Кафедри економічного факультету

Дергоусова Алла Олександрівна

Останнє оновлення: Вівторок, 18 червня 2019, 10:20
DergoysovaAA

Дергоусова Алла Олександрівна
заступник декана економічного факультету  з заочної форми навчання та виховної роботи, кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта: У 2004 році закінчила Харківську державну академію залізничного транспорту (ХарДАЗТ) за спеціальністю «маркетинг», присвоєна кваліфікація магістр-економіст. Кандидат економічних наук з 2012 року. Захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» за темою «Формування стратегії розвитку залізничного туризму». Нагороджена почесною грамотою за вагомий вклад у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту України, активну наукову і громадську діяльність, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня залізничника. Доцент з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності: стратегічний розвиток підприємств залізничного транспорту; розвиток сфери додаткових послуг в сфері пасажирських перевезень; шляхи підвищення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень; організація маркетингової діяльності на підприємствах туристичної інфраструктури; розробка маркетингових заходів на підприємстві; сучасні PR-технології; бренд-менеджмент; формування іміджу підприємства; розробка стратегій комунікації на підприємствах різних форм власності.

ORCID ID

Профіль Google Scholar

Автор понад 90 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи доцентом Дергоусовою А.О. видано та підготовлено до друку більше 60 наукових та 15 навчально-методичного характеру, 2 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Вибрані публікації:

