Кафедри економічного факультету

Сторожилова Уляна Леонідівна

Останнє оновлення: Четвер, 12 березня 2020, 10:00
Storojulova

Сторожилова Уляна Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1982

Освіта: Українська державна академія залізничного транспорту, 2003 р., «Економіка підприємств», економіст.

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Забезпечення конкурентостійкості підприємства через інноваційно-інвестиційний механізм». Номер диплома ДК № 041920.

Напрямок наукової діяльності: розвиток сучасного менеджменту в Україні та в світовому просторі; міжнародні транспортно-логістичні системи в умовах глобалізації економіки та менеджменту.

Автор понад 45 наукових праць. навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України- 1; конспекти лекцій - 4; інші методичні видання - 10; статей у фахових наукових виданнях - 28. Приймала участь у 15-ти вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID ID

Вибрані публікації:

  1. Сторожилова У. Л. Створення і розвиток високоефективних компаній у причорноморському економічному районі / У. Л. Сторожилова // Причорноморські економічні студії, випуск 27. - 2018. - с. 64-69.
  2. Cторожилова У. Л. Розвиток глобальної інформаційно-логістичної революції / У. Л.Сторожилова // Проблеми і перспективи економіки і управління, №2 (6). - 2016. - с. 72-76
  3. Сторожилов, У.Л. Усовершенствование системы менеджмента на железнодорожном транспорте [Текст] / У. Л. Сторожилова // Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної коніеренції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики» - Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2014. - Вип. № 46. - С.52.
  4. Сторожилова У.Л., Йолкин Д.Г. Розвиток сучасного менеджменту в Україні [Текст] / У. Л. Сторожилова, Д.Г. Йолкін // Збірник наукових праць. Серія: Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: Проблеми теорії та практики. – Х.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» - 2013 р. - №4(24). – С.44.
  5. Паламарчук И.В., Сторожилова У.Л. Применение принципов логистики в управлении компанией / И.В.Паламарчук, У.Л. Сторожилова  // Бізнес-информ, №1. - 2011. - с. 117-119.
  6. Маковоз Е.В., Сторожилова У.Л. Необходимость тимбилдинга на всех стадиях коллективного развития / Е.В. Маковоз, У.Л. Сторожилова //  Вісник економіки транспорту і промисловості, №25. - 2009. - с. 124-125.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Економіка зарубіжних країн 073 Менеджмент, МЗЕД / перший (бакалаврський)
2 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / перший (бакалаврський)
3 Економіка міжнародних транспортних перевезень 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / перший (бакалаврський)
4 Управління операціями з експорту-імпорту 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / перший (бакалаврський)
5 Менеджмент на залізничному транспорті 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / перший (бакалаврський)
6 Управління  ланцюгами поставок Логістика