Кафедри економічного факультету

Науково-дослідна та методична робота кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 07 травня 2015, 07:14

Кафедра працює за двома головними науковими напрямками:

1. Удосконалення навчально-методичної роботи за всіма формами навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів;
2. Удосконалення та розробка методології бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного комплексу.

Ці напрямки повністю відповідають профілю наукових пошуків факультету "Економіки транспорту" академії, окремих залізниць, Укрзалізниці в цілому, Міністерству інфраструктури та Міністерству освіти і науки України.

Науково-педагогічний персонал кафедри формується шляхом залучення випускників кафедри через аспірантуру. Зараз на кафедрі працюють три професори та три доценти, які є випускниками кафедри.

Усі викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у фінансово-економічній службі Південної залізниці та провідних вищих навчальних закладах України.

Результати наукових досліджень кафедри «Облік і аудит» використовуються при виконанні плану науково-дослідних робіт Української державної академії залізничного транспорту за темами „Розробка методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств залізничного транспорту " (номер державної реєстрації 0109U002022), „Розробка рекомендацій до складу наказу про облікову політику підприємств залізничного комплексу " (номер державної реєстрації 0109U002023), „Розробка підходів до управління активами підприємств залізничного комплексу " (номер державної реєстрації 0109U002024). Викладачі кафедри постійно проводять семінари з особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах Південної залізниці, виробничих підприємствах України. Кафедра «Облік і аудит» Української державної академії залізничного транспорту співпрацює з Академією фінансового управління щодо удосконалення нормативно-правового і організаційного забезпечення бухгалтерського обліку підприємств у контексті запровадження Податкового кодексу України.

Частина науково-дослідних тем виконується в межах договорів про співробітництво академії з підприємствами залізниць. Так, у 2010 році в межах госпрозрахункової теми було виконано роботу з розроблення «Методичних рекомендацій щодо обліку тимчасових податкових різниць» для Південної залізниці, у 2011 році – розроблення «Методики порівняння сукупних дисконтованих грошових потоків придбання основних засобів альтернативними джерелами фінансування». За період з 2007 по 2014 рік виконано п'ять госпдоговірних тем.

Кількість публікацій у наукових виданнях за 5 років складає 308 одиниць, видано 16 підручників та навчальних посібників з грифом МОН та п'ять монографій.