Кафедри будівельного факультету

Кафедра «Будівельні матеріали, конструкції та споруди» (БМКС)

Останнє оновлення: Вівторок, 07 листопада 2017, 06:46

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Вища освіта – підготовка і перепідготовка бакалаврів, магістрів за галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями:

Галузь знань – 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Напрям підготовки – 070108 Залізничні споруди та колійне господарство

Спеціальність – Залізничні споруди та колійне господарство

Спеціалізація – Технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту (ЗСІ)

Галузь знань – 0601 Будівництво та архітектура

Напрям підготовки – 060101 Будівництво

Спеціальність – Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)

Спеціалізація – Реконструкція та утримання будівель залізничного транспорту

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація – Будівництво і експлуатація інжденерних споруд зализничного транспорту (БЕС)

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність – 192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізація – Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – аспірантура, докторантура, здобуття наукових ступенів кандидата технічних наук і доктора технічних наук за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби

Науково-дослідна робота

Впровадження результатів науково-дослідних робіт і будівельна діяльність:

  • обстеження та діагностування технічного стану будівель та споруд;
  • проектно-вишукувальні роботи;
  • ремонтно-будівельні роботи (дослідно-експериментальні).