Кафедри механіко-енергетичного факультету

Нерубацький Володимир Павлович

Останнє оновлення: Понеділок, 01 квітня 2019, 09:21
neruback

Нерубацький Володимир Павлович

Кандидат технічних наук,

Доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1987

Освіта: У 2009 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальностями «Електричний транспорт» («Магістр з електромеханиіки») і «Якість, стандартизація та сертифікація» («Магістр з якості, стандартизації та сертифікації»)

Напрямок наукової діяльності: зниження витрат електричної енергії рухомим складом з напівпровідниковими перетворювачами.
Науково-дослідні роботи: напівпровідниковими перетворювачами. – Звіт про НДР / УкрДУЗТ; рук. Я. В. Щербак. – ДРН 0115U000281; ДОН 0216U006881; ІН НТП 0716U005915. – Харків, 2016. – 40 с.; поліпшення якості електричної енергії на виході випрямляючої установки тягової підстанції постійного струму. – Звіт про НДР / УкрДАЗТ; рук. Я. В. Щербак. – ДРН 0111U002244. – Харків, 2010. – 67 с.

Автор 63 наукових праць.

Участь у конференціях та семінарах:
 1. Дослідження тягового електроприводу електрорухомого складу змінного струму з активними 4QS-перетворювачами. – 30-а МНПК «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті». – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – № 4 (додаток). – С. 30-31.
 2. Дослідження впливу фактора пульсацій на динамічні процеси в системі автоматичного регулювання електричним гальмуванням. – 79-а науково-технічна конференція «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». – Харків: Зб. наук. праць УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – – С. 83-85.
 3. Регулювальні характеристики 4QS-перетворювача з гістерезисною системою керування. – III Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, фахівців, аспірантів «Проблеми енергоресурсозбереження в промисловому регіоні. Наука і практика»: Зб. тез доповідей. Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2017. – C. 112-114.
 4. Покращення енергетичних показників електровозів змінного струму шляхом застосування 4QS-перетворювачів. – Семінар «Проблеми перетворення електроенергії у системах електричного транспорту» Наукової Ради «Наукові основи електроенергетики» НАН України. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова (квітень 2017 року).
 5. Підвищення динамічних характеристик системи автоматичного регулювання електровоза постійного струму в режимі електричного гальмування. – Семінар «Проблеми перетворення електроенергії у системах електричного транспорту» Наукової Ради «Наукові основи електроенергетики» НАН України. – Харків: ХНУМГ імені О. М. Бекетова (грудень 2016 року).
Керівництво науковою роботою студентів: 10 осіб

Вибрані публікації:

Наукові роботи:

 1. Регулювальні характеристики активного чотириквадрантного перетворювача в режимах випрямлення і рекуперації. – Технічна електродинаміка. – 2017. – № 6. – С. 26-31.
 2. Вплив упровадження круглих труб до несучих конструкцій кузовів вантажних вагонів на їх фізико-механічні властивості. – Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 6.
 3. Анализ энергетических характеристик активного четырёхквадрантного выпрямителя с различными типами широтно-импульсной модуляции. – Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ»: зб. наук. пр. Темат. вип.: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2017. – Вип. 27 (1249). – С. 221-225.
 4. Анализ энергоэффективности активного выпрямителя с улучшенной гистерезисной системой управления. – Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2017. – №3. – С. 10-16.
 5. Динамічний коефіцієнт передачі статичного перетворювача системи автоматичного регулювання електричним гальмуванням. – Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 153. – С. 5-12.

Навчально-методичні розробки:

 1. Інтегровані технології обробки матеріалів: Підручник. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 238 с.
 2. Нові матеріали та технології їх отримання: Підручник. – Харків: «Діса плюс», 2015. – 344 с.
 3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна експлуатація ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 38 с.
 4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва електрообладнання ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 75 с.
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Моделювання алгоритмів централізованого керування рухом поїздів систем автоведення» з дисципліни «Гальмові системи ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 35 с.
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження якості керування регуляторів часу ходу систем автоведення поїздів» з дисципліни «Гальмові системи ЕРС». – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 32 с.
 7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Основи теорії надійності і технічної діагностики». – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 20 с.
 8. Методичні вказівки «Розрахунок трифазного силового масляного трансформатора» до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини». – Харків: УкрДУЗТ, 2014. – 50 с.
 9. Методичні вказівки «Розрахунок тягового двигуна» до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини». – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 38 с.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Електричні машини». – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 16 с.
 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Тягові електричні машини». – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 21 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

Дисципліна ОКР
1 Альтернативні та відновлювальні джерела електричної енергії в системах електропостачання залізниць Магістр
2 Гальмові системи ЕРС Бакалавр
3 Гальмові системи міського і промислового електротранспорту Бакалавр
4 Конструкція та динаміка ЕРС Бакалавр
5 Мікропроцесорні системи діагностування електроприводів транспортних засобів Магістр
6 Технічна експлуатація ЕРС Бакалавр