Абітурієнт

Автоматизовані системи електропостачання

Останнє оновлення: П'ятниця, 07 квітня 2017, 08:55
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Назва спеціальності Менеджмент
Назва програми Автоматизовані системи електропостачання
Рівні освіти Магістратура (ІІ), Аспірантура (ІІІ)
Час навчання
денна форма навчання
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Час навчання
заочна форма навчання
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,5 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі електромеханіки та електротехніки, автоматизованих систем електропостачання залізниць, метрополітенів, промислових підприємств та цивільних споруд.

Студенти вчаться застосовувати сучасні пристрої електропостачання, мікропроцесорні та електронні компоненти при проектуванні, виробництві та експлуатації автоматизованих систем електропостачання. Особливу увагу приділено впливу автоматизації систем на рівень витрат та безперебійність постачання електричної енергії, ефективності запровадження енергоощадних технологій електропостачання, впливу режимів роботи тягових підстанцій на енергетичні показники споживачів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки, електротехніки і автоматизованих систем електропостачання на транспорті та в інших галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виробництвом, обслуговуванням та експлуатацією пристроїв електропостачання, мікропроцесорних і електронних компонентів автоматизованих систем електропостачання. Один з головних аспектів освітньої програми – перспективні мікропроцесорні й електронні компоненти автоматизованих систем електропостачання, застосування яких значно поліпшує економічність та безперебійність постачання електричної енергії

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:
  • формуються знання та уміння застосування принципів та методів проектування, виробництва, експлуатації та обслуговування як автоматизованих систем електропостачання в цілому, так і окремих пристроїв електропостачання, мікропроцесорних і електронних компонентів;
  • вивчаються функції та принципи будови сучасних мікропроцесорних пристроїв та електронних компонентів і підсистем на їх основі; архітектура та функціональні можливості мікропроцесорних пристроїв та електронних компонентів автоматизованих систем електропостачання;
  • формуються навички розробки окремих елементів та підсистем автоматизованих систем електропостачання з вирішенням питань економічності процесів перетворення та передачі електричної енергії, підтриманням заданої експлуатаційної надійності та гарантуванням безпеки;
  • вивчаються методи аналізу енерговитратності автоматизованих систем електропостачання, а також можливості впровадження перспективних енергоощадних технологій;
  • формуються навички щодо впровадження аналітичної системи діагностики управлінських заходів на підприємствах, вибір для них оптимальної стратегії для забезпечення стійкої конкурентоздатності;
  • вивчаються основи здійснення аналізу науково-технічної інформації та перспективи впровадження сучасних комп’ютерних систем і технологій при проведенні інженерної та наукової роботи;
  • формуються знання правил технічної експлуатації залізниць, правил технічної експлуатації електроустановок і правил улаштування електроустановок.
  • формуються уміння застосовувати методи аналізу, розрахунку та проектування автоматизованих систем електропостачання на основі використання сучасних коп’ютерних технологій;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійного прийняття рішень, розробки та укладання технічної документації.
Можливості працевлаштування

Робота у галузі проектування, виробництва, експлуатації, обслуговування та ремонту елементів і в цілому автоматизованих систем електропостачання залізниць, метрополітенів, промислових підприємств. Виробничо-технологічна, організаційно-управлінська, проектно-конструкторська та дослідницька діяльність у галузі створення автоматизованих систем електропостачання електричного рухомого складу та інших електромеханічних систем; проектна та дослідницька діяльність у галузі автоматизації керування на залізничному транспорті.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, діяльність яких відповідає програмі навчання та які активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: Укрзалізниця, ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші.

Студенти навчаються в лабораторіях, які оснащені обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.

Випускаюча кафедра: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

+38 (057) 730-19-95, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

61050, Україна, м. Харків, майд. Фейєрбаха 7, корпус 2, поверх 1, кабінет 109.