Кафедри економічного факультету

Лук’янова Олена Миколаївна

Останнє оновлення: Неділя, 09 червня 2019, 10:13
Lykyanova

Лук’янова Олена Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент


e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Рік народження: 1977

Освіта: Харківська державна академія залізничного транспорту, 2000 р., «Менеджмент організацій (транспортний менеджмент)», економіст-менеджер. Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема дисертації «Шляхи удосконалення застосування лізингу рухомого складу на залізничному транспорті України», номер диплома ДК № 001994.

Напрямок наукової діяльності: лізингова діяльність на залізничному транспорті; економічна безпека на залізничному транспорті.

Автор понад 31 наукових праць. З них 16 статей у фахових наукових виданнях та 15 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях та 4 навчально-методичні роботи.

Google scholar

ORCID

Вибрані публікації:

  1. Лук’янова, О. М. Обґрунтування вибору методики оцінки лізингу рухомого складу залізничного транспорту [Текст] / О.М. Лук’янова //Тези доповідей IX Міжнародної наукової конференції «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ. – 2010. – с. 161.
  2. Лук’янова, О. М. Лізинг як один з напрямків підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту [Текст] / О.М. Лук’янова //Тези доповідей V Международной научно – практической конференции» Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте». – Днепропетровск. – 2010. – с. 69 – 71.
  3. Лук’янова, О. М. Обґрунтування необхідності створення галузевої лізингової компанії [Електронний ресурс] / О.М. Лук’янова // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте. Інтернет – конференція. – Режим доступу: //ekuzt2011.detut.edu.ua.
  4. Маркова, І.В. Економічна ефективність функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації залізничного транспорту [Текст] / І. В. Маркова, О.М. Лук’янова // Вісник економіки транспорту та промисловості (збірник науково-практичних статей). Українська державна академія залізничного транспорту. – 2012. - №37. – С. 153 – 157
  5. Лук’янова, О.М. Напрямки реалізації стратегії інвестиційного росту залізничної галузі [Електронний ресурс] / О.М. Лук’янова, І.В. Маркова // Проблеми системного підходу в економіці. – 2012. – Вип. 1.– режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/pspe/2012_1/Lukyanova_112.htm
  6. Васильєв, О.Л. Напрямки забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту [Текст] / О.Л. Васильєв, О.М. Лук’янова // Вісник економіки транспорту та промисловості (збірник науково-практичних статей). Українська державна академія залізничного транспорту. – 2013. - № 41.– С. 92 – 95.
  7. Маркова, І.В. Визначення функцій та розподіли ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті [Текст] / І.В. Маркова, О.М. Лук’янова, В.А. Волохов // Вісник економіки транспорту та промисловості (збірник науково-практичних статей). Українська державна академія залізничного транспорту. – 2013. - №42. – С. 164 – 168.
  8. Лук’янова, О.М. Обґрунтування вибору методики оцінки лізингу та його альтернативних методів / О.М. Лук’янова, І.В. Маркова [Текст] // Комунальне господарство міст. Серія Економічні науки. – 2013. - Вип. 108. – С. 325 – 332.
  9. Лукянова О.М., Васильєв О.Л. Фінансовий лізинг як найефективніша форма залучення інвестицій в залізничну галузь / Вісник економіки транспорту і промисловості, №50. - 2015

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

ДисциплінаКод напряму підготовки, спеціальності / ОКР
1 Управління діяльністю міжнародних транспортних коридорів 073 Менеджмент, МОА, МЗЕД / бакалавр
2 Міжнародні організації 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
3 Організаційна поведінка 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
4 Міжнародне спільне підприємництво 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
5 Економіка міжнародних транспортних перевезень 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
6 Міжнародний діловий етикет та протокол 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр
7 Транснаціональні корпорації 073 Менеджмент, МОАМЗЕД / бакалавр