Публічна інформація

Освітньо-наукова програма «Вагони та вагонне господарство»

Останнє оновлення: Субота, 07 березня 2020, 11:44

Дисципліни загальної та професійної підготовки

Ділове (наукове) спілкування іноземною мовою Переглянути
Філософські проблеми сучасності Переглянути
Охорона праці в галузі та цивільний захист Переглянути
Менеджмент персоналу Переглянути
Математичне моделювання процесів та систем Переглянути
Актуальні проблеми динаміки вагонів, проектування та розрахунку нових конструкцій вагонів Переглянути
Організація виробництва та логістика ВРП Переглянути
Системи управління, контролю та діагностики енергетичного обладнання пасажирських вагонів Переглянути
Автоматизація вагонобудівного та вагоноремонтного виробництва і мікропроцесорні системи керування Переглянути
Сучасні технології експлуатації та відновлення вагонів Переглянути
Сучасні гальмові системи вагонів Переглянути
Вагоноремонтні машини і обладнання Переглянути
Основи педагогіки Переглянути
Методи наукових досліджень Переглянути
Науково-дослідна робота за темою магістерської роботи Переглянути

Перелік дісциплін вільного вибору студента

Методологія інженерної та наукової роботи Переглянути
Нормативно-технічна та проектна документація в вагонному і пасажирському господарстві та її комп’ютеризація Переглянути
Інформаційні технології на залізничному транспорті Переглянути
Маркетингові інтернет-комунікації Переглянути
Психологія ділового спілкування Переглянути
Правові питання діяльності менеджера Переглянути
Патентознавство та інтелектуальна власність Переглянути
Практикум з іншомовного наукового спілкування Переглянути
Новітні технології та матеріали у вагонобудуванні Переглянути
Новітні методи та засоби обробки інформації Переглянути
Бази знань інтелектуальних систем Переглянути
Засоби інфокомунікаційних систем залізничного транспорту Переглянути
Передовий досвід технічного утримання вагонів Переглянути
Експертні системи у вагонному та пасажирському господарствах Переглянути
Техніко-економічне обґрунтування проектів Переглянути