 1. Дергоусова, А.О. Проблеми формування стратегій розвитку транспортного підприємства / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту та промисловості: збірник науково-практичних статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – Вип. 24. – С. 112-115.
 2. Дергоусова, А.А. Брендинг как перспективное направление развития коммуникаций украинских производителей / А.А. Дергоусова // Проблеми й перспективи розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародноїнаук.-практ. конф. – Х.: ФОП Павлов М.Ю., 2010. – С. 82.
 3. Дергоусова, А.О. Організація залізничного туризму на залізницях України / А.О. Дергоусова // Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному тр-ті: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Донецьк, 20-22 вересян 2011. - С. 14-15.
 4. Дергоусова, А.О. До питання визначення факторів конкурентоспроможності залізничного туризму / А.О. Дергоусова // Економіст. - К., 2011. - №11. - С. 61-62.
 5. Дергоусова, А.О. Необхідність розробки та впровадження пасажирських комплексних комерційних послуг / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту та промисловості: збірник науково-практичних статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 36. – С. 256-263.
 6. Дергоусова, А.О. Реалізація комплексних комерційних послуг на засадах пріоритетно-партнерського підходу / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту та промисловості: збірник науково-практичних статей. – 2012. – Вип. 37. – С. 109-112.
 7. Дергоусова, А.О. Методичний підхід до визначення конкурентоспроможності залізничного туру / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту та промисловості: збірник науково-практичних статей. – Х.: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 40. – С. 146-150.
 8. Дергоусова, А.О. Стратегічний розвиток залізничного транспорту в умовах реформування / А.О. Дергоусова // Ефективна економіка: електронне наукове видання. – 2012. – № 11. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua
 9. Дергоусова, А.О. Формування стратегій просування товарів на ринок / А.О. Дергоусова // Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матер. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Переяслав-Хмельницький, 17-19 листопада, 2012 р. – С. 34-35.
 10. Дергоусова, А.О. Визначення та класифікація залізничного туризму / А.О. Дергоусова // Ефективна економіка: електронне наукове видання. - 2012. - № 2.
 11. Дергоусова, А.О. Перспективність застосування стратегії розвитку залізничного туризму на залізницях України / А.О. Дергоусова // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: материалы VII Международной научно-практической конференции (11 – 13 октября 2012 г., г. Судак, АР Крым). – ЕКУЖТ, 2012. – С. 20-21.
 12. Дергоусова, А.О. Стратегічний напрямок розвитку пасажирського господарства залізничного транспорту України / А.О. Дергоусова // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (8-10 листопада 2012, м. Львів). – С. 113. 
 13. Дергоусова, А.О. Стратегічне планування як провідний аспект розвитку залізничного транспорту України / А.О. Дергоусова // Наука й економіка: науково-теоретичний журнал. Т.1. – Х.: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2013. – Вип. 4 (32). – 115-117.
 14. Дергоусова, А.О. Стратегічна модель розвитку залізничного транспорту України в сфері пасажирських перевезень / А.О. Дергоусова // Вагонний парк: науково-технічний журнал. – Х., 2013. - №7 (76). – С. 39-41.
 15. Дергоусова, А.О. Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг / А.О. Дергоусова // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2013. – №12. – С. 4-7.
 16. Дергоусова, А.О. Стратегічна модель розвитку залізничногго транспорту України / А.О. Дергоусова // Ефективна економіка: електронне наукове видання. - 2013. - №2. 
 17. Дергоусова, А.О. Підвищення конкурентоспроможності пасажирських залізничних перевезень / А.О. Дергоусова // Економіка. Фінанси. Право: інформаційно-аналітичний журнал. – Київ, 2014. – №4/1. – С. 3-5.
 18. Дергоусова, А.О. Формування позитивного іміджу залізничних пасажирських перевезень / А.О. Дергоусова // Інвестиції: практика та досвід: науково-практичний журнал. – К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – № 9. – С. 62-64.
 19. Основи маркетингу та менеджменту. Рекомендовано МОНмолодьспорту України від 20.07.12 р. № 1/11-12008: Навчальний посібник. - Х.: УкрДАЗТ, 2012. - 329 с.
 20. Рекламний менеджмент: Навчальний посібник / О.І. Зоріна, А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська. - Х.: УкрДУЗТ, 2015. - 210 с.
 21. Дергоусова, А.О. Розробка стратегії позиціонування залізничного транспорту за рахунок створення позитивного іміджу // А.О. Дергоусова, О.І. Зоріна // Глобальні та національні проблеми економіки. – Вісник Миколаївського нац. унів-ту ім. В.О.Сухомлинського. – Вип. 4. - 2015. – С. 392 - 394.
 22. Дергоусова А.О. Особливості формування позитивного іміджу залізничних пасажирських перевезень / А.О. Дергоусова // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України: тези доповідей за матеріалами десятої Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2015.
 23. Дергоусова, А.О. Використання PR-технологій на залізничному транспорті / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Проблеми економіки та управління на транспорті: тези доповідей на X-ій Міжнародній науково-практичній конференції «ЕКУЗТ - 2015», 2015 р.
 24. Дергоусова, А.О. Позиціонування залізничного транспорту за рахунок створення позитивного іміджу / А.О. Дергоусова // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доповідей на XI Міжнародній науково-практичній конференції, 03 грудня 2015 р. – К.: КНТЕУ, 2015.
 25. Дергоусова, А.О. Створення образу бренду, як єдина запорука успішності на ринку / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Реклама: інтеграція теорії та практики: тези доповідей на X Міжнародній науково-практичній конференції, 18 листопада 2016 р. – К.: КНТЕУ, 2016. – С.42 – 44.
 26. Дергоусова, А.О. Практична підготовка студентів маркетологів / А.О. Дергоусова // Тези доповідей на науково-методичній конференції «Освітня реформа як засіб інтеграції системи вищої освіти України до європейського освітнього простору: науково-методичний аспект». – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – С. 90.
 27. Дергоусова, А.О. Застосування маркетингових стратегій позиціонування на залізничному транспорті / А.О. Дергоусова, О.В. Сиволовська // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами XIII Міжнародної науково-практичної конференції. Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – С. 211 – 212.
 28. FORMING OF THE POSITIVE IMAGE OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF THE RISK REDUCING ON THE STOCK MARKET // А. Dergousova, М. Eriomina / Science and practice: innovative approach. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2017. - Р. 253-257.
 29. Маркетинг транспортних послуг. Навчальний посібник/ О.І. Зоріна, А.О., Волохов В.А, Волохова І.В, Дергоусова, О.В. Сиволовська, Д.С. Гончаренко  - Харків: УкрДУЗТ, 2017. - 352 с.
 30. Improvement of the concept of the image of the enterprise for the account of social-ecological public effects // A. Dergousova, O. Chebanova, Yu. Elagin / International Jurnal of Engineering and Technology, 7 (4.3)/ - 2018. – p. 1 – 8. (індексується в SKOPUS)
 31. Імідж як складова формування конкурентоспроможності підприємства /Дергоусова  A.О.,Єлагін Ю.В.,Чебанова O.П. // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 390-391.
 32. Шляхи покращення комунікаційної політики підприємства // А.О. Дергоусова, К.І. Белевцова / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 2018. – № 19 (59). – Режим доступу: http://www.inter-nauka.com
 33. Стратегія людської діяльності в рамках нестабільності інформаційного суспільства / Дергоусова А.О., Даніл’ян В.О. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології». – Харків-Лиман, 2018. - С. 244 – 245.
 34. Нейромаркетинг як ефективний засіб впливу на споживача / А.О. Дергоусова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Матеріали п'ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика", №66, 2019. - С. 94-96.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Маркетинг 051 071 072 075  076/ Бакалавр
2 Менеджмент 051 071 072 075  076/ Бакалавр
3 Основи менеджменту 075/ Бакалавр
4 Маркетинг послуг 075 / Бакалавр
5 Маркетинг промислового підприємства 075/ Бакалавр
6 Маркетингове ціноутворення 075 / Бакалавр
7 Організація туристичної діяльності 075/ Бакалавр
8 Маркетинг в туризмі 075 / Бакалавр
9 Маркетинг у банках 075/ Бакалавр
10 Основи менеджменту та маркетингу 273, 273, 133, 192 / Бакалавр
11 Паблік рилейшнз 075 / Бакалавр
12 Управління якістю транспортних послуг 075 / Магістр
13 Бренд-менеджмент 075 / Магістр
14 Бізнес-планування 075 / Магістр
15 Поведінка споживачів 075 / Бакалавр