Публічна інформація

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерні мережеві технології»

Останнє оновлення: Субота, 07 березня 2020, 12:31

Дисципліни загальної та професійної підготовки

Основи педагогіки Переглянути
Математичне моделювання процесів та систем Переглянути
Методи наукових досліджень Переглянути
Патентознавство та інтелектуальна власність Переглянути
Психологія ділового спілкування Переглянути
Системи технологічного зв'язку наступного поколління Переглянути
Технiко економiчне обгрунтування проектiв Переглянути
Інноваційні технології в інфокомунікаціях Переглянути
Безпека та керування в інфокомунікаційних системах та мережах ЗТ Переглянути
Застосування інфокомунікаційних систем ЗТ Переглянути
Менеджмент персоналу Переглянути
Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи Переглянути

Перелік дісциплін вільного вибору студента

Засоби iнфокомунікаційних систем ЗТ Переглянути
Мережеві служби та додатки Переглянути
Електрообладнання інфокомунікаційних систем ЗТ Переглянути
Правові питання діяльності менеджера Переглянути
Інформаційні технології на залізничному транспорті Переглянути
Інформаційно-вимірювальні системи Переглянути
Маркетинговi iнтернет комунiкацii Переглянути
Організація дослідницько-інноваційної діяльності Переглянути
Практикум з іншомовного наукового спілкування Переглянути
Інформаційно-мережеві ресурси та технології Переглянути
Новітні методи та засоби обробки інформації Переглянути
Геоінформаційні технології Переглянути