Кафедри факультету УПП

Матеріально-технічна база кафедри

Останнє оновлення: Вівторок, 21 травня 2019, 05:29

Матеріально-технічна база кафедри постійно вдосконалюється. До її складу входить паливно-хімічна лабораторія (з 1910 року), лабораторія дослідження умов праці (з 1972 року), спеціалізований клас цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (з 2008 року) та комп`ютерний клас (з 2010 року).

Лабораторія дослідження умов праці оснащена приладами та стендами.

Паливно-хімічна лабораторія (навчальні лабораторії хімії) була повністю модернізована у 2008 році. На теперішній час навчальні лабораторії хімії оснащені наступним обладнанням :

 • - установка для визначення еквіваленту маси металу;
 • - апарати Кіппа для визначення вмісту оксиду вуглецю;
 • - моделі (макети) молекул для дослідження будови атомів;
 • - універсальний стенд розчинності солей та лугів у воді;
 • - таблиці Менделєєва;
 • - універсальний стенд «Електрохімічний ряд напружень металів»;
 • - настінні годинники з барометром, гігрометром і термометром;
 • - установка для дослідження хімічної термодинаміки, визначення енергії Гіббса;
 • - мікроскоп настільний;
 • - ваги технічні аналітичні і різноваги для визначення маси бюксів, тиглів;
 • - ваги електронні аналітичні для зваження хімічних речовин масою до 200 г, точність зваження - до 0,0001г;
 • - дистилятор;
 • - мілівольтметри лабораторні для дослідження електролізу;
 • - універсальна піч муфельна для запікання кераміки;
 • - мішалка магнітна з підігрівом;
 • - фотоелектроколориметр для спектрального аналізу отриманих хімічних речовин.

Кафедра має спеціалізований клас з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, який оснащений сучасним мультимедійним комплексом, стендами з цивільної безпеки і приладами хімічної та радіаційної розвідки для навчання студентів і слухачів університету.

У навчальний процес кафедри запроваджено передові технології навчання, засновані на використанні сучасної комп’ютерної і мультимедійної техніки. Комп`ютерний клас з охорони праці оснащений сучасними комп’ютерами з ліцензійним програмним забезпеченням «ПРОТЕК», яке дозволяє студентам оволодіти сучасною нормативною базою з охорони праці. Клас призначений для модульного тестування та для комп`ютерного моделювання у навчальному процесі щодо організації заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру на транспорті; попередження виникнення нещасних випадків на виробництві; розробка рекомендацій щодо профвідбору та профпридатності працюючих (зокрема, в транспортній галузі); управління діями з охорони праці та екологічної безпеки.