Кафедри факультету УПП

Навчальна робота

Останнє оновлення: П'ятниця, 21 червня 2019, 11:26

Викладачі кафедри забезпечують здійснення навчального процесу для підготовки бакалаврів на всіх факультетах університету з дисциплін: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, теорія ймовірностей та випадкові процеси, математичне програмування, дослідження операцій, дослідження операцій в транспортних системах, дискретна математика, оптимізаційні методи і моделі. Для студентів магістратури викладаються такі дисципліни: ймовірнісні методи в задачах рухомого складу, математичні методи в задачах управління транспортними системами, математичні методи розв'язання задач оптимізації,  основи теорії оптимального керування.

Щoрічно кількість студентів, які навчаються на кафедрі, складає понад 5000 осіб.

Професор Куліш Ю.В.

На фото професор Куліш Ю.В. читає лекцію студентам магістратури з дисципліни «Математичні методи теорії систем управління і телекомунікацій»