Кафедри економічного факультету

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: П'ятниця, 01 листопада 2019, 11:00

Кафедра «Економічна теорія та право» була створена в 1938 році під назвою кафедра «Політична економія».

Протягом останніх 40 років кафедру очолювали: доц. Ступницький В.І.(1967-1973рр.), доц. Пономаренко П.І. (1973-1981рр.), доц. Сивальнев О.Г.(1981-1983рр.), доц. Духов В.Є.(1983-1999рр.), проф. Соболєв В.М. (2000 – 2007 рр.).
З липня 2007 р. по квітень 2015 року кафедру очолювала професор академії, кандидат економічних наук Борович Ольга Дмитрівна.

З квітня 2015 року кафедру очолює Каменева Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

До штату ПВС кафедри входять викладачі, що мають багаторічний науково-педагогічний досвід роботи у ВНЗ: к.е.н. доц. Каменева Н.М., к.е.н. доц. Фролов О.І., к.е.н. доц. Косич М.В., к.ю.н. доц. Гайворонська Т.М., к.ю.н. доц. Лисяк О.І., к.ю.н. Соколкін В.Л., к.е.н. доц. Александрова О.Ю., ст.викладачі: Крутько І.М., Колісников А.В., Куценко О.П. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації із застосуванням новітніх методів навчання.

За термін з 1995 по 2013 роки співпрацівниками кафедри видано друком більш ніж 30 навчально-методичних розробок. Видані навчальні посібники: з макроекономіки – 1998 р. (Духов В.Я., Каменева Н.М., Решетило В.П., Фролов О.І.); основ економічної теорії – 1999 р. (Борович О.Д.); конспект лекцій з політичної економії – 1999р. (Решетило В.П.); практикум з політекономії – 2000 р. (Борович О.Д.), практикум з макроекономіки – 2000 р. (Решетило В.П), конспект лекцій з історії економічних вчень – 2001р. (Решетило В.П ), конспект лекцій з основ економічної теорії – 2003 р. (Борович О.Д.), конспект лекцій з державного регулювання економіки – 2003 р. (Каменева Н.М.), електронний підручник “Економічна теорія” – 2001р. (Борович О.Д., Каменева Н.М., Косич М.В., Фролов О.І., Решетило В.П., Харитонова Л.В.), робоча програма, плани семінарських та практичних занять, методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Трудове право», рекомендована для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» всіх форм навчання – 2006р. (Череватенко О.М., Михайлюков В.В), навчальниий посібник з макроекономіки - 2008р. (Соболєв В.М., Борович О.Д., Писаревський І.М., Каменева Н.М., Конончук М.В., Фролов О.І., Харитонова Л.В.), практикум з курсу аналізу національної економіки – 2008р. (Борович О.Д., Мозгова О.Т.), робоча програма по господарському праву – 2008р.(Гайворонська Т.М. ), навчальний посібник з історії економіки та економічної думки – 2010р. (Борович О.Д., Каменева Н.М.), програма курсу, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Правознавство» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей – 2010 р. (Булига В.О.), методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів всіх форм навчання і всіх спеціальностей з дисципліни “ Інтелектуальна власність – 2011р. (Крутько І.М.), конспект лекцій з національної економіки – 2011р. (Фролов О.І.), методичні вказівки для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з національної економіки – 2011 р. (Фролов О.І.), конспект лекцій з основ цивільного права України – 2011 р. (Гайворонська Т.М.)., програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни «Історія економіки і економічної думки» - 2012 р. (Косич М.В.), практикум з політичної економії - 2013 р.(проф. Борович О.Д. та к.е.н. доц. Александрова О.Ю.), програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних та технічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни «Основи підриємництва» - 2013 р. (Каменева Н.М.), програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання з дисципліни «Мікроекономіка» - 2013 р., (Каменева Н.М., Мозгова О.Т.)