Кафедри механіко-енергетичного факультету

Тихонравов Сергій Миколайович

Останнє оновлення: Вівторок, 18 червня 2019, 07:06
Тихонравов Сергій Миколайович

Тихонравов Сергій Миколайович
кандидат технічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1954

Освіта: У 1977 році закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка».

Кандидат технічних наук з 1986 року.

Дисертацію захистив у Харківському політехнічному інституті за спеціальністю «Електричні машини».

Тема дисертаційної роботи: «Исследование и разработка методов и средств косвенного контроля неравномерности воздушного зазора асинхронных электродвигателей малой мощности».

Напрямок наукової діяльності: технічна діагностика параметрів асинхронних електродвигунів малої потужності; теоретичні основи електротехніки, психологія навчального процесу у вищій школі.

GoogleScholar профіль
ORCID ID

Участь у конференціях та семінарах:

 1. Тихонравов С.М. Кількісні методи оцінки якісних показників / С.М. Тихонравов // 76 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». — Харків : УкрДУЗТ, 2014.
 2. Тихонравов С.М. Перспективи розвитку кількісних методів оцінки якісних показників. / С.М. Тихонравов // 77 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». — Харків : УкрДУЗТ, 2015.
 3. Тихонравов С.М. Електромагнітні інформативні параметри контролю стану повітряного зазору асинхронних двигунів малої потужності. / С.М. Тихонравов // 78 Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». — Харків : УкрДУЗТ, 2016.

Керівництво науковою роботою студентів: 9 осіб.

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

 1. Малиновський М.Л., Солодовник И.В., Тихонраввов С.М. Комплекс програм-мнотехнических средств железнодо-рожной автоматики «Стрела-10». Архи-тектура и особеннос-ти реализации. Науковий вісник Таврійського державного агротех-нологічного універ-ситету. – Меліто-поль: ТДАТУ, 2016. – Вип. 6, Т. 1. – С. 158–163.
 2. Гусевский Ю.И. Бондаренко А.В. Тихонраввов С.М. Имитационное моделирование тягового трехфазного электропривода с двухуровневым инвертором напряжения Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education: SWord, 7–14 June 2016.
 3. Фалендиш А.П., Коломієць О.Б., Вихопень І.Р., Тихонраввов С.М. Модель оцінки технічного стану тягових двигунів моторвагонного рухомого складу Збірник наукових праць УкрДУЗТ.— Вип. 163 — Харків: УкрДУЗТ, 2016. — С.86–94.
 4. Каличева Н.С., Біляєва Я.Б.,Тихонраввов С.М. Особливості інноваційного розвитку колійного господарства залізничного транспорту України Вісник економіки транспорту і проми-словості (збірник науково-практичних статей) УкрДУЗТ.— №. 55 — Харків: УкрДУЗТ, 2016. — С.68–72.
 5. Plakhtii O., Nerubatskyi V., Ryshchenko I., Zinchenko O., Tykhonravov S., Hordiienko D. Definition of additional power losses in electrical supply systems due to current higher harmonic // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. VOL 1, No. 8 (97), 2019. P. 6-13.

Навчально-методичні розробки:

 1. Тихонравов, С.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 3 Електричні кола трифазного синусоїдного струму. Електричні кола несинусоїдного струму. [Текст]/ С.М.Тихонравов, О,Є.Зінченко. — Харків: УкрДАЗТ, 2014. — 48 с.
 2. Тихонравов, С.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 4 Перехідні процеси в лінійних електричних колах. [Текст]/ С.М.Тихонравов, О,Є.Зінченко. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 52 с.
 3. Тихонравов, С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни ««Теоретичні основи електротехніки» для студентів напряму підготовки «Системи забезпечення руху поїздів» всіх форм навчання / М С.М.Тихонравов, О,Є.Зінченко, Ю.І.Богатир. — Харків: УкрДУЗТ, 2017: — 32 с.
 4. Тихонравов, С.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» Частина 1, [Текст]/ С.М. Тихонравов, О.Є.Зінченко., Ю.І. Богатир - Харків: УкрДУЗТ, 2017.