Кафедри будівельного факультету

Завідувач кафедри БМКС

Останнє оновлення: Субота, 22 лютого 2020, 20:10
Плугін Андрій Аркадійович
доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії будівництва України і Транспортної академії України,
науковий керівник галузевої науково-дослідної лабораторії
«Підрейкові основи і спецзалізобетон» (ГНДЛ-6) 

GoogleScholar профильперейти

ORCID ID:  перейти

Кваліфікація:
- інженер шляхів сполучення – будівельник (1985, спеціальність «Будівництво залізниць, шлях та шляхове господарство», ХІІТ);
- кандидат технічних наук (1994, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Удосконалення складу та структури бетону з урахуванням електроповерхневих властивостей його складових для підвищення міцності та стійкості виробів кільцевого перерізу» захистив у Харківському інженерно-будівельному інституті (ХІБІ), науковий керівник - В.І. Бабушкін (1930-2007), д.т.н., проф., лауреат Державних премій СРСР і України, заслужений діяч науки і техніки України);
- доцент (1996, кафедра будівельних матеріалів та виробів);
- доктор технічних наук (2006, спеціальність «Будівельні матеріали та вироби», дисертацію «Довговічність бетону і залізобетону в обводнених спорудах: Колоїдно-хімічні основи» захистив у Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури (ХДТУБА), науковий консультант - проф. В.І.Бабушкін);
- професор (2008, кафедра будівельних матеріалів, конструкцій та споруд)
Досвід роботи в експертних і дорадчих органах:
2006-т.ч. – член Вченої ради УкрДУЗТ;
2006-т.ч. – член редакційної колегії Збірника наукових праць УкрДУЗТ;
2006-2007 експерт V Комісії з інфраструктури та рухомого складу Організації співробітництва залізниць;
2006-2018 член секції колійного господарства науково-технічної ради «Укрзалізниці»;  
2006-2012 – член спеціалізованої вченої ради Д64.056.04 Харківського національного технічного університету будівництва та архітектури з присудження наукових ступенів доктора технічних наук і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Будівельні матеріали та вироби», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»
2006-т.ч. – член, заступник голови (2012-15; 2018-т.ч.), голова (2015-18) спеціалізованої вченої ради Д 64.820.02 з присудження наукових ступенів доктора технічних наук і кандидата технічних наук зі спеціальностей «Будівельні матеріали та вироби», «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», «Залізнична колія»; 
2009-т.ч. – член експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з архітектури, будівництва та геодезії;
2013-2016; 2019-т.ч. – член секції 14 «Технології будівництва, дизайн, архітектура» Наукової ради МОН України;
2013-2017 – голова підкомітету ПК11 «Технічна експлуатація споруд та будівель залізниць» технічного комітету стандартизації ТК 310 «Промислове будівництво»;
2016-2019 – заступник голови підкомісії 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Науково-методичної ради МОН України;
2018-т.ч. – член технічного комітету стандартизації TK 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»;
2018-т.ч. – член редколегії Збірника наукових праць ДНУЗТ «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика»;
2019-т.ч. – член редколегії Вісника Одеської державної академії будівництва і архітектури;
2019-т.ч. – член галузевої еспертної ради 19 Архітектура та будівництво Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Біографічні дані:
нар.10.09.1963 у м. Харків;
1980–1985 – студент будівельного факультету Харківського інституту інженерів залізничного транспорту;
1985, 87–90 – начальник відділу технічного контролю, головний технолог (1988), головний інженер (1989) заводу «Буддеталь» тресту «Південтрансбуд» Міністерства транспортного будівництва СРСР;
1985–87 – на дійсній строковій військовій службі;
1990–2002 – аспірант, асистент (1993), доцент (1995) кафедри будівельних матеріалів та виробів ХДТУБА (до 1994 ХІБІ);
з 2002 – на кафедрі БМКС УкрДУЗТ: докторант, доцент (2005), професор - завідувач кафедри (з 2006)
Відзнаки та винагороди: Подяка Міністра транспорту та зв’язку України (2007); Почесна грамота Державної адміністрації залізничного транспорту України (2009); Знак «Залізнична слава» ІІІ ступеня (2010); Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011); Грамота Транспортної академії України (2012); Знак «За сприяння розвитку залізничного транспорту» (2013); Почесна грамота Південно-Західної залізниці (2015); Пам'ятний знак «150 років залізничним військам» (2015); Подяка Міністра освіти і науки України (2018); Лауреат Премії ім. акад. М.С. Буднікова Академії будівництва України (2019); Лауреат Премії Української академії наук (2019)

Основні напрямки наукових досліджень: розвиток теоретичних та експериментальних основ складу, структури, властивостей, руйнування, корозії, довговічності, технології бетону та залізобетону, відновлення експлуатаційних властивостей і захисту будівельних конструкцій будівель та споруд

Автор понад 300 наукових праць, у т.ч. 12 монографій, 23 патентів на винаходи, 15 навчально-методичних розробок, у т.ч. 8 навчальних посібників, багатьох нормативних документів: державних стандартів, державних і галузевих будівельних норм, технічних умов України, інструкцій, правил Укрзалізниці

Обрані публікації

Керівник магістратури, науковий керівник аспірантури і науковий консультант докторантури зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Підготував 6 кандидатів наук (Донець О.В., ХДТУБА, 2005; Афанасьєв О.В., 2011; Дудін О.А., 2012; Романенко О.В., 2013; Забіяка О.А., 2015, Касьянов В.В., 2018) і 1 доктора наук (Костюк Т.О., ХНУБА, 2015)

Викладає дисципліни: Фізико-хімічна механіка будівельних матеріалів і конструкцій; Реконструкція будівель; Нагляд за технічним станом будівель; Діагностування та підсилення земляного полотна; Модифікація бетонів і будівельних розчинів хімічними та мінеральними добавками і полімерами; Основи наукових досліджень