Кафедри економічного факультету

Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 10:56

 

Характеристика програми навчання
Назва спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування
Назва програми Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках
Рівні освіти Бакалавріат (I), Магістратура (ІІ)
Час навчання денна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (4 роки / 8 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
або молодшого бакалавра (2 роки / 8 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 року / 3 семестри)
Час навчання заочна форма навчання Бакалавріат (I)
на основі повної загальної середньої освіти (5 роки / 10 семестрів)
Бакалавріат (I)
на основі диплома молодшого спеціаліста
або молодшого бакалавра (3 роки / 6 семестрів)
Магістратура (ІІ)
на основі диплома бакалавра (1,4 року / 3 семестри)
Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є розвиток аналітичних здібностей, необхідних для прогнозування змін на українському й міжнародному фінансових ринках та їх вплив на бізнес компанії, гнучкості та швидкості прийняття управлінських рішень, особистих якостей для управління фінансами підприємств, комерційних банків, страхових компаній, стратегічного інноваційного мислення, яке сприятиме розвитку банківських, фінансово-інвестиційних установ в умовах глобальної конкуренції. Структура програми надає можливість студентам зрозуміти сутність та нову якість стратегічного фінансового управління, функціонування міжнародного фінансового ринку, ознайомитися з кращими управлінськими практиками, що сприятимуть комплексному вирішенню сучасних нагальних проблем бізнесу в умовах постійних змін глобального фінансового середовища. Створення нових знань здійснюється за допомогою авторських інноваційних технологій, серії тренінгів, ділових ігор, консультаційних бізнес-проектів та стажування, інформаційно-комунікаційних технологій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі фінансів, кращого практичного досвіду роботи у сфері бухгалтерського обліку та оподаткуванні, депозитарній діяльності, корпоративному управлінні, діяльності контрольно-ревізійних служб, фінансових, банківських, бюджетних установ, вивченні останніх тенденцій та перспективних напрямів розвитку міжнародного фінансового ринку та ринку фінансових послуг і постійно перебувають в процесі адаптації до глобальних вимог бізнесу. Програма буде цікавою також для банківських співробітників, фінансових аналітиків, інвестиційних банкірів, бухгалтерів, брокерів фінансових ринків, фахівців інвестиційних фондів, власників бізнесу, директорів та менеджерів вищого рівня, які прагнуть осягнути нову якість фінансового управління.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Базова підготовка відповідно стандарту вищої освіти зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» розширюється наступною спеціальною підготовкою.

  • надаються знання для працювання в умовах роботи фондової, товарної, валютної бірж, біржі криптовалют; вміти управляти процесами біржових обігів відповідно до законодавчих і нормативних актів, статуту і правил фондової біржі; створювати інформаційну базу даних професійних учасників ринку цінних паперів;
  • вивчаються підходи до здійснення ефективного контролю за обігом цінних паперів; не допущення зловживань і порушень у цій сфері; укладання та виконання угод щодо цінних паперів, які не пов’язані з їх випуском, захищення прав учасників фондового ринку; запобігання порушень законодавства України про цінні папери;
  • вівчаються методики щодо здійснення на практиці реалізації цивільно-правових угод щодо цінних паперів; проведення брокерської (маклерської), а також дилерської діяльності на ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства; здійснення оплати цінних паперів проти їх постачання новому власникові; зберігання комерційної таємниці;
  • формуються знання щодо оптимизації напрямків інвестиційної діяльності, здійснення її диверсифікації; обмежування фінансових ризиків в інвестиційній діяльності; базувати діяльність інвестиційних фондів і компаній на принципі диверсифікації вкладень;
  • надаються знання щодо оцінювання оперативної діяльності, збільшення обсягів власних фінансових ресурсів підприємства; проведення операцій з акціями та іншими цінними паперами акціонерних товариств різних типів; здійснювання інвестиціййної стратегії підприємства та реалізації на практиці тактичних прийомів щодо інвестиційної діяльності;
  • вивчаються методики щодо вміння проводити відповідно до чинного законодавства емісію цінних паперів акціонерних товариств; визначати умови і порядок емісії; визначати рівень дивідендів або відсотків, а також порядок передачі грошових та інших прав, що випливають з цих цінних паперів, іншим особам; забезпечувати належний облік прав власності на іменні цінні папери;
  • формуються навички для проводення комплексу операцій щодо випуску і обігу векселів, простих і переказних; застосування векселів як знаряддя комерційного кредиту, проведення розрахункових відносин між господарюючими суб’єктами для покриття взаємної заборгованості в фінансово-економічному обігові.
Можливості працевлаштування

Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах: фахівець з біржових операцій; фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; фахівець з управління активами; фахівець з фінансово-економічної безпеки; фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів; агент податковий; агент страховий; агент з нерухомості; аналітик (банківська діяльність); аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; бухгалтер; аудитор; економіст з податків і зборів; економіст із ціноутворення; економіст-статистик; економіст з фінансової роботи, економіст-аналітик, економіст з планування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, аудитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами; державний службовець в органах податкової, контрольно-ревізійної служби, державного казначейства; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ; головний державний інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор, начальник державної інспекції; начальник служби, начальник управління у місцевих органах державної влади; директор підприємства; начальник відділу у податкових, митних органах, контрольно-ревізійній службі, пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях; провідний економіст, економічний радник, економіст з договірних та претензійних робіт; асистент, викладач вищого навчального закладу; учитель середнього навчально- виховного закладу; науковий співробітник.
Місцем професійної діяльності фінансиста також можуть бути: державні органи територіального і муніципального рівня; фінансові управління обласних та районних державних адміністрацій; державна фіскальна служба; державна фінансова інспекція; державна митна служба; страхові компанії; Національний банк України, комерційні банки; експертні агентства; агентства з нерухомості; кредитні спілки, страхові компанії; інвестиційні фонди, консалтингові компанії; рахункова палата; міністерство фінансів; міністерство інфраструктури; державна митна служба; територіальні фінансові органи; контрольні фінансові органи; страхові організації; аудиторські фірми; державні позабюджетні фонди; фінансові відділи і бухгалтерські служби комерційних організацій; державне казначество; біржі; навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти; підприємства транспортної інфраструктури україни (Укрзалізниця, транспортно-експедиторські компанії, агентські компанії та інші).

Додаткова інформація

Тільки в Харкові близько 30 фінансових установ, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (комерційні банки: "ПриватБанк", "Альфа-Банк", "Ідея Банк", "Кредобанк", "Південний"; страхові компанії: "Міжнародна страхова компанія", "Оранта", "Княжа", "Країна", "Дельфін", "PZU Україна", "Провідна"; ТОВ "Інвестиційна компанія", "ІФГ Капітал; ForexClub, компанія "FXOpen AU Pty Ltd" та ін. )