Кафедри економічного факультету

Семенцова Олена Володимирівна

Останнє оновлення: Понеділок, 10 червня 2019, 03:55
Semencova

Семенцова Олена Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1980

Освіта: У 2003 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту, за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула квалійікацію магістр-менеджер.

Кандидат економічних наук з 2010 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Економічні аспекти адаптації приміського пасажирського залізничного транспорту до ринкових умов». Науковий керівник – к.е.н., професор Балака Євгеній Іванович.

Напрямок наукової діяльності: економічні аспекти адаптації функціонування приміського пасажирського залізничного комплексу до сучасних вимог ринкового середовища; удосконалення економічної оцінки результатів та якості роботи залізничного транспорту України.

Автор понад 80 наукових праць.Має 17 методичних робіт: монографії - 1; навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України - 1; конспекти лекцій - 3; інші методичні видання – 12. Є автором  понад 20 статей у фахових наукових виданнях. Приймала участь у понад 30 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагородження та подяки. У 2008 році за досягнення у галузі науки отримувала стипендію Кабінета Міністрів України та признана дипломантом конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність» районного конкурсу м.Харків.

GOOGLE SCHOLAR

ORCID ID

Вибрані публікації:

1. Семенцова О.В., Озарчук О.С., Ващенко А.М. Інвестиційно-інноваційні перетворення організаційно-технічного рівня залізниць в умовах трансформації управління галуззю // Електронне наукове фахове видання Науково-практичний журнал «Східна Європа: економіка, бізнес та управління». – Дніпро:  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2018. – Випуск 6 (17) – с. 331 – 337.

2. Крихтіна Ю.О., Семенцова О.В. Перспективи державного регулювання у сфері залізничного транспорту // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління» .  – К.:  Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Том 29 (68). – № 4. – С. 59-66

3. Семенцова О.В., Крихтіна Ю.О. Застосування SWOT-аналізу в системі управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – Одеса : МГУ, 2018. – № 31. – С. 53 - 57.

4. Семенцова О.В., Крихтіна Ю.О. Інвестиційно-інноваційного розвиток залізничної галузі : проблеми, перспективи та напрямки подолання // Електронне наукове фахове видання "Економіка та суспільство". – Мукачево: Мукачевський державний університет, 2018. – № 17. – С.360-364.

5. Дейнека, О.Г. Підходи до визначення ефективності публічного адміністрування залізничної галузі [Текст] / О.Г. Дейнека, О.В. Семенцова О.Л. Васильєв // Вісник економіки транспорту і промисловості.– Х.: УкрДУЗТ, 2017.– № 59.с. 47 - 51.

6. Семенцова, О.В Аспекти визначення ефективності публічного адміністрування залізничної галузі [Текст] / О. В. Семенцова, О. Л. Васильєв О.Л. Матеріали XІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи». – Вісник економіки транспорту та промисловості. – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – № 58.

7. Семенцова, О.В. Функціональний аналіз ціноутворення на послуги залізничного транспорту з перевезень пасажирів в умовах ринкового середовища [Текст] / О. В. Семенцова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : серія “Економіка і управління”. – К. : ДЕТУТ, 2015.– Вип. 32. – С. 134 - 139.

8. Семенцова О.В. Методичні підходи до визначення якості транспортного обслуговування вантажовідправників / О.В. Семенцова // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015. – №50. – с. 204-207.

9. Семенцова О.В., Краснокутська Ю.В Удосконалення роботи операторів регіональних перевезень з урахуванням ринкових умов господарювання / О.В. Семенцова, Ю.В. Краснокутська / Матеріали XІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи». - 2015

10. Семенцова О.В. Формування системи управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів / О.В.Семенцова / Материалы Х Юбилейной международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте ЭКУЖТ 2015». – 2015

 

  1. Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Державне і регіональне управління 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
2 Менеджмент і адміністрування 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
3 Аналіз господарської діяльності на залізничному транспорті 073 Менеджмент, МОА / бакалавр
4 Cоціально-економічне прогнозування 073 Менеджмент, МОА / бакалавр
5 Інвестиційний менеджмент на залізничному транспорті Менеджмент організацій і адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності /магістр
6 Публічне адміністрування Публічне управління і адміністрування / Магістр