораторією.

Випускаюча кафедра: «Теплотехніка та теплові двигуни»

+38 (057) 730-10-38; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейербаха 7, корпус 2, поверх 4, ЛТТ 44.