Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри УВКР

Останнє оновлення: Четвер, 06 червня 2019, 17:36

Лаврухін Олександр Валерійович
доктор технічних наук, професор


Рік народження: 1978

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 2000 році закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті», присвоєна кваліфікація „Інженер з організації перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Кандидат технічних наук з 2005 року; доцент з 2007 року; доктор технічних наук з 2013 року. Кандидатську та докторську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту. Кандидатська дисертація захищена за спеціальністю 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», номер диплома ДК № 027244. Докторська дисертація захищена за спеціальністю 05.22.01 – «Транспортні системи», номер диплома ДД № 001613.

Академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності з 2015 року.

Член-кореспондент Транспортної академії України з 2016 року.

Напрямок наукової діяльності – сучасні інтелектуальні технології управління перевізним процесом.

Автор має понад 90 наукових та науково-методичних праць. В рамках навчально-методичної роботи професором О.В. Лаврухіним видано та підготовлено до друку 67 наукових статей, 1 монографію, 4 навчальних посібника, 2 патенти на корисну модель та чотири патенти на винахід.

Профіль у scholar.google

Профіль у Research Gate

ORCID: 0000-0003-1302-4960

ResearcherID: O-9696-2017

Scopus Author ID: 57193443393

Вибрані публікації:

 1. Лаврухін О.В. Організація вантажної роботи на транспорті: навчальний посібник / О.В. Лаврухін, В.М. Запара, А.О. Ковальов та ін. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 188 с. – ISBN 978-966-303-564-2.
 2. Патент 67140 Україна МПК В61L 25/00, В61L 27/00, G06F 7/100, G06N 7/100. Автоматизована система визначення пріоритетів поїздів при їх відправленні з залізничних станцій / О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Т.О. Костиркіна, Л.І. Рибальченко; заявники і патентоволодарі О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Т.О. Костиркіна, Л.І. Рибальченко – № u 2011 05425; заявл. 28.04.2011; опубл. 10.02.2012, Бюл. №3.
 3. Лаврухін О.В. Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління з розподіленим штучним інтелектом / Лаврухін О.В. // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 27. – С. 18-25.
 4. Лаврухін О.В. Формування параметру безпечного управління поїзною роботою на залізничній станції / О.В. Лаврухін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – Вип. 16(989). – С 30-33.
 5. Лаврухін О.В. Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків / Лаврухін О.В. // Вісник Збірник наукових праць дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. – Вип. 7. – С. 42-49.
 6. Лаврухін О.В Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом / О.В. Лаврухін // Вісник Збірник наукових праць дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. –№ 8. – С.88-99.
 7. Лаврухін О.В Формирование интеллектуальной модели работы железнодорожной станции при выполнении поездной работы / О.В. Лаврухін // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Наука та прогрес транспорту. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – № 1 (55). – С. 41-51.
 8. Лаврухін О.В. Формування моделі роботи залізничної станії при виконанні поїзної роботи / О.В. Лаврухін // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків: УкрДУЗТЛаврухін О.В. Формування моделі роботи залізничної станії при виконанні поїзної роботи / О.В. Лаврухін // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. - Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 149. – С. 5-9.
 9. Лаврухін О.В. Наукові підходи до вдосконалення технології експлуатації вантажних вагонів всіх форм власності / Лаврухін О.В., Бауліна Г.С., Богомазова Г.Є. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: науково-технічний журнал.  Харків: УкрДАЗТ, 2015. – Вип. 4. – С. 48-55.
 10. Лаврухін О.В. Удосконалення технології і умов перевезення багажу та поштових відправлень залізницею / С.В. Панченко , О.В. Лаврухін А.М. Котенко, А.О. Каграманян, В.І. Шевченко,О.О. Пархоменко // Збірник наукових праць УкрДУЗТ.  Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 159, т.1. – С. 10-16.
 11. Лаврухін О.В. Формирование интеллектуальной модели работы железнодорожной станции при выполнении поездной работы / О.В. Лаврухін // Вісник ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. Наука та прогрес транспорту. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. – № 1 (55). – С. 41-51
 12. Лаврухін, А.В Транспортне право. Навчальний посібник / О.В. Лаврухін, А.О. Ковальов, С.М. Продащук, О.М. Костєнніков – Х.: УкрДУЗТ,  2015. – 189 с
 13. Лаврухін О.В Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом / О.В. Лаврухін // Вісник Збірник наукових праць  дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Академіка В.Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. –№ 8. – С. 88–99.
 14. Lavrukhin, O. Rationalization of the use of alternative rolling stock for transportation of vegetable cargo with insufficient number of grain hoppers / V.Zapara, H. Baulina, Y. Zapara, A. Kyman // International Journal of Engineering and Technology(UAE) 7 (4.3 Special Issue 3), 2018. - pp.251-256.
 15. Lavrukhin O., Kovalov A., Kulova D., Panchenko A. Formation of a model for the rational placement of cars with dangerous goods in a freight train // Procedia Computer Science. 2019. Vol. 149. P. 28–35
 16. Lavrukhin O., Kovalov A., Schevcenko V., Kyman A., Kulova D. Creating a complex criterion for accident consequence assessment in connection with the carriage of dangerous goods by rail // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 2, Issue 3 (98). P. 25-31.
Основні навчальні дисципліни, які викладає:
ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Організація виконання вантажних операцій 275.02 / Бакалавр
2 Вантажні перевезення 275.02 / Бакалавр
3 Транспортне право 275.02 / Бакалавр
4 Тарифи на транспорті 275.02 / Бакалавр
5 Організація перевезення небезпечних вантажів 275.02 / Магістр
6 Транспортно-експедиційна діяльність 275.02 / Магістр