Кафедри факультету УПП

Дисципліни та спеціальності

Останнє оновлення: Понеділок, 28 жовтня 2019, 12:28

Математика вчить не стільки рецептам розв`язання конкретних задач, скількі вмінню думати самостійно, а також витягувати знання з різних джерел. Саме це дозволяє студентам бути ефективними в будь-якій сфері діяльності - технічнії, фінансовії або управлінській.


Дисципліна

Спеціальність
Програма підготовки Освітній рівень
Факультет "Інформаційно-керуючих систем та технологій" (АТЗ)
ВИЩА МАТЕМАТИКА 123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи перший
(бакалавр)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології перший
(бакалавр)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі перший
(бакалавр)
ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи перший
(бакалавр)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ 123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи перший
(бакалавр)
126 Інформаційні ситеми та технології Технології штучного інтелекту перший
(бакалавр)
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології перший
(бакалавр)
172 Телекомунікації та радіотехніка Телекомунікаційні системи та мережі перший
(бакалавр)
Факультет "Управління процесами перевезень"
ВИЩА МАТЕМАТИКА 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті перший
(бакалавр)
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ 275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) Організація перевезень і управління на транспорті другий
(магістр)
Митний контроль на транспорті другий
(магістр)
Організація міжнародних перевезень другий
(магістр)
Факультет "Механіко-енергетичний"
ВИЩА МАТЕМАТИКА 273 Залізничний транспорт Електровози та електропоїзди перший
(бакалавр)
Вагони та вагонне господарство перший
(бакалавр)
Локомотиви та локомотивне господарство перший
(бакалавр)
Високошвидкісний рухомий склад перший
(бакалавр)
Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті перший
(бакалавр)
144 Теплоенергетика Теплоенергетика перший
(бакалавр)
Енергетичний менеджмент перший
(бакалавр)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електропостачання та ресурсозберігаючі технології перший
(бакалавр)
Електричний транспорт перший
(бакалавр)
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка перший
(бакалавр)
Факультет "Будівельний"
ВИЩА МАТЕМАТИКА 131 Прикладна механіка Організація паливо-мастильного господарства підприємств перший
(бакалавр)
133 Галузеве машинобудування Будівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини перший
(бакалавр)
192 Будівництво та цивільна інженерія Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту  перший
(бакалавр)
Промислове та цивільне будівництво перший
(бакалавр)
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, землеустрій та кадастр перший
(бакалавр)
273 Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство перший
(бакалавр)
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту перший
(бакалавр)
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ 192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво другий
(магістр)
Факультет "Економічний"
ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 051 Економіка Економіка підприємства перший
(бакалавр)
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ перший
(бакалавр)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування перший
(бакалавр)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках перший
(бакалавр)
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування перший
(бакалавр)
Управління персоналом та економіка праці перший
(бакалавр)
075 Маркетинг Маркетинг перший
(бакалавр)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво перший
(бакалавр)
281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування перший
(бакалавр)
ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ 051 Економіка Економіка підприємства перший
(бакалавр)
071 Облік і оподаткування Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ перший
(бакалавр)
072 Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування перший
(бакалавр)
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках перший
(бакалавр)
073  Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування перший
(бакалавр)
Управління персоналом та економіка праці перший
(бакалавр)
075 Маркетинг Маркетинг перший
(бакалавр)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво перший
(бакалавр)
281 Публічне управління і адміністрування Публічне управління і адміністрування перший
(бакалавр)