Кафедри економічного факультету

Управління фінансами, банківська справа та страхування

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 11:10

 

 

Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування
Назва програми Управління фінансами, банківська справа та страхування
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
або молодшого бакалавра (2 роки / 8 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 роки / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста
або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка висококваліфікованих фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних вирішувати завдання, пов’язані з плановою, організаційною, аналітичною, проектною діяльністю у сфері фінансів підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Структура програми надає можливість студентам зрозуміти особливості діяльності фінансових, банківських, бюджетних установ, підприємств залізничного транспорту, сутність та нову якість стратегічного фінансового управління, функціонування міжнародного фінансового ринку, ознайомитися з кращими управлінськими практиками, які сприятимуть комплексному вирішенню сучасних нагальних проблем бізнесу в умовах постійних змін глобального фінансового середовища. Створення нових знань здійснюється за допомогою авторських інноваційних технологій, серії тренінгів, ділових ігор, консультаційних бізнес-проектів та стажування, інформаційно-комунікаційних технологій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансів, кращого практичного досвіду роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткуванні, депозитарній та інвестиційній діяльності, корпоративному управлінні, діяльності контрольно-ревізійних служб, фінансових, банківських, бюджетних установ, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу. Програма буде цікавою також для банківських співробітників, фінансових аналітиків, інвестиційних банкірів, бухгалтерів, брокерів фінансових ринків, фахівців інвестиційних фондів, власників бізнесу, директорів та менеджерів вищого рівня, які прагнуть осягнути нову якість фінансового управління.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» розширюється наступною спеціальною підготовкою.

  • формуються знання з унікальних аналітичних технологій, які дозволяють швидко і якісно вирішити основні задачі фінансових установ (у т.ч. банківських, страхових) та інших суб’єктів господарювання – управління ризиками та забезпечення ліквідності, управління взаємовідносинами з клієнтами, оцінка платоспроможності та прибутковості позичальників, підвищення лояльності та утримання перспективних клієнтів, а також мінімізація витрат на основі аналізу розподілу витрат і доцільності скорочення тих або інших статей витрат;
  • вивчаються підходи до управління системою грошового обігу, руху міжнародних цінних паперів, фінансових вкладень: розробка і стабілізація структури джерел фінансових ресурсів, міжбанківські кредити, єврокредити, розміщення зарубіжних боргових зобов’язань банку чи компанії, структурування портфеля активних операцій відповідно до наявної структури зобов’язань, оцінка ступеня кредитоспроможності позичальників на основі використання загальноприйнятих міжнародних методик та ін.;
  • надаються необхідні знання з проведення оцінки бізнесу, забезпечення його фінансово-економічної безпеки, захисту підприємств від рейдерства та недружніх поглинань, розвитку відносин з інвесторами;
  • вивчаються методики з управління корпоративними, ринковими, інвестиційними та банківськими ризиками;
  • вивчаються інноваційні стратегії розвитку компаній, у тому числі за рахунок впровадження нових видів банківських послуг;
  • надаються необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій;
  • вивчаються підходи до управління ресурсним потенціалом підприємств, банків та інших фінансових установ.
Можливості працевлаштування

Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах: економіст з фінансової роботи,економіст-аналітик, економіст з планування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами; державний службовець в органах податкової, контрольно-ревізійної служби, державного казначейства; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ; головний державний інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор, начальник державної інспекції; начальник служби, начальник управління у місцевих органах державної влади; директор підприємства; начальник відділу у податкових, митних органах, контрольно-ревізійній службі, Пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях; провідний економіст, економічний радник, економіст з договірних та претензійних робіт; асистент, викладач вищого навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу; науковий співробітник.
Місцем професійної діяльності фінансиста також можуть бути: державні органи територіального і муніципального рівня; фінансові управління обласних та районних державних адміністрацій; державна фіскальна служба; державна фінансова інспекція; державна митна служба; страхові компанії; Національний банк України, комерційні банки; експертні агентства; агентства з нерухомості; кредитні спілки, страхові компанії; інвестиційні фонди, консалтингові компанії; рахункова палата; міністерство фінансів; міністерство інфраструктури; державна митна служба; територіальні фінансові органи; контрольні фінансові органи; страхові організації; аудиторські фірми; державні позабюджетні фонди; фінансові відділи і бухгалтерські служби комерційних організацій; державне казначество; біржі; навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти; підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, транспортно-експедиторські компанії, агентські компанії та інші).

Додаткова інформація

Тільки в Харкові близько 30 фінансових установ, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (комерційні банки: "ПриватБанк", "Альфа-Банк", "Ідея Банк", "Кредобанк", "Південний"; страхові компанії: "Міжнародна страхова компанія", "Оранта", "Княжа", "Країна", "Дельфін", "PZU Україна", "Провідна"; ТОВ "Інвестиційна компанія", "ІФГ Капітал; ForexClub, компанія "FXOpen AU Pty Ltd" та ін. ).