Кафедри будівельного факультету

Кафедра «Колія та колійне господарство» (ККГ)

Останнє оновлення: П'ятниця, 26 жовтня 2018, 08:59

25 октября 2018 года на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался заве-дующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство», доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Транспортной академии Украины.

 Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в сердцах его родных, учеников и коллег

 

Кафедра «Колія та колійне господарство» є однією з найдавніших кафедр університету та будівельного факультету. Вона є профільною та випускаючою кафедрою за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» по освітнім програмам «Залізничні споруди та колійне господарство» та «Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту».

Даренський Олександр Миколайович
завідувач кафедри
доктор технічних наук, професор


Народився у 1957 р. Закінчив ХІІТ (зараз УкрДУЗТ) у 1979 р. Є членом Науково-технічної ради та Рейкової комісії Головного управління колії Укрзалізниці. Автор понад 100 наукових та науково-методичних робіт, в тому числі чотири посібника з грифом Міністерства освіти і науки України. Почесний працівник транспорту.

Наукові напрямки роботи – Взаємодія колії та рухомого складу в особливих умовах залізничних колій незагального користування; Надійність роботи залізничної колії.

Колектив кафедри

Зараз кафедра «Колія та колійне господарство» об’єднує у своєму складі колишні кафедри «Вишукування, проектування та будівництво залізниць» і «Інженерна геодезія». З березня 2005 року створена секція «Проектування, технологія та організація будівництва і реконструкції колій" при кафедрі «Колія та колійне господарство». Завідувачем секції призначено доцента В.Г.Мануйленка.

Склад кафедри «Колія та колійне господарство» налічує понад 30 осіб, а саме: завідувач кафедри професор Даренський О.М., професори кафедри Астахов В.М., Саяпін О.С., Шраменко В.П., доценти кафедри Лоцман П.І., Малявин А.М., Мануйленко В.Г., Скорик О.О., Возненко С.І., Штомпель А.М., Потапов Д.О., Орел Є.Ф., Вітольберг В.Г., Камчатна С.М., Бєлікова Н.В., Дудін А.А., Овчинніков О.О., Фаст Д.А., Бугаєць Н.В.; асистент Шевченко А.О.; завідувачі навчальних лабораторій Бєліков Е.А., Клименко А.В.; старший лаборант Чуб Л.М.; інженер Муригіна Н.О.

Ряд викладачів кафедри працюють в керівництві університету і факультету. Це перший проректор УкрДУЗТ Астахов В.М., декан Будівельного факультету Скорик О.О., заступники декана будівельного факультету Штомпель А.М., Шраменко В.П.

Склад кафедри

Кафедра «Колія та колійне господарство», січень 2014 р.

Зараз на кафедрі викладаються понад 20 дисциплін для студентів Будівельного факультету та факультету управління процесами перевезень. Основними з них є:

 • Залізнична колія;
 • Колійне господарство;
 • Технологія ремонтів та утримання колії;
 • ПТЕ та безпека руху поїздів;
 • Інженерна геодезія;
 • Проектування залізниць;
 • Планування та організація реконструкції залізниць;
 • Планування і організація виробництва;
 • Проектування реконструкції залізниць.

Науково-дослідна робота кафедри

Наукова діяльність кафедри зараз ведеться за такими основними напрямками:

 • Взаємодія колії та рухомого складу в особливих умовах залізничних колій незагального користування;
 • Підвищення ефективності та розширення сфер застосування безстикової колії;
 • Визначення термінів служби елементів верхньої будови колії та удосконалення системи їх повторного використання;
 • Удосконалення системи ведення рейкового господарства;
 • Ресурсозберігаючі технології у колійному господарстві;
 • Розробка нормативно-технічної документації для колійного господарства залізниць України;
 • Участь у державних програмах щодо запровадження швидкісного руху на залізницях України.