Кафедри механіко-енергетичного факультету

Науково-дослідна робота кафедри

Останнє оновлення: Четвер, 23 травня 2019, 09:17

На кафедрі створена наукова школа з розвитку методології оптимізаційного проектування сучасних технічних засобів транспорту. Засновником і керівником школи є доктор технічних наук, професор, академік транспортної академії України, дипломований «Європейський інженер-педагог» (DIPL ING-PAЕD IGIP) В.І. Мороз.

До основних напрямків досліджень наукової школи відносяться - генетика технічних систем залізничного транспорту, розробка методології оптимізаційного проектування технічних засобів нового покоління для транспорту, а саме розробка:

 • принципів системного проектування;
 • нової концепції проектування;
 • функціональних і структурних схем технічних засобів нового покоління для залізничного транспорту;
 • стратегій виконання проектно-конструкторських робіт;
 • нових методів автоматизованого проектування.

На цей час визнаними є такі основні розробки:

 • комплексне методичне забезпечення оптимізаційного проектування механізмів газорозподілу форсованих транспортних дизелів, яке ефективно використане для модернізації дизелів типу Д49, Д42, Д80;
 • нова концепція, стратегія, методи та відповідні моделі для проектування технічних засобів нового покоління, за допомогою яких розроблені конструкції електродинамічного та гравітаційного уповільнювачів вагонів нового покоління;
 • комплексне методичне та програмне забезпечення проектувальних розрахунків на міцність деталей та елементів конструкції технічних засобів нового покоління

Результати виконаних розробок впроваджені на різних промислових і транспортних підприємствах України і країн СНД.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

 • генетика транспортних технічних систем, актуальні проблеми створення технічних систем нового покоління;
 • концептуальний та методологічний аспекти проектування технічних засобів нового покоління для транспорту;
 • теоретичні обґрунтування та практичні задачі створення мехатронних технічних засобів для транспорту;
 • удосконалення конструкції механічних систем рухомого складу залізниць;
 • оптимізаційне проектування та модернізація основних та допоміжних механізмів локомотивних енергетичних установок;
 • розробка засобів механізації і автоматизації на залізничному транспорті;
 • теоретичне обґрунтування і розробка нових технологій створення деталей машин з поліпшеними механічними і триботехнічними характеристиками.

Основні результати досліджень, що виконуються на кафедрі публікуються в галузевому журналі «Залізничний транспорт України», журналі «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», а також в збірниках наукових праць УкрДУЗТ та інших провідних навчальних закладах.