Кафедри ІКСТ

Перелік основних дисциплін кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 14:55

Професорсько-викладацький склад кафедри веде підготовку з базових дисциплін, пов’язаних із використанням комп’ютерної техніки, для бакалаврів всіх факультетів за всіма напрямами.

Навчальний процес дисциплін кафедри проводиться згідно навчальних планів та відповідних їм програм з наступних форм навчання:

  • денне навчання – повна та скорочена форма;
  • заочне навчання – повна та скорочена форма.

У підготовці студентів з основних спеціальностей враховані реальні потреби підприємств залізниць України та їх вимоги до формування відповідних знань, умінь, навичок. При засвоєнні дисциплін кафедри використовуються навчальні та контролюючі програми, тестові завдання, телевізійні та інші технічні засоби. Структура занять – лекції, практичні та лабораторні роботи. Лабораторні роботи проводяться на ПЕОМ.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

Дисципліна Факультет Спеціальність Програма підготовки
Алгоритмізація та програмування

Інформаційно-керуючі системи та технології

151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та компютерно-інтегровані технології;
Комп
ютерні, інформаційно-управляючі системи;
Мережеві технології та  комп
ютерна техніка
273-Залізничний транспорт Інфокомунікації та інженерія;
Системи керування рухом поїздів
Архітектура комп'ютерів і периферійні пристрої Інформаційно-керуючі системи та технології 151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Мережеві технології та  комп’ютерна техніка
Інформатика Економічний 051-Економіка Економіка підприємства
076-Підприємство, торгівля та біржова діяльність Підприємництво
075- Маркетинг Маркетинг
072- Фінанси, банківська справа та страхування Управління фінансами, банківська справа та страхування;
Управління фінансами та рейтинг на світових ринках
071-Облік та оподаткування Облік та оподаткування
073- Менеджмент Управління персоналом та економіка праці
074-  Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Будівельний

192- Будівництво і цивільна інженерія Промислове та цивільне будівництво
Інформаційні системи та технології Навчально-науковий центр гуманітарної освіти 035.041-Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська Переклад та англійська мова і література
Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт

Інформаційно-керуючі системи та технології

151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та компютерно-інтегровані технології;
Комп
ютерні, інформаційно-управляючі системи
273- Залізничний транспорт Інфокомунікації та інженерія;
Системи керування рухом поїздів
Комп'ютерна техніка та програмування Управління процесами перевезень 275- Транспортні технології
(залізничний транспорт)
Організація перевезень і управління на транспорті;
Організація митного контролю;
Транспортний сервіс: право та логістика
263- Цивільна безпека Безпека та охорона праці на залізничному транспорті
Математичні методи та моделі Механіко-енергетичний 144- Теплоенергетика Теплоенергетика
Математичні моделі на ЕОМ Механіко-енергетичний 273- Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство
Математичне моделювання

Будівельний

133- Галузеве машинобудування Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
273- Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство
192- Будівництво і цивільна інженерія Будівництво, експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
Обчислювальна техніка та програмування

Будівельний

133- Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;

Машини та обладнання гірничих  та нафтогазових промислів

273- Залізничний транспорт Залізничні споруди та колійне господарство
192- Будівництво і цивільна інженерія Будівництво, експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
Механіко-енергетичний 273- Залізничний транспорт Вагони та вагонне господарство;
Високошвидкісний рухомий склад;
Локомотиви та локомотивне господарство
144- Теплоенергетика Теплоенергетика
141-Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричний транспорт;
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
152- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація
Системне програмне забезпечення Інформаційно-керуючі системи та технології 151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Мережеві технології та  комп’ютерна техніка
Числові методи і моделювання на ЕОМ Інформаційно-керуючі системи та технології 151-Автоматизація та компютерно-інтегровані технології Автоматизація та компютерно-інтегровані технології;
Комп
ютерні, інформаційно-управляючі системи;