Кафедри ІКСТ

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» (ОТ та СУ)

Останнє оновлення: Понеділок, 24 лютого 2020, 15:32

Кафедра «Обчислювальна техніка та системи управління» була заснована в 1964 році при факультеті «Автоматика, телемеханіка та зв'язок» (АТЗ). Спочатку називалася «Розрахунково-обчислювальні машини й пристрої». У 1967 році кафедра була перейменована - «Електроніка та обчислювальна техніка», а в 1975 році кафедра отримала свою сучасну назву - «Обчислювальна техніка та системи управління» (ВТ та СУ).

На даний момент колектив кафедри налічує 13 осіб, серед них: 4 доцента, 4 старші викладачі, 1 асистент, 4 особи НДП. Завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент Сергій Євгенович Бантюков.

Головним напрямком роботи кафедри є підготовка та формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення інженерних завдань.

Кафедра є загальноосвітньою.

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з 12 базових дисциплін для магістрів і бакалаврів на всіх факультетах і за всіма спеціальностями університету.

Кафедрою ведеться наукова діяльність: викладачі кафедри беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, публікують наукові праці в міжнародних і спеціалізованих виданнях України, готують студентів до участі в наукових конференціях. Щорічно на кафедрі проводиться 1-й тур Всеукраїнської олімпіади з напряму «Комп'ютерні науки» та «Інформатика», переможці якої неодноразово ставали дипломованими учасниками 2-го туру.

Матеріально-технічна база кафедри включає 7 комп'ютерних лабораторій, оснащення для візуального супроводу лекційних та лабораторних занять, які забезпечують сучасний рівень навчального процесу та організацію науково-дослідної та самостійної роботи студентів.

Кафедра веде активну профорієнтаційну роботу в закріплених школах і ліцеях м.Харкова і області.

З 2010 року на кафедрі працює Internet-радіостанція «Radio VTSU».

Радіостанція створена завдяки творчому ентузіазму завідувача лабораторного Ісаєнка К. О., за підтримки керівництва університету та кафедри. Ведучі радіостанції - студенти та викладачі нашого університету та інших харківських ВНЗ. Студентська музично-розважальна радіостанція є незалежним і некомерційним проектом. Назва станції «Radio VTSU» - абревіатура назви кафедри «Обчислювальна техніка та системи управління».

У 2010 році на кафедрі створено експозицію з історії обчислювальної техніки, де представлені зразки обчислювальної техніки від перших механічних обчислювальних пристроїв до комп'ютерів наших днів. Ряд експонатів знаходиться у відкритому доступі, і на них відвідувачі можуть працювати.