Кафедри механіко-енергетичного факультету

Перелік дисциплін кафедри ЕТЕМ та відповідальних за НМЗД

Останнє оновлення: Вівторок, 02 липня 2019, 22:51
Дисципліна Відповідальний лектор
ПЕРШИЙ (бакалаврський) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Автоматизовані системи керування електропоїздами метрополітенів Яцько С.І.
Альтернативні джерела енергії електрорухомого складу Панченко В.В.
Безпека експлуатації електротранспорту та систем електропостачання Бондаренко А.В.
Безпека експлуатації електровозів і електропоїздів Бондаренко А.В.
Гальмові системи ЕРС Нерубацький В.П.
Гальмові системи міського і промислового електротранспорту Бондаренко А.В.
Експлуатація електрообладнання систем електропостачання Семененко Ю.О.
Експлуатація систем електропостачання Акімов О.І.
Експлуатація та ремонт електрорухомого складу Нерубацький В.П.
10 Екологія за професійним спрямуванням Бондаренко А.В.
11 Електричні апарати Зінченко О.Є.
12 Електричні машини Карпенко Н.П.
13 Електричні мережі електрифікованих залізниць Семененко Ю.О.
14 Електричні схеми та системи керування електровозів і електропоїздів Яцько С.І.
15 Електроматеріалознавство та ТВН Сушко Д.Л.
16 Електронна та перетворювальна техніка на залізничному транспорті Плахтій О.А.
17 Електропостачання ЕРС залізниць Ващенко Я.В.
18 Електропостачання залізниць та метрополітенів Супрун О.Д.
19 Залізничний, промисловий та міський електротранспорт Семененко О.І.
20 Конструкція та динаміка ЕРС Нерубацький В.П.
21 Конструкція та динаміка міського і промислового електротранспорту Нерубацький В.П.
22 Контактні мережі та лінії електропостачання Семененко Ю.О.
23 Методологія інженерної та наукової роботи Карпенко Н.П.
24 Мікропроцесорні системи та засоби керування електротранспортом Нерубацький В.П.
25 Мікропроцесорні системи керування в СЕП Панченко В.В.
26 Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої Панченко В.В.
27 Моделювання електромеханічних систем Ващенко Я.В.
28 Надійність, діагностика та вимірювання на ЕРС Сушко Д.Л.
29 Основи електробезпеки Акімов О.І.
30 Основи електропостачання Супрун О.Д.
31 Основи промислової електроніки Плахтій О.А.
32 Основи теорії надійності і технічної діагностики Сушко Д.Л.
33 Побудова та режими роботи СЕП швидкісного транспорту Супрун О.Д.
34 Релейний захист Одєгов М.М.
35 Ресурсо- та енергоощадні технології на ЕРС Бондаренко А.В.
36 Світлотехніка в системах електропостачання Давиденко М.Г.
37 Системи електропостачання електротранспорту Ващенко Я.В.
38 Системи керування електротранспортом Ващенко Я.В.
39 Теорія автоматичного керування Маслій А.С.
40 Теорія електричної тяги Одєгов М.М.
41 Теорія тяги міського і промислового електротранспорту Одєгов М.М.
42 Теорія електропривода Маслій А.С.
43 Технологія виробництва електрообладнання Карпенко Н.П.
44 Тягові та трансформаторні підстанції Супрун О.Д.
45 Швидкісний, колійний та магнітолевітаційний транспорт Семененко О.І.
ДРУГИЙ (магістерський) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Автоматизоване проектування в електромеханічних системах Маслій А.С.
2 Автоматичні системи керування ЕРС Яцько С.І.
3 Альтернативні та відновлювальні джерела електричної енергії Панченко В.В.
4 Джерела автономного резервного та гарантованого живлення Акімов О.І.
5 Діагностика пристроїв і систем електропостачання Ващенко Я.В.
6 Електромагнітна сумісність систем електропостачання Панченко В.В.
7 Елементи систем керування автоматизованим електроприводом Бондаренко А.В.
8 Енерго- та ресурсозберігаючі технології керування ЕРС Яцько С.І.
9 Енергозбереження та енергоощадні технології -
10 Енергозбереження та енергоощадні технології в системах електропостачання Супрун О.Д.
11 Енергоменджмент і енергоаудит -
12 Інвестиційна діяльність в електроенергетичній галузі -
13 Інформаційні технології в системах управління виробництвом і розподілом електроенергії -
14 Законодавство в галузі електричної інженерії Бондаренко А.В.
15 Засоби автоматизації систем електропостачання Нерубацький В.П.
16 Контроль і планування енерговикористання Нерубацький В.П.
17 Методи аналізу електричних систем -
18 Мікропроцесорна техніка в системах керування електричного транспорту Панченко В.В.
19 Моделювання та оптимізація систем електропостачання Плахтій О.А.
20 Новітні технології в обслуговуванні та діагностиці ЕРС Сушко Д.Л.
21 Новітні технології підвищення ефективності в електроенергетичних системах -
22 Новітні технології підвищення ефективності систем електропостачання залізниць Супрун О.Д. 
23 Основи підвищення ефективності систем електричної тяги Буряковський С.Г.
24 Основи теорії мехатронних систем Маслій А.С.
25 Охорона праці в галузі та цивільний захист Акімов О.І.
26 Перетворювальна техніка в системах електропостачання Семененко О.І.
27 Перспективні системи автоматизованого тягового електроприводу Яцько С.І.
28 Системи передавання електричної енергії Акімов О.І.
29 Системний аналіз та обгрунтування прийняття технічних рішень Яцько С.І.
30 Стійкість енергетичних систем -
31 Стійкість систем електропостачання в перехідних та аварійних режимах Семененко Ю.О.
32 Теорія електромагнітного поля Давиденко М.Г.
33 Тягові електричні апарати Бондаренко А.В.
34 Тягові електричні машини Карпенко Н.П.
35 Тягові статичні перетворювачі Семененко О.І.
ТРЕТІЙ (освітньо-науковий) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
1 Аналіз електромагнітних процесів в тягових перетворювачах Семененко О.І.
2 Електромеханічні системи з накопичувачами енергії Маслій А.С.
3 Методи верифікації результатів імітаційного моделювання в електромеханічних системах Плахтій О.А.
4 Організація досліджень систем електрорухомого складу Яцько С.І